Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nuläget i Älvkarleby kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nuläget i Älvkarleby kommun"— Presentationens avskrift:

1 Nuläget i Älvkarleby kommun
Fråga Alla, Frånvaro och Hemmasittarprogrammet

2 Frågor om Levnadsförhållanden och Livsvillkor Projektet Skolan Som Arena | Delprojekt Fråga Alla | 2016 – Svarsalternativ Ja, Nej, Vet inte 1. Tycker du att någon av dina föräldrar eller de vuxna där du bor ofta är ledsen, arg eller irriterad? 2. Tycker du att någon av dina föräldrar eller de vuxna där du bor tar väl hand om dig? 3. Har det hänt att någon person har slagit dig, utsatt dig för saker som du inte vill eller gjort dig riktigt, riktigt ledsen? 4. Bråkar någon du känner om alkohol, om att någon borde dricka mindre alkohol? 5. Har dina föräldrar haft svårt att ta hand om dig på grund av att de varit fulla eller påverkade av droger? 6. Har du eller någon du känner blivit hotad eller utsatt för våld? 7. Är du rädd eller har du varit för någon person i din närhet? 8. Finns det några andra problem eller bekymmer som du vill ha hjälp med?

3 Fråga alla Reflektioner – årskurs 8: Reflektioner – årskurs 4:
50 elever i årskurs 8 (av totalt ca 100 elever) 25-30 elever i årskurs 4 (av totalt ca 100 elever) Reflektioner – årskurs 8: Öppnar upp samtalet – lett till kontakt med ungdomsmottagning, föräldrar, frivillig insats via soc etc, stöd till vårdnadshavare via primärvård. Sista frågan leder samtal vidare När frågor hoppats över – återkomma senare, tfnnr till andra instanser Viktigt med ostördhet Tar mer tid Reflektioner – årskurs 4: Fungerat bra men fråga 4 och 5 verkar svåra att förstå, kanske är eleverna för unga? Något samtal lett till kontakt med socialtjänst

4 Definition frånvaro (frånvaro registreras i antal lektionstimmar)
• Ett frånvarotillfälle = 1 giltigt/ogiltig lektionstillfälle • Ett frånvarotillfälle = 1 sen ankomst • Ett frånvarotillfälle = avviker från lektionen • Ett frånvarotillfälle = stör och får inte vara kvar i klassrum och liknande. • Ett frånvarotillfälle = 1 dag vid anmäld sjukdom • Ett frånvarotillfälle = 1 dag vid beviljad ledighet • 6 frånvarotillfällen under 1 termin = hög frånvaro • 20 % sjukfrånvaro under en månatlig period = hög sjukfrånvaro

5 Frånvarostatistik v.34-45 Totalt 308 elever i högstadiet.
Räknat på både giltig och ogiltig frånvaro. 14,9 %, motsvarande 46 elever, har en frånvaro mellan %. Majoriteten av dessa (31 st) har en frånvaro mellan %. 4 elever har mellan % frånvaro och en elev 92 %. HT 2015: 22,43 %, HT 2016: 23 % (Rotskärsskolan)

6 Frånvarorutiner 1. Varje vecka reflekterar mentor hur frånvaron har sett ut i klassen. 2. Första oanmälda frånvarotillfälle - Mentor agerar. 3. Fortsatt ogiltig frånvaro - Mentor/arbetslag kartlägger bakomliggande orsaker, FUS. 4. Upprepad ogiltig frånvaro (6 frånvaro tillfällen/termin, giltig som ogiltig) – Elevkonferens. 5. Fortsatt ogiltig frånvaro – fördjupad utredning, åtgärdsprogram och ev. anmälan till socialtjänst. 6. Skolans personal är skyldig att anmäla till utbildning- och omsorgsnämnden om elev inte uppfyller skolplikten.

7 Hemmasittarprogrammet
Vilka elever jobbar jag med? Intensiva och skräddarsydda insatser utifrån noggrann kartläggning Länken mellan skola, hem och andra aktörer ”M” - Hens frånvaro låg som högst på 69 % under en tre veckors period, mätt utifrån de senaste tre veckorna så ligger frånvaron på 18 %. Vad gjorde vi? Regelbundna samtal elev och förälder Mötte upp elev på lunchraster och följde med till idrotten Positiv samvaro mellan ungdom och förälder, socialtjänsten inkopplad Få lyssna på musik på lektionerna Positiv förstärkning vid närvaro Anpassade skoluppgifter Hjälp med kvällsrutiner för en bättre dygnsrytm


Ladda ner ppt "Nuläget i Älvkarleby kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser