Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vård- och omsorgscollege

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vård- och omsorgscollege"— Presentationens avskrift:

1 Vård- och omsorgscollege
Kalmar län

2 Arbetsliv och utbildning – tillsammans skapar vi stolthet, engagemang och kompetens
Inom Vård- och omsorgscollege, VO-College, samarbetar arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackförbund för att trygga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Det ökade antalet äldre kommer leda till ökat behov av personal inom vård och omsorg. Det innebär att arbetsgivare, fackförbund och utbildare har ett gemensamt intresse av att få fler intresserade av utbildningar och yrken inom vård och omsorg.

3

4

5

6

7 Försörjningskvot Som en följd av den förändrade åldersstrukturen ökar den demografiska försörjningskvoten från 0,71 år 2011 till 0,92 år Det är ett mått som beräknar relationen mellan antalet personer i de mest arbetsföra åldrarna 20–64 år och summan av befolkningen som ligger utanför detta åldersintervall. År 2060 kommer det enligt prognosen att finnas 0,92 unga och gamla på varje person i åldrarna 20–64 år.

8 Arbetsmarknadsprognos för undersköterskor på fem och tio år

9 Ett koncept där alla är vinnare
Arbetsgivarna får personal med den kompetens de behöver. Studerande får en modern och attraktiv utbildning med kvalitet som ger anställningsbarhet och en god grund för vidare studier. Utbildningsanordnare får större efterfrågan på sina utbildningar och kan uppnå samordningsvinster genom samarbete med andra utbildare. Utbildningsanordnare får också tillgång till arbetsplatsförlagt lärande av god kvalitet med kompetenta handledare. Redan anställda kan utvecklas i sina arbeten genom att utbildnings- och utvecklingsinsatser snabbt kan anpassas efter behov. Vård- och omsorgstagaren får en vård och omsorg med hög kvalitet.

10 Föreningen Vård- och omsorgscollege
Regionala samordnare Styrelse SKL Kommunal Vårdföretagarna KFO Pacta Nationella rådet SKL Kommunal Vårdföretagarna KFO Pacta Regionala college Kansli Lokala college Certifierare

11 Vart befinner sig Kalmar län i processen för inrättandet av ett VO-College
Förstudie och formell förfrågan Beslut i 11 av 12 kommuner Landstinget, Regionförbundet, Kommunal. Processledare anställd 1 november 2014

12 En regional styrgrupp och tre lokala styrgrupper
Introducerande styrelsemöte den 18 december En process på tre år för att nå certifiering för ett regionalt och tre lokala VO-College Information, kommunikation och delaktighet! Struktur och digitala hjälpmedel Hemsida, Nyhetsbrev och projekthanteringsverktyg (Sommaren 2014 fanns det 19 regionala och drygt 70 lokala VO-College och flera är på gång.)

13 Finansiering av processledartjänst
kr/år under tre år. Lön samt mindre omkostnader. Regionförbundet finansierar 1/3 per år under 3 år. Landstinget finansierar 1/3 per år under 3 år. Övriga kommuner finansierar 1/3 per år under 3 år. Dvs. om alla 12 kommuner är delaktiga blir summan kr per år under tre år för den enskilda kommunen.

14 Övriga utgifter under projekttiden
Avgifter Regional serviceavgift, certifierat college: kr (Loggan, hemsidan, diplom, intyg, nätverksträffar, arbetsgrupper) Serviceavgift för blivande regionala college: kr Regionala sidor kr i startavgift kr för regionens lokala sidor. Certifieringsavgifter Regional certifieringsavgift: kr Lokal certifieringsavgift, 1 - 2½ dag : kr Återcertifiering, 2 dagar: kr Anslutande utbildare: kr Anslutande utbildning: kr

15 Ekonomi Aktiviteter inom ramen för VO-College som den regionala eller de lokala styrgrupperna beslutar om. Strategi är att ansöka om projektmedel från exempelvis ESF. Region Skåne beviljades exempelvis 11 mkr.


Ladda ner ppt "Vård- och omsorgscollege"

Liknande presentationer


Google-annonser