Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tundra. Vad är en tundra? Skoglösa områden där träd har svårt för att växa på grund av ett hårt klimat i form av låga temperaturer och korta växtsäsonger.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tundra. Vad är en tundra? Skoglösa områden där träd har svårt för att växa på grund av ett hårt klimat i form av låga temperaturer och korta växtsäsonger."— Presentationens avskrift:

1 Tundra

2 Vad är en tundra? Skoglösa områden där träd har svårt för att växa på grund av ett hårt klimat i form av låga temperaturer och korta växtsäsonger. Varmaste månaden har en medeltemperatur mellan 0°C till 10°C. Kan delas in i två delgrupper – Arktisk tundra – Alpin tundra

3 Arktisk tundra Är tundraområden som ligger ovan trädgränsen på grund av höga latitudgrader (>70°N). Chukotka i nordöstra Ryssland

4 Alpin tundra Är tundraområden som ligger ovan trädgränsen på grund av hög höjd över havet. Kalfjäll i Västerbotten

5

6 Abiotisk miljö - Instrålning Januari 2010 Juli 2009

7 Abiotisk miljö - Tundra Gemensamt för tundraområden är långa kalla vintrar och korta svala somrar. Varmaste månaden har en medeltemperatur mellan 0°C till 10°C.

8 Yttemperatur Januari

9 Yttemperatur Juli

10 Abiotisk miljö - Vindmönster

11 Abiotisk miljö - Tundra Jordmånen består ofta av dåligt utvecklade horisonter. Jordmånen består till största delen av vittrade mineralpartiklar och humus.

12 Abiotisk miljö - Tundra Permafrost är vanligt förekommande. Ger upphov till: – Tundrapolygoner – Sump/våtmarker – Pingos

13 Permafrost – Norra hemisfären 2003

14 Abiotisk miljö – Arktisk tundra

15 Abiotisk miljö – Alpin tundra

16

17 Tundrans biologiska miljö Vegetationen i tundraområden består av låga växter. Arterna varierar beroende på hur fuktig marken är. Vanligast är mossor, lavar, gräs, blommande plantor och örtväxter.

18 Tundrans biologiska miljö Tundrans fauna är artfattig men det finns många individer av förekommande arter. Knott och mygg är vanliga insekter. Vanliga rovdjur är varg, lo, fjällräv och isbjörn. Växtätare som ren (caribou) och myskoxe rör sig fram i flockar över tundran. Mindre däggdjur som lämlar och snöharar är vanliga där. Antal arter Antal individer

19 Mänsklig påverkan av Tundran Tundraområden används som betesmark för renar och för exploatering av naturresurser. Vid för stor smältning av permafrosten vid exploatering eller antropogen klimatförändring kan termokarstprocesser uppkomma.

20 Population 2009

21 Tempanomali 2009 Anomali från medeltemp 2000-2008

22 Sammanfattning Tundra är skoglösa områden på höga breddgrader eller höga höjder med en låg medeltemperatur. Har en liten årlig nederbörd. Ofta förekommer permafrost. Vegetationen domineras av lavar, mossor och andra lågt växande arter. Faunan är artfattig men individrik Används av människan främst för resursuttag av olja, gas eller som betesmark.


Ladda ner ppt "Tundra. Vad är en tundra? Skoglösa områden där träd har svårt för att växa på grund av ett hårt klimat i form av låga temperaturer och korta växtsäsonger."

Liknande presentationer


Google-annonser