Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Ett samverkanorgan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Ett samverkanorgan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg!"— Presentationens avskrift:

1 - Ett samverkanorgan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg!

2 kvalificerade kunskaper
Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Krav på mer kvalificerade kunskaper Stora pensionsavgångar Åldrande befolkning

3 Sveriges vanligaste yrken Anställda 16-64 år, år 2014
Antal personer 1. Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden 2. Grundskollärare 94 500 3. Företagssäljare 91 200 4. Butikssäljare, fackhandel 89 300 5. Barnskötare 77 200 6. Vårdbiträden 76 900 7. Övriga kontorsassistenter och sekreterare 76 300 8. Lager- och terminalpersonal 73 400 9. Förskollärare 71 400 10. Butikssäljare, dagligvaror 70 800 Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012). Källa: SCB

4 Sveriges vanligaste yrken forts. (topp 30) Anställda 16-64 år, år 2014
Antal personer 12. Personliga assistenter 68 105 17. Vårdare, boendestödjare 54 433 19. Grundutbildade sjuksköterskor 44 840 24. Undersköterskor, vård- och specialavdelning 33 427 Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012). Källa: SCB

5 Syfte: säkerställa kompetensförsörjningen inom vård och omsorg ”Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att få jobb. Redan anställda får utveckling i sitt arbete. Certifieringen till VO-College är en kvalitetsstämpel.” Vård- och omsorgscollege hemsida Branschen - Äldreomsorgen - Funktionshinderomsorgen - Sjukvården - Psykiatrin

6 Formaliserad samverkan mellan parterna:
Arbetsgivare - kommuner, Region Örebro län, privata Utbildningsanordnare - gymnasium och komvux (VO-programmet, VO-kurser), YH Fackförbund - Kommunal Övriga: Arbetsförmedlingen, Örebro universitet, politiken Huvudman är Region Örebro län

7 Vård- och omsorgscollege struktur
Nationell nivå Styrelse: SKL, Kommunal, Vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen KFO, Pacta och KFS Kansli Nationellt råd Regional nivå Regional styrgrupp Processledare Arbetsgrupper Lokal nivå Lokala styrgrupper: Sydnärke Örebro - Lekeberg Karlskoga - Degerfors Norra länsdelen Programråd & arbetsgrupper Yrkesambassadörer

8 Regionala mål Öka andelen utbildade Öka kvaliteten på utbildningarna Öka attraktiviteten och höja kvaliteten i arbetslivet Säkerställa den regionala samordningen av Vård- och omsorgscollege Örebro län på längre sikt

9 Konkreta frågor vi arbetar med:
Information och marknadsföring APL (praktik) och handledarutbildning Validering Karriärvägar för medarbetare, YH-ansökningar Språk och integration Genus och jämställdhet Kompetensutveckling för utbildningsanordnare Arbetslivets inflytande på utbildningarna

10 Effekter Många sökanden till vård och omsorg på komvux, något fler sökanden till Vård- och omsorgsprogrammet (gymnasiet) Ökad status, fler får en breddad och nyanserad bild av branschen Branschanpassade utbildningar Tydlighet kring anställningsbarhet, regionala branschkrav Uppdaterade och kompetenshöjda vårdlärare och studie- och yrkesvägledare Kvalitetssäkrade riktlinjer kring handledarutbildning och validering Delaktighet i ett nationellt ESF-projekt Flernivåstyret gör det möjligt att lyfta frågor till rätt fora Det bir lättare att hitta varandra ”i vardagen” Mandat till samverkan - utifrån samarbets- och finansieringsavtal

11 Certifiering Medlemskap och certifiering ges till de aktörer som uppfyller kvalitetskriterier från föreningen Vård- och omsorgscollege Vård- och omsorgscollege Örebro län är regionalt certifierade Med certifiering följer samverkans- och finansieringsavtal Nu står vi inför en återcertifiering !

12 Nästa steg i certifieringsprocessen
Beslutsärende i Nämnd för regional tillväxt gällande huvudmannaskap och finansiering från Regional utveckling Inlämning av VO-College återcertifieringsansökan, inklusive lokala ansökningar Regionalt och lokalt granskningsbesök av nationella certifierare Höst 2017 Signering av samarbetsavtal (kommunchefer och regiondirektör) Höst 2017 Signering av samverkansavtal gällande APL och handledare (lokala VO-College parter, förvaltningschefer och Kommunal)


Ladda ner ppt "- Ett samverkanorgan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg!"

Liknande presentationer


Google-annonser