Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Självbedömning Idrott och Hälsa ÅK 6

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Självbedömning Idrott och Hälsa ÅK 6"— Presentationens avskrift:

1 Självbedömning Idrott och Hälsa ÅK 6
Fundera kring dina kunskaper i ämnet. Ringa in den nivå du uppskattar att du är på/har som målsättning att du ska nå inom respektive område. Motivera gärna kortfattat.

2 A C A C E E E E C E C A C A A OK Elev: klass: Datum: Dans Grovmotorik
och rörelse C A C E E OK Simning och livräddning E E C E Friluftsliv och utevistelse C A C A Hälsa och livsstil A Att orientera

3 Bedömning Idrott och hälsa
röd text är exempel på vad vi övar inom området, blå text förklarar skillnaden på kunskapsnivåerna Lärområde E C A Grovmotorik och rörelse Bollsporter, bollekar, gymnastik, redskapsövningar, lekar, friidrott Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten. (ibland, i vissa övningar/aktiviteter) Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten. (oftast, i de flesta övningarna/aktiviteterna) Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten. (kan, i ”alla” övningar/aktiviteter) Dans Rörelselekar, dansövningar, danser I rörelser till musik och i enkla danser anpassar du till viss del dina rörelser till takt och rytm. (ibland, i vissa danser) I rörelser till musik och i danser anpassar du dina rörelser relativt väl till takt och rytm. (oftast, i de flesta danserna) I rörelser till musik och i danser anpassar du dina rörelser väl till takt och rytm. (kan, i ”alla” danser) Hälsa och livsstil Uppvärmningens betydelse, säkerhet, din egen livsstil, dina upplevelser Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Du kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. (se exempel i de arbeten vi gör) Du kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Du kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Att orientera Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. (ibland, med mycket hjälp) Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.  (oftast, med lite hjälp) Du kan med god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.  (kan, på egen hand) Friluftsliv och utevistelse Klädsel, allemansrätten Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. (ibland) Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpass­ning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. (oftast) Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpass­ning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. (”alltid”) Simning och livräddning Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge (godkänt simtest) Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. (i simhallen, på is)

4 Kunskapskrav i ämnet Idrott och hälsa skolverkets text
Läroområde E C A Grovmotorik och rörelse Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten. Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten. Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Dans I rörelser till musik och i enkla danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm. I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm. I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm. Hälsa och livsstil Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Orientering Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Friluftsliv och utevistelse Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpass­ning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. Simning och livräddning Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.


Ladda ner ppt "Självbedömning Idrott och Hälsa ÅK 6"

Liknande presentationer


Google-annonser