Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”ST innehåller många delmål som ska uppfyllas med lärandemetoden kurs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”ST innehåller många delmål som ska uppfyllas med lärandemetoden kurs."— Presentationens avskrift:

1 ”ST innehåller många delmål som ska uppfyllas med lärandemetoden kurs.
Att skapa en kurs Ola Björgell & Hanna Frydén ”ST innehåller många delmål som ska uppfyllas med lärandemetoden kurs. Ofta faller det på studierektorn att hitta eller organisera lämpliga kurser. I denna workshop kommer deltagarna, både i form av inspirationsföreläsning och gruppdiskussioner, att få tips och idéer.”

2 Stärkt SR-funktion SR ska samordna intern/extern utbildning för ST-läkarna. VC och HL ska samråda med SR inför intyg om uppnådd spec-komp. SR bör ta del av kontinuerlig bedömning av ST-läkaren. SR bör ha relevant specialistkomp.

3 Hur kan en kurs se ut i nya ST?
1-3 dagars duration Dagtid Företrädesvis på sjukhus/regionhus Studierektorer/handledare medverkar som föreläsare Förvaltningarna/Sjukhus bidrar med föreläsare Region/landstingsövergripande kurser är öppna för alla Gärna flera delmål i samma kurs Några av kurserna erbjuds under kongresser, tex på FSL, specialitetsveckor mfl mötesplatser Vissa moment som ”webbinarium”

4 Vägen fram Att öppna upp Skapa känslor Att våga Få människor att vilja
Att ge allt Att styra Att avsluta SR Att skapa glädje Att få hållbarhet Att skapa ett team

5 Gemensam målbild Den goda kraften Hur gör man?
Acceptans för egna krafterna Ekonomi & kostnadsefffektivitet Tid På varje utbildande enhet Inkluderande Hållbart över tid Uppfylla kvalitetskrav på utbildning (SoS) Hur gör man?

6 Omgivningen AT-läkare, ST-läkare
Handledare, Studierektorer, Övergripande SR VC Tjänstemän, strateger & politiker Landsting, Regioner, kommuner, Föreningar Massmedia, anhöriga, patienter

7 Hur får vi acceptans och stöd från:
ST-läkarna (undervisa själva!) Handledare (ambassadörer!) VC (en förutsättning, i årsberättelsen) Tjänstemän, strateger & politiker (i större sammanhang, i linje med politiken) Landsting, Regioner, kommuner, Föreningar (Lobba!) Massmedia, anhöriga, patienter (nästa steg!)

8 ”Undervisning och utbildning
är en mycket viktig del i produktionen”

9 Regionöverläkare ATST, Region Skåne
Tack Regionöverläkare ATST, Region Skåne Docent, LU


Ladda ner ppt "”ST innehåller många delmål som ska uppfyllas med lärandemetoden kurs."

Liknande presentationer


Google-annonser