Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuellt COSMIC R dagar kvar…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuellt COSMIC R dagar kvar…"— Presentationens avskrift:

1 Aktuellt COSMIC R8.1 215 dagar kvar…
Nummer 2 vecka

2 Innehåll i detta nummer
Vad är Aktuellt COSMIC R8.1? Införandet av COSMIC R8.1 Status i projektet Utbildning Förberedelser inför R8.1 Presentationsvyer Vårddokumentation Lägesrapport R8.1 Utbildning R8.1 Innan stoppet Nytt i R8.1

3 Vad är ”Aktuellt COSMIC R8.1”?
Ett återkommande nyhetsbrev inför uppgraderingen av COSMIC till version R8.1. Riktar sig till lokala projektledare/projektgrupper, superanvändare, chefer och andra intressenter som kontinuerligt behöver hålla sig ájour med införandet av R8.1. Nyhetsbrevet kommer innehålla återkommande informationsavsnitt kring läget i projektet, utbildning, centrala riktlinjer/beslut, förberedelser & rekommendationer inför, under och efter driftstoppet. Presentation av nytt innehåll i COSMIC. Men även riktad information t ex till chefer, förvaltningar eller yrkesgrupper. Nyhetsbrevet eller delar av det, kan med fördel användas som informationsunderlag vid t ex APT:n. Nyhetsbrevet kommer distribueras och publiceras på COSMIC R8.1 projektets hemsida på Navet, kontinuerligt under 2017

4 Införandet av COSMIC R8.1 Uppgraderingen är den största hittills och innebär omfattande förändringar och en mängd ny funktionalitet: - Nytt Användargränssnitt, dvs ett helt nytt modernare utseende, - Ny Uppmärksamhetssignal, UMS - Nytt Presentationsgränssnitt vårddokumentation, dvs helt nytt utseende gällande kronologisk journal & vårdplaner. - Ny Läkemedelsmodul - Nya Översikter – Patientöversikt, Min översikt, Verksamhetsöversikt - Vätskebalans Mer info: Vad är nytt i R8.1? Förändringarna som R8.1 innebär påverkar alla drygt COSMIC-användare. Förändringarna innebär att befintliga arbetsrutiner kan komma att påverkas och därmed behöver ses över inför uppgraderingen. Uppgraderingen är planerad att ske under helgen 29 sept-1oktober 2017.

5 Införandet av COSMIC R8.1 Införandet bedrivs i projektform. Projektägare är Erik Sköldenberg. Länk till styrgrupp Varje vårdande förvaltning driver lokala projekt som ansvarar för t ex information om verksamhetsrutiner och utbildningsplanering till slutanvändarna

6 Status i projektet Lägesrapport R8.1
Capio S:t Görans sjukhus har nu driftstartat med en ny version av R8.1. Rapporter säger att systemet känns stabilt. Region Kronoberg planerar för driftstart med en ny version av R8.1 vecka 11. Inom regionen arbetar projektet med detaljerad planering inför utbildning, tester och framförallt för att förbereda så att verksamheten kan erbjudas extra support efter uppgraderingen. Ann Walkendorff

7 Utbildning Alla COSMIC-användare kommer behöva utbildning.
Utbildning sker i form av e-kurser och genomförande av övningsuppgifter i R8.1 Övningsmiljö. E-kurserna blir tillgängliga för alla fr o m juni. SUPERANVÄNDARE E-kurser blir tillgänglig för superanvändare fr o m början på mars. Viktigt att superanvändarna redan nu anmäler sig till R8.1 fördjupningsutbildningarna i vår, för att reservera en plats. Först till kvarn! Anmälan via Pingpong! Utbildningsperioden för superanvändare är v Inga fördjupningsutbildningar kommer att erbjudas efter maj! Mer information om R8.1 utbildning hittar du på: R8.1 projektets hemsida på Navet

8 Innan stoppet Förberedelser inför R8.1 Alla användare behöver avsätta tid för utbildning! Alla behöver hålla sig uppdaterade kring Centrala beslut, riktlinjer och rutiner som kan påverka befintliga arbetssätt både innan och efter uppdateringen.

9 Stopp för ändringar i/beställning av dokumentationsmallar i Cosmic
Innan stoppet Stopp för ändringar i/beställning av dokumentationsmallar i Cosmic Förberedelserna för att anpassa befintliga journalmallar och vyer till R8.1 kommer att vara mycket omfattande varför EPJ från och med 1 juni till 31 december 2017 inte kommer kunna ta emot några beställningar från verksamheterna gällande ändringar i befintliga och beställning av nya mallar eller sökord. Redan inplanerade arbeten med t ex Standardiserat vårdförlopp och Värdebaserad vård, pilotprojekt för nya grundstrukturen för kronologiska mallar mm kommer genomföras enligt tidplan. Akuta fel och de justeringar av mallar som kommer att krävas för R8.1 kommer att göras under perioden De mallar som berörs är alla typer av dokumentationsmallar i journalen, remissmallar och journaltabellsmallar. Länk till beslutet på NAVET

10 Presentationsvyer Vårddokumentation
Nytt i R8.1 Presentationsvyer Vårddokumentation Kronologisk journal Översikten till höger visar anteckningstyper. De vita raderna är inlästa i anteckningsvyn. Loggning sker på alla vita rader. Vid klick på en anteckningstyp visas den anteckningen och gråa rader ovanför läsas in/loggas. Navigering Översikt Vyer Anteckningsvy Ann Walkendorff

11 Nytt i R8.1 Sökordsbaserad vy Visar anteckningar skrivna på särskilda sökord hämtade från andra dokumentationsmallar eller sådana skrivna direkt i dokumentet. Motsvarar gemensamma dokument/hälsoblad.

12 VP-Vårdåtagande Nytt i R8.1 Anamnes presenteras ihop fällt.
Endast det senast skrivna värdet visas. Klicka på pil eller i visa fler i hela vårdåtagandet via navigeringspanelen. Möjligt att lägga till fler mål till varje vårdbehov. Varje mål kan utvärderas flera gånger. Vårdbehovet avslutas inte för att en utvärdering av mål är gjord. Alla vårdplaner får en egen rubrik. Till vänster om vårdplansnamnet finns en cirkel som visar förloppet av vårdplanen. När en vårdplan eller ett vårdbehov avslutas fälls den ihop och blir grå. Avslutade vårdbehov och åtgärder/behandlingar kan återöppnas om behov finns.

13 Filtrering Kronologisk journal VP-vårdåtagande
Nytt i R8.1 Filtrering Kronologisk journal VP-vårdåtagande Filtrering kan ske genom att: skriva i sökfältet och välja matchande förslag eller klicka på de informationsmängder som visas. Filter kan precis som idag vara personliga eller globala . . Sökfält För mer information se bildspel Vårddokumentation - Presentationsgränssnitt på NAVET


Ladda ner ppt "Aktuellt COSMIC R dagar kvar…"

Liknande presentationer


Google-annonser