Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimat- och vegetationszoner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimat- och vegetationszoner"— Presentationens avskrift:

1 Klimat- och vegetationszoner
Med hjälp av ekvatorn, vändkretsarna och polcirklarna kan man dela jorden i olika klimatområden.

2 Vad bestämmer klimatet?
Avståndet till ekvatorn. Vinkeln på solen strålar och uppvärmningen varierar beroende på avståndet till ekvatorn. Ju längre bort från ekvatorn, desto mindre värme Lågtryck vid ekvatorn. Det regnar mycket och klimatet är fuktigt. Högtryck vid vändkretsarna. Torr klimat.

3 Vad bestämmer klimatet?
Höjden över havet. På hög höjd är klimatet kallare då tunna luften inte värms lika effektivt. Högre upp är värmeutstrålning från marken större. Närhet till berg. Nära bergskedjor kan bildas regnskugga och då blir klimatet torrt.

4 Vad bestämmer klimatet?
Avståndet till havet. Havet jämnar ut temperaturen. Havet värms upp långsammare än marken, men behåller också värmen längre. Havsströmmar. Havsströmmar jämnar ut klimatskillnader. T.ex. Golfströmmen är är en varm havsström som gör klimatet i Norden varmare. Golfströmmen för med sig enorma mängder vatten, ungefär 50 gånger mera vatten än alla jordens floder tillsammans!

5 Vad bestämmer klimatet?
Vindar. Vindar bildas för att jämna ut skillnader i varma eller kalla luftmassor.

6 Världens klimatzoner POLARZONEN TEMPERERADE ZONEN SUBTROPISKA ZONEN
Glacialklimat Kalltempererat Medelhavsklimat Savannklimat Tundraklimat Varmtempererat Stäppklimat Regnskogsklimat Ökenklimat

7 Ungefär norr och söder om polcirklarna
POLARZONEN Ungefär norr och söder om polcirklarna

8 Glacialklimat Mörka, långa och kalla vintrar.
Ljusa, korta och svala somrar. Alla månaders medeltemperatur ligger under 0ºC. Arktis och Antarktis.

9 Tundraklimat Alla månaders medeltemperatur ligger under 10ºC.
Vegetationszonen heter också tundra. Permafrost med låg och ömtålig vegetation.

10 Ungefär mellan polcirklarna och vändkretsarna
TEMPERERADE ZONEN Ungefär mellan polcirklarna och vändkretsarna

11 Kalltempererat klimat
Kalltempererat klimat har fyra årstider. Medeltemperaturen den kallaste månaden är under -3ºC. Medeltemperaturen för årets varmaste månad ligger över +10ºC. Inom kalltempererat klimat finns det två varianter. Kustklimat: Fuktigt, milda vintrar och svala somrar. Inlandsklimat: Torrt, kalla vintrar och varma somrar. Klimatet finns mestadels på den norra delen av jordklotet.

12 I kalltempererade klimat växer barrskog.
Barrskogsbältet kallas för tajgan.

13 Varmtempererat klimat
Varmtempererat klimat har antingen fyra eller två årstider. Medeltemperaturen för årets kallaste månad ligger över -3ºC. Medeltemperaturen för årets varmaste månad är över +10ºC. Torrtid på sommaren eller vintern.

14 I varmtempererade klimat växer det lövskog.
Träden fäller sina löv på hösten för att klara vintern bättre. Lövskogsområdena är bördiga jordbruksmarker.

15 I områdena runt vändkretsarna
SUBTROPISKA ZONEN I områdena runt vändkretsarna

16 Medelhavsklimat Egentligen både subtropiskt och tempererat.
Het och torr sommar. Mild och fuktig vinter. Medeltemperaturen måste ligga över +10°C under minst fyra månader. Medelhavsklimat finns runt Medelhavet, i Kalifornien, Australien och Sydafrika.

17 Växtligheten i medelhavsklimat kallas för macchia.
Växtarterna på macchian tål de heta torra somrarna. Klimatet passar bra för att odla oliver, vindruvor och citrusfrukter. Vegetationen i Kalifornien är liknande men kallas för chaparal.

18 Stäppklimat Mycket varmt och torrt.
Regnet fördelas ojämnt över året. Medeltemperaturen ligger över +10°C de flesta månaderna. Stäppklimat finns bland annat i vissa delar av Afrika, Asien och Australien. Pampas och prärie.

19 I stäppklimat växer bara växter som klarar torka, alltså inga träd eller stora buskar.
Det finns grässtäpper och buskstäpper. Stäppen kan vara bördiga och lämpliga för jordbruk.

20 Ökenklimat Mycket låg nederbörd och hög avdunstning.
Stora temperaturskillnader mellan dag och natt. Ökenklimat finns nära vändkretsarna (t.ex. Sahara) eller i platser i regnskugga (t.ex. Gobi).

21 Ökenklimat saknar helt eller nästan helt vegetation.
Det finns olika typer av öknar; både sten-, grus- och sandöknar.

22 Runt ekvatorn mellan vändkretsarna
TROPISKA ZONEN Runt ekvatorn mellan vändkretsarna

23 Savannklimat I savannklimat är det vanligt med en längre torrperiod varje år och en regnperiod. Medeltemperaturen är över +18ºC året om. Savannklimat finns mellan regnskog och öken i Afrika och Sydmerika, samt i monsunområden i södra Asien.

24 Savanner är kända för stora antalet vilda djur.
Savanner är stora slättområden med olika slags höga gräs, buskar och enstaka träd. Växter måste klara av både torka och bränder. Savanner är kända för stora antalet vilda djur.

25 Regnskogsklimat Ett tropiskt regnskogsklimat är mycket varmt och fuktigt året om. Temperaturen är jämn och hög; medeltemperaturen under året är över +18ºC. Luften är fuktig och klibbig. Det regnar nästan varje dag och minst 60 mm per månad. Regnskogsklimat finns runt ekvatorn, i Sydamerika, Afrika och sydöstra Asien. Luften alltid fuktig Amazonas

26 Regnskogens vegetation är ständigt grön skog och växtlighet.
Regnskogen är rik på arter. Den tropiska regnskogen täcker ca 7 % av jordens landyta, men man kan hitta över 50 % av jordens alla arter i regnskogen.

27 Konsekvenser: Anpassning till olika klimat & vegetation
Jordbruk och matförsörjning. Ekonomi, jobb och turism. Transport och infrastruktur. Energiförbrukning. Byggnader. Kläder. Hälsa. Utseende, kultur och traditioner. Djur och växter.


Ladda ner ppt "Klimat- och vegetationszoner"

Liknande presentationer


Google-annonser