Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skogen Tävlingen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skogen Tävlingen."— Presentationens avskrift:

1 Skogen Tävlingen

2 Inlandsisen Det första skogarna växte upp för ca 10 000år sedan
Först kom lava, mossor, lavar, gräs och ris Därefter kom tall och bark Allt eftersom det blev varmare bildades det flera skogar

3 Lövskogar De trivs i värme
Alm, lind, ask och hassel är vanliga träd i en lövskog

4 Barrträd Kan växa i kalla områden
Gran och tall är de vanliga barrträd och som är de vanligaste trädslagen

5 Ater i skogen Alla är beroende av varandra Rovdjur Växterna
Svampar och bakterier Speciella krav Ekosystemet

6 Naturskog Orörd skog Människan har inte påverkat skogen
Träd dör och faller ner och det blir en lucka Svampar, mossor, lava och insekter lever på de döda träden Olika trädslag

7

8

9 Skyddade skogar Naturreservat Bevara den biologiska mångfalden
Utrotningshotade växter och djur Sköter sig själva

10 Naturhänsyn Miljön påverkas av avverkning, röjning och andra saker
Miljö ändring kan förstöra för vissa arter Lämna kvar döda träd Torraka, högstubbe och låga Torrka är döda träd som fortfarande står upp Låga är träd som har dött och ramlat omkull Högstubbe blir bo till olika insekter Gamla träd kan bli bo till fåglar

11 Allemansrätten

12

13

14


Ladda ner ppt "Skogen Tävlingen."

Liknande presentationer


Google-annonser