Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KOMPETENSFÖRSÖRJNING!"— Presentationens avskrift:

1 KOMPETENSFÖRSÖRJNING!
EFTERFRÅGAN OCH TILLGÅNG TILL KOMPETENT PERSONAL!

2 Detta betyder att många måste engageras för att kunna nå resultat.
Drivande aktörer Utförande aktörer Arbetstagar- organisationer Grund- och förskolor Arbetsgivar- organisationer Studieförbund Arbetsför- medlingen Gymnasie- skolor Kompetens- rådet Folkhögskolor Enskilda arbetsgivare Universitet & högskolor Styrgruppen gymnasieskolan Region Värmland Yrkeshög- skolor Utbildnings- företag Klustren Länsstyrelsen Värmland växer KOMPETENS- FÖRSÖRJNING College Kompetens- centra Stiftelser EU Andra regioner SKL Staten EU Organisationer Arbetsför- medlingen Region Värmland Företag Arbetsgivare Staten Myndigheter Kommuner Aktörer utanför regionen Finansiärer Många aktörer – ett utmärkande drag är att de flesta aktörer har en renodlad funktion i systemet. Detta betyder att många måste engageras för att kunna nå resultat.

3 Bygg på befintliga regionala samarbetsarenor!
Formaliserade samarbeten – Partnerskap Kompetensrådet Värmland Teknikcollege Värmland Vård och Omsorgscollege Värmland Servicecollege Värmland Gymnasiesamverkan Värmland Regionalt utvecklingscentra RUC Kompetenscentra The Paper Province med bl a The Packaging Greenhouse Kompetenscentra The Packaging Arena med bl a The Packaging Media Lab Kompetenscentra Compare med bl a Compareakademin - Compare Testlab Kompetenscentra Stål och Verkstad med bl a Glava Energicenter Formaliserade samarbeten via regionala projekt Studie- och yrkesvägledning ”Kom Inn” Innovativt kompetenssystem Lärling 2.0 Regionala nätverk Olika former av yrkesnätverk inom privat och offentlig sektor Program och utvecklingsråd i utbildningar på gymnasie-, folkhögskole-, yrkeshögskole- och högskolenivå Bygg på befintliga regionala samarbetsarenor! 3

4 Uppdrag från regeringen – etablera kompetensplattformar!
Öka kunskapen och översikten inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordna behovsanalyserna Öka samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering Öka kunskapen om utbud och efterfrågan av olika utbildningsformer

5 Förankringsarbete - våren 2010

6 Dialogkonferenser med parterna Mål och Syfte Befintliga samarbeten
Värmland växer, uppdraget Partnerskap, samarbeten, nätverk Bygg vidare, koppla ihop, komplettera Befintliga samarbeten Kartläggning aktörer Branscher, intressenter/beställare, vägledare av individer till arb./utb. leverantörer av utbildning Analys och Prognoser - Utmaningar - Nyckeltal, prognoser, framtidsstudier Regionteam Dialogkonferenser med parterna Framgångsfaktorer Hur skall vi arbeta för att bli framgångsrika? Lokal och regional nivå Ta vara på regionens kompetenser! Utformning 5 utkristalliserade KP Strategier Roller och åtagande Handlingsprogram

7 KOMPETENSPLATTFORMAR - VÄRMLAND
VÅRD/OMSORG OCH HÄLSA/SJUKVÅRD SERVICE 40 % BYGG UTBILDNING REGIONALT KOMPETENSFORUM TEKNIK 35 % 24 %

8 Vård, omsorg, sjukvård, hälsa
Service Vård, omsorg, sjukvård, hälsa Bygg Utbildning Teknik AKTÖRER Region Värmland Kommuner Landsting Carema Praktikertjänst Attendo Norlandia Legevisiten Arbetsförmedlingen Vård & omsorgscollege Gymnasiesamverkan Karlstads universitet Örebro/Gtb universitet Välfärd Värmland Nya Perspektiv Attraktiva Värmland Vårdförbundet Läkarförbundet SKTF Kommunal AKTÖRER Region Värmland Kommuner The Paper Province The Packag. Arena Compare Stål och verkstad Handelskammaren Företagarna Arbetsförmedlingen Teknikcollege Gymnasiesamverkan Karlstads universitet Bergsskolan Attraktiva Värmland IF Metall Unionen Ledarna Sveriges ingenjörer Sv. Pappersind.arb. AKTÖRER Region Värmland Kommuner Gymnasiesamverkan Elektr.Install. (EIO) Glasbranschför. Maskinentrepren. Målarmästarna Plåtslag. Riksförb. VVS-företagen Sv. Byggindustrier Arbetsförmedlingen Ledarna Sv. Byggarb.förb. Unionen Seco AKTÖRER Region Värmland Kommunerna Karlstads univers. Privata aktörer AKTÖRER Region Värmland Kommunerna Visit Värmland Servicecollege Handelshögsk/Kau m. fl. 21 yrkesgrupper Branschområden Identifierat aktörer Yrkesgrupper Strategier Handlingsplaner Roller o åtagande Arbetsformer Branschområden Identifierat aktörer Strategier Handlingsplaner Roller o åtagande Branschområden Identifierat aktörer Påbörjat strategiarb. Yrkesgrupper Identifierat aktörer Påbörjat strategiarb. Påbörjat arbetet Avvaktar kartläggning


Ladda ner ppt "KOMPETENSFÖRSÖRJNING!"

Liknande presentationer


Google-annonser