Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompletteringsträsket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompletteringsträsket"— Presentationens avskrift:

1 Kompletteringsträsket
Ett arbetsmiljöproblem Jan Rosén

2 Nu är jag evinnerligt trött på Försäkringskassan
Patienten sitter hos mig och gråter, kan inte hålla röd tråd i samtalet, glömmer bort vad frågan som jag ställde handlade om. Det är för mig så uppenbart att personen framför mig knappt klarar av att ta sig ur sängen på morgonen, än mindre duscha eller laga middag åt sina barn. På jobbet som sjuksköterska har hon varit så sönderstressad att hennes kollegor börjat reagera på att hon inte är sig själv och gör misstag som att dela samma medicin två gånger till sina patienter. Detta beskriver jag, så objektivt man kan, men FK saknar ändå objektiva fynd och avslår.

3 Nu är jag evinnerligt trött på Försäkringskassan
Om nu handläggarna på FK tycker att vi som doktorer, med minst sju års yrkesutbildning (tolv år om du är specialist), inte är kompetenta nog att göra en bedömning om en person har arbetsförmåga eller inte, undrar jag varför vi över huvudtaget ska delta i sjukskrivningsprocessen? FK verkar tycka att de själva sitter på den största medicinska kunskapen. Skriv era egna intyg då, för nu vill jag inte längre vara med. Dr. Linda Beckert, Insändare i Norrbottenskuriren

4 Undersökningen 591 registreringar under 5 veckor oktober-november av 39 företagsläkare Anledning Antal registreringar Begäran om komplettering 73 Nybesök 114 Återbesök 404 Total tidsåtgång för besöket Uppskattad andel tid för FK intyg (% FK-tid) Användning av beslutsstöd? Relevant kompletteringsförfrågan? Kön, ålder, diagnos, sjukskrivningstid Jan Rosén

5 % FK-tid Tiden för ett besök mäts totalt i minuter
Tidsandelen som gick åt för FK-intyget uppskattades Alltså: Besök 50 minuter, FK 10 minuter = 20% FK-tid Besök 30 minuter, FK 15 minuter = 50% FK-tid Jan Rosén

6 Resultat Inga större skillnader i % FK-tid för Läkarspecialitet
Patientens kön Patientens ålder Jan Rosén

7 Diagnosfördelning Jan Rosén

8 Intygstiden beror på diagnosen
Jan Rosén

9 Försäkringskassans regioner
Antal % FK-tid Sjukskrivningsveckor Mellersta Norrland 8 33 4,50 Norra Mellansverige 35 36 8,26 Stockholm 216 39 4,93 Sydsverige 140 5,68 Västsverige 57 5,66 Östra Mellansverige 86 27 8,60 Övre Norrland 71 25 5,77 Jan Rosén

10 FK tidsandel av ett besök
Jan Rosén

11 I enlighet med beslutsstöd
Antal FK-tid(min/åtgärd) % FK-tid Ja 399 17 29 Nej 89 20 39 Jan Rosén

12 Kompletteringar Frågerelevans Antal FK-tid (Min/åtgärd) % FK-tid Ja 23
29 92 Nej 47 36 95 Jan Rosén

13 Kostnader Beräknat på läkarkostnad 1 300 kr/tim Anledning Antal Tid
(min/åtgärd) FK-tid % FK-tid FK-kostnad/besök Komplettering 73 36 33 91 979 Nybesök 114 65 19 29 573 Återbesök 404 54 16 31 494 Beräknat på läkarkostnad kr/tim Jan Rosén

14 Läkarnas arbetsplatser
Antal läk Antal reg % FK-tid Sjukskrivningsveckor Avonova 2 17 76 2,47 Extern 7 125 46 5,30 Feelgood 10 147 29 5,42 Intern 3 55 37 3,55 Previa 15 230 31 6,65 SKL 26 18,12 Jan Rosén

15 Läkarnas arbetsplatser
Antal läk Antal reg % FK-tid Sjukskrivningsveckor Avonova 2 17 76 2,47 Extern 7 125 46 5,30 Feelgood 10 147 29 5,42 Intern 3 55 37 3,55 Previa 15 230 31 6,65 SKL 26 18,12 Jan Rosén

16 Nybesök Jan Rosén

17 Återbesök Jan Rosén

18 Förfrågan Jan Rosén

19 Ett räkneexempel Försäkringskassans egen statistik över medicinska utlåtanden för år 2015 st. Arbetskostnaden i vården för sjukintyg i Sverige 2015 med extrapolering av våra värden 901 miljoner kronor 12% av FHV:s inmatningar är kompletteringar Denna andel kommer säkerligen att öka under 2017 Samma frekvens för hela Sverige för kompletteringar 216 miljoner kronor Vårt material anger 67% som ej relevanta Merkostnad för ej relevanta förfrågningar 145 miljoner kronor Jan Rosén

20 Slutsatser Att yrkeskompetensen ifrågasätts
Att nedsatt funktionsförmåga i arbetet inte alltid kan observeras vid undersökningen eller mätas i ett blodprov eller röntgen. Frågeställningarna i kompletteringen känns ofta irrelevanta och medför en betydande frustration. Tonfallet och konstaterandet att intyget inte är korrekt ifyllt, varför ingen ersättning kommer att betalas ut, känns ibland rent förolämpande för läkaren. Jan Rosén

21 Fortsättningsvis Kostnaden för FK:s behov av juridisk stringens (216 miljoner 2016) gör att man måste ifrågasätta den samhällsekonomiska nyttan av detta i sin nuvarande utformning. För att förbättra den nuvarande situationen krävs Att ersättning ges för den tid som läggs ned på att skriva bra sjukintyg och kompletteringar Att kompletterande försäkringsmedicinsk utbildning skall vara kostnadsfri och ersättas med betald tid för frånvaro på arbetsplatsen Att det är av stor betydelse att använda professionen som samtalspartner för att underlätta implementering inför kommande försäkringsmedicinska förändringar Detta skulle vara kostnadseffektivt för alla inblandade parter. Jan Rosén

22 Blev det så mycket bättre?
Jan Rosén


Ladda ner ppt "Kompletteringsträsket"

Liknande presentationer


Google-annonser