Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

173 dagar kvar ….. Nummer 4 vecka

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "173 dagar kvar ….. Nummer 4 vecka"— Presentationens avskrift:

1 173 dagar kvar ….. Nummer 4 vecka 15 2017
Aktuellt COSMIC R8.1 173 dagar kvar ….. Nummer 4 vecka

2 Innehåll i detta nummer
Lägesrapport R8.1 Lägesrapport Utbildning Förberedelser inför R8.1 Centrala beslut, riktlinjer & rutiner Min översikt Verksamhetsöversikt Läkemedel Del 1: Nytt gränssnitt Läkemedelsmodulen Utbildning R8.1 Innan stoppet Efter stoppet Nytt i R8.1

3 Lägesrapport Lägesrapport R8.1
Värmland har nu uppgraderat till version R8.1. Efter en del initiala tekniska problem fungerar det nu bra i Värmland. Användarna är nöjda. Projektet har haft personal på plats för att följa uppgraderingen i Värmland. Nyckeln till framgång är att användarna känner till verksamhetsrutinerna samt har genomfört utbildning. Västmanland är näst i tur. Uppgradering planerat att ske i vecka 16. Ann Walkendorff

4 Utbildning Utbildning R8.1
Alla COSMIC-användare kommer behöva utbildning. Utbildning sker i form av e-kurser och genomförande av övningsuppgifter i R8.1 Övningsmiljö. E-kurserna blir tillgängliga för alla fr o m juni. SUPERANVÄNDARE: - E-kurserna finns redan tillgänglig för dig. Info om inloggning m.m. hittar du på Navet/Extra nätet - Fördjupningsutbildningarna pågår t o m vecka 22. Skynda dig att reservera en plats, om du ännu inte anmält dig i Pingpong! - På Navet/Extra nätet finns redan nu en del centrala Övningsuppgifter att använda i Cosmic Övning R8.1. Fler kommer under våren! Mer information om R8.1 utbildning hittar du på: R8.1 projektets hemsida på Navet

5 Innan stoppet Förberedelser inför R8.1 Alla användare måste få tid avsatt för utbildning under perioden juni-september. Viktigt att förändrade verksamhetsrutiner kommuniceras till all berörd personal.

6 Centrala beslut, riktlinjer & rutiner
Efter stoppet Centrala beslut, riktlinjer & rutiner UPPMÄRKSAMHETSSIGNALEN Lathund avseende Överföring av uppmärksamhetsinformation vid uppgradering till R8.1 – dvs. Vem gör vad och när finns nu publicerad i DocPlus. Även Beslut avseende behörigheter, utskrifter och migrering för Uppmärksamhetssignalen i COSMIC R8.1 - dvs Vem får göra vad? finns nu publicerad i DocPlus. Inom kort kommer även kundgemensamma riktlinjer & en manual avseende dokumentation i UMS:en. Mer info om detta i kommande nummer.

7 Centrala beslut, riktlinjer & rutiner
Efter stoppet Centrala beslut, riktlinjer & rutiner LÄKEMEDEL Standardrutiner för läkemedelshantering i Cosmic version R8.1 finns nu publicerad i DocPlus. Denna beskriver hur vi i Region Uppsala ska arbeta med läkemedelsmodulen i Cosmic R8.1 samt inom vilka områden lokala rutiner behöver skapas.

8 vanligtvis användaren själv.
Nytt i R8.1 Min översikt Min översikt ger en bild över vilka åtaganden som är aktuella för en specifik resurs, vanligtvis användaren själv. Ann Walkendorff

9 För mer information se bildspel
Nytt i R8.1 Min översikt Remisser ut Remisser in Osignerat Ovidimerat För mer information se bildspel Min översikt på NAVET Min kalender – Bokade besök visas för inloggad användare. Min patientlista – Lägg till en patient genom att klicka på ikonen i patientlisten. Möjlighet att skriva en kommentar. Mina länkar – Lägg till egna externa länkar för snabb åtkoms till sidorna, ex. FASS, DocPlus. Ann Walkendorff

10 För mer information se bildspel
Nytt i R8.1 Verksamhetsöversikt För mer information se bildspel Verksamhetsöversikt på NAVET Ger användaren en bild över vilka åtaganden som är aktuella för en specifik enhet. Vanligtvis är användaren chef eller i ansvarig position för verksamheten.

11 Nytt gränssnitt Läkemedelsmodulen
Nytt i R8.1 Nytt gränssnitt Läkemedelsmodulen I den nya läkemedelsmodulen ligger de olika vyerna samlade. Några av vyerna är dessutom helt nya för R8.1, t ex vaccinationslista och nutritionsprodukter. Klicka på den flik du vill arbeta i. Kortkommando Ctrl+L för att öppna läkemedelsmodulen.

12 Nytt gränssnitt Läkemedelslista
Nytt i R8.1 Läkemedelsvarningar presenteras för patientens hela läkemedelslista Du kan välja presentationsläge Liten – Mellan - Stor Med zoomen kan du välja visningsläge från 15 minuter till två år. Läkemedelslistan är den lista som presenterar patientens alla ordinationer oavsett status. Därför ska rondarbete alltid utgå från läkemedelslistan. Nutidslinjen visar alltid nutid. Doserna presenteras med olika symboler.

13 Nytt gränssnitt Utdelningsvy
Nytt i R8.1 I R8.1 administreras även infusioner, vid-behovs-ordinationer samt generella direktiv från samma vy - Utdelningsvyn. Via högerklick på dosen visas de olika valen som kan göras för varje dos.

14 OBS! I kommande nummer presenteras nya Läkemedelsmodulen vidare.
Nytt i R8.1 OBS! I kommande nummer presenteras nya Läkemedelsmodulen vidare.


Ladda ner ppt "173 dagar kvar ….. Nummer 4 vecka"

Liknande presentationer


Google-annonser