Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidsmöte Trygg hemma Vi kommer alltid att vara på väg! Kiruna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidsmöte Trygg hemma Vi kommer alltid att vara på väg! Kiruna"— Presentationens avskrift:

1 Framtidsmöte Trygg hemma Vi kommer alltid att vara på väg! Kiruna

2 Agenda förmiddag Hur långt har ni kommit?
Cheferna förbereder presentation av rutin, vad den innehåller, när den är klar och var man kan hämta den Reflexioner från sista testperioden Resultat – registrering i esMaker Inför presentationen: - Presentera era erfarenheter av patientfallen, både bra och mindre bra ca 10 min/grupp

3 Framtidsmöte Trygg hemma Vi kommer alltid att vara på väg! Kiruna

4 Syfte med dagen Känna - att ni ska känna er stolta och angelägna om att gå från några till alla Kunna – veta att det finns en samverkansrutin, vad den innehåller, när den är klar och var den finns Göra – hitta sätt för att hålla i och hålla ut!

5 Agenda 12:30 Varför arbeta med Trygg hemma i Kiruna?
12:50 Arbetsgrupperna presenterar patientfall och egna reflektioner 13:30 Vilka resultat har vi idag? 14:00 Cheferna presenterar förslag till RUTINEN både lösta och olösta frågor. 14:30 Kaffe 14:50 Fortsatt dialog kring rutinen 15:30 Framtidsdialog – vi kommer alltid att vara på väg!

6 Syfte chefsgrupp och arbetsgrupp
Cheferna Arbetsgruppen Ökad säkerhet och trygghet för patient, personal och närstående Öka samverkan/förståelse mellan landsting och kommun Använda våra resurser på rätt sätt – vem gör vad? Öka kunskap och användning av vårat gemensamma verktyg Meddix och SIP Ökad livskvalitet och trygghet för den enskilde samt personal Förbättra kommunikation och samarbete mellan olika aktörer kring den enskilde Förtydliga ansvarsområdena Långsiktig samordnad individuell plan för att förhindra återinsjuknande

7 Trygga äldre i Norrbotten – ett gemensamt ansvar
Långsiktigt mål för vårt arbete: Minska onödiga återinskrivningar på sjukhus för de sjuka äldre med 10 %

8 Trygg hemma - förstärkt samarbete i öppenvård
Tackar JA 3) Behovs- kartläggning Etablera kontakt Riskbedömning Läkemedels-relaterade symtom kartläggs Identifiering av person som kan ha behov av stärkta insatser. Signal till utsedd person vid hälsocentral eller hemsjukvård, socialtjänst vid behov JA 2) Erbjudande till identifierad person, från hemsjukvård alt hälsocentral eller socialtjänst Hemsjuk-vård? Risk eller behov? Tackar NEJ! JA NEJ NEJ Stärkta insatser: Läkemedelsgenomgång Samordnad individuell plan upprättas Fast vårdkontakt utses 4) Fortsatt utredning Behövs ytterligare relevanta bedömningar/ utredningar? T ex: biståndshandläggare läkare, arbetsterapeut, dietist =FOKUSPERSON Ny kontakt inom relevant tidsperiod

9 Lärdomar under införandeprocessen
Mixade bord, Skriv lapp individuellt 5 min Diskutera tillsammans plocka ut det mest framträdande/viktigaste aspekten inom varje område 15 min Delge i storgrupp 15 min

10 Kryssa i utförda riskbedömningar (enligt kvalitetsregistret Senior alert)
Namn Antal % Fall 3 60 Trycksår 2 40 Undernäring Munhälsa Inkontinens/blåsdysfunktion Psykisk ohälsa Total 9 180 Svarsfrekvens 62,5% (5/8)

11 Är screening av läkemedelsrelaterade symtom utförd (phase 20)?
Namn Antal % Ja 1 16,7 Nej 5 83,3 Total 6 100 Svarsfrekvens 75% (6/8)

12 Har personen/patienten fått en samordnad individuell plan (SIP)?
Namn Antal % Ja 4 57,1 Nej 3 42,9 Total 7 100 Svarsfrekvens 87,5% (7/8)

13 om nej, ange orsak: Namn Antal % Erbjudande har inte lämnats 1 50
Behov finns ej av samordnade insatser Personen har inte lämnat sitt samtycke Total 2 100 Svarsfrekvens 25% (2/8)

14 Är fast vårdkontakt utsedd?
Namn Antal % Ja 4 57,1 Nej 3 42,9 Total 7 100 Svarsfrekvens 87,5% (7/8)

15 Är läkemedelsgenomgång genomförd?
Namn Antal % Ja 5 83,3 Nej 1 16,7 Total 6 100 Svarsfrekvens 75% (6/8)

16

17

18 Rutin Trygg hemma

19 Fika

20 Plan för 2015 Vi kommer alltid att vara på väg Kick-off med Haparanda
Den lokala rutinen är upprättad Kick-off med Haparanda prel.23 sept

21 Hur långt har vi kommit?

22 Dialog framtid Vi kommer alltid att vara på väg!
Vad behöver vi göra för att gå från några till alla och få långsiktighet i det fortsatta arbetet med Trygg hemma? Budskap från Närsjukvårdscheferna om att det är högprioriterat område 9 september tema Trygg hemma Uppdelning i verksamhetsområden Skriv ner din del – 5 minuter (post-it) Diskussion vid borden om vad som behöver göras Skriv ner vad, vem och till när? Avsluta med kort redovisning om hur ni har tänkt arbeta vidare.


Ladda ner ppt "Framtidsmöte Trygg hemma Vi kommer alltid att vara på väg! Kiruna"

Liknande presentationer


Google-annonser