Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturresurs; Skogen Geografi åk 4.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturresurs; Skogen Geografi åk 4."— Presentationens avskrift:

1 Naturresurs; Skogen Geografi åk 4

2 Vad finns det för skog i Sverige?
Skogen i Sverige ser olika ut beroende på var i landet den finns. Norra Sverige har långa och kalla vintrar. Där finns mycket barrträd som trivs i kallare klimat. Tall och gran är våra vanligaste träslag. De finns i nästan hela landet. Björk är det lövträd som klarar kyla bäst och finns längst norrut. I södra Sverige är vintrarna inte lika kalla och långa. Där trivs många olika typer av lövträd som ek, alm, ask, lind och lönn. I södra Sverige finns blandskogar med både lövträd och barrträd. Skogarna i Sverige är indelade i fyra områden; fjällområdet, norra barrskogsområdet, södra barrskogsområdet och lövskogsområdet.

3 En bruksskog planterar människan och sköter medans den växer.
När man hugger ner skogen är det viktigt att plantera ny skog. Det är viktigt att sköta om skogen med hänsyn till hur det ser ut i området där skogen växer. Vi behöver skogen Både människor och djur har stor nytta av allt som som växer och lever i skogen. Skogen gröna växter ger syre som människor och djur behöver för att leva. Nästan all skog i Sverige används och sköts av människor. I Urskogen får växter och djur leva ifred. För att bevara urskogen skyddas vissa områden av lagar.

4 Vad använder vi skogen till?
Skogen är en viktig naturresurs i Sverige. Man använder det till virke, papper och bränsle. I Sverige använder vi mycket trä i våra hus. Ved kan användas till värme, förr värmdes alla hus upp med ved. Papper görs av pappersmassa. Pappersmassa ser ut som en gröt av träfibrer blandat med vatten. Man kan återanvända papper upp till sex gånger.


Ladda ner ppt "Naturresurs; Skogen Geografi åk 4."

Liknande presentationer


Google-annonser