Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ELD OCH BRAND. Skillnad Vad är skillnaden mellan en eld och en brand?  Eld har man kontroll över och det är något man medvetet vill ha.  Brand är en.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ELD OCH BRAND. Skillnad Vad är skillnaden mellan en eld och en brand?  Eld har man kontroll över och det är något man medvetet vill ha.  Brand är en."— Presentationens avskrift:

1 ELD OCH BRAND

2 Skillnad Vad är skillnaden mellan en eld och en brand?  Eld har man kontroll över och det är något man medvetet vill ha.  Brand är en okontrollerad eld, det vill säga något som inte är önskvärt.

3 ELD Eld är snabba kemiska reaktioner som ger ifrån sig värme och ljus. För att det ska uppstå en eld behövs tre saker: Bränsle Syre Värme

4 Bränsle Bränslet kan vara i fast form, flytande form och gasform. Fasta bränslen:  Glöder ( brännbara gaser bildar lågor)  Exempel: träkol, stålull, papper Flytande bränslen:  Brännbara vätskor kan ge ifrån sig ångor som är i gasform. Det är ångorna som brinner.  Exempel: bensin, etanol, fotogen Gasformiga bränlsen:  Brännbara gaser blandar sig lätt och snabbt med luft.  Exempel: naturgas, gasol, acetylen

5 Syre  Eld får oftast sitt syre från luften. O  Luft innehåller cirka 21 % syre.  Ju mer syre det finns desto bättre brinner det.  En brasa kan få mer fart om du blåser på glöden. Mest effektivt hade det varit att blåsa ren syrgas på glöden.  Ett annat sätt att få något att brinna är att finfördela bränslet. Då får fler atomer kontakt med luftens syre.

6 Värme För att något skall brinna behövs värme. När du tände bunsenbrännaren tillförde du värme genom föra lågan från en tändsticka till brännaren. Antändningstemperatur : Den temperatur då ett ämne börjar brinna. Exempel: Tidningspapper brinner vid 180 °C, trä vid 250 °C och stearin vid 400 °C.

7 Flampunkt Den temperatur då en vätska avger brännbara ångor kallas flampunkt. Låg flampunkt : Vätskan ger lätt ifrån sig ångor. Brandfarlig. Exempel: bensin (-40° C), etanol (12° C) Hög flampunkt : Vätskan måste värmas upp för att avge ångor. Exempel: Fotogen (+35° C), eldningsolja (+65 ° C)

8 Självantändning Självantändning betyder att ett ämne börjat brinna av sig själv. Exempel: Linolja Linolja kan t ex användas till att olja in trä. Man använder då en trasselsudd eller trasa. Linolja förenar sig långsamt med syre. Men om man har linolja finfördelad i en trasselsudd blir kontakten med syre bättre. Reaktionen går snabbare och det blir varmt. Värmen får reaktionen att gå ännu snabbare. Till slut nås antändningstemperaturen och oljan börjar brinna.

9 Explosion En explosion är en extra snabb förbränning. Det brännbara ämnets atomer binder sig då nästan samtidigt till syreatomer. Vid förbränningen bildas gaser så snabbt att det blir en tryckvåg.

10 Brandsläckning Bränder kan släckas genom att bränslet, syret eller värmen tas bort. Vatten släcker eld genom kylning. (Värmen tas bort) Vatten släcker inte eld i matfett, olja eller bensin. Elden måste då kvävas. (Syret tas bort) För att kväva en eld kan man använda skumsläckare, koldioxidsläckare, pulversläckare eller en filt.


Ladda ner ppt "ELD OCH BRAND. Skillnad Vad är skillnaden mellan en eld och en brand?  Eld har man kontroll över och det är något man medvetet vill ha.  Brand är en."

Liknande presentationer


Google-annonser