Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reformationen 1500-1600-tal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reformationen 1500-1600-tal."— Presentationens avskrift:

1 Reformationen tal

2 Martin Luther Martin Luther var en tysk munk som kritiserade (den katolska) kyrkans maktmissbruk och törst efter ännu mer makt, som enligt Luther gick helt emot kyrkans ideal. Som en slags protest spikar Luther upp 95 teser (tes= synpunkt) mot hur kyrkan sköttes och styrdes på en kyrkport i Wittenberg år Protesten blev startskottet på reformationen, en kyrklig revolution. Teserna tog bl.a. ställning mot kyrkans handel med avlatsbrev och fastställde att det var bibeln, inte den katolska kyrkan, som borde vara kristnas rättesnöre (vad som talade om vad som var rätt och fel). Luther lade också stor vikt vid att tron på Gud och Guds ord var viktigare än handlingar.

3 Martin Luther spikar upp sina 95 teser på kyrkporten

4 Jag har 95 problem med den katolska kyrkan och avlatshandeln är en!

5 Varför protestera? Orsaker
Länge hade kyrkan spridit idén om arvssynden – att människan föddes med en svaghet som innebar en risk att falla offer för djävulen och synda. Människan var tvungen att kämpa för att hålla sig från att synda. Inte bara sträva att vara god men kämpa mot ont. Man behövde strama tyglar för att människan inte skulle falla offer för djävulen. Det fanns också en tradition som sade att man skulle vara glad för sin livslott och tacksam för det liv man fått, vilket är lättare att säga för de som lever ett bra liv än de som föddes in i fattigdom och ett liv i svält. (Tänk på hinduismens kastsystem). Luther motsatte sig dessa idéer och ifrågasatte också att det enbart skulle vara kyrkan som kunde ge människor frälsning. Han tyckte att detta ledde till att kyrkan missbrukade sin makt över folket. Ett exempel Luther gav på detta missbruk var att påven hävdade att människan kunde få syndernas förlåtelse genom ett avlatsbrev, ett dokument man fick efter man biktat sig och ångrat sina synder för att slippa skärselden. Kontakten med Gud skulle skötas av kyrkan och många var livrädda att hamna i skärselden efter sin död. Detta drog kyrkan vinning av genom att få folk att ”köpa sig fria” med avlatsbrev.

6 Vad hände? Händelseförlopp
Martin Luther delar kyrkan i Tyskland. En del håller med Luther, den andra är Rom trogen. Teserna som var skrivna på latin översätts snart till tyska och får stor spridning, tack vare boktryckarkonsten, som hade kommit några decennier tidigare. Luther stämplas som kättare och påven hotar med bannlysning. Luther ger sig inte och 1521 bränner han påvens brev (bulla) om uteslutning från den katolska kyrkan. Luther lever sedan skyddad av sina vänner på Wartburgs slott, då han är i princip dödsdömd. Där översätter han Nya testamentet till tyska. Han ville göra bibeln tillgänglig för alla och att präster skulle tala till folket på ett språk de förstod gavs bibeln ut på tyska. Utvecklar därmed också tyska språket som får en högre status. Luther krävde också att stränga regler om celibat och klosterliv skulle avskaffas.

7 Martin Luther bränner påvens bulla

8 Vad hände i Sverige? Prästen Olaus Petri studerade under Luther och reste sedan hem till Sverige för att sprida det Luther hade lärt honom. Han gav också ut en översättning av bibeln till svenska år 1526. Sverige utser kungen till kyrkans överhuvud i Sverige och Olaus, som stod kungen mycket nära fick därmed skydd av honom från den katolska kyrkans attacker. Olaus bror, Laurentius, utsågs 1531 till evangelisk ärkebiskop i Uppsala och brytningen från den katolska kyrkan var därmed total. Nu firas gudtjänsten på svenska, istället för latin. 1541 var hela bibeln översatt till svenska, vilket reformerade även svenska språket. ”Ä” och ”Ö” infördes för första gången i tryckt text. Alla svenska kyrkor fick ett exemplar av bibeln som ofta kallas Gustav Vasas bibel. Läsningen av bibeln främjar läskunnigheten bland folket. Evangelisk – betonar Nya testamentet, evangeliet = Jesu glada budskap.

9 Vad hände i Sverige? Huruvida Gustav Vasa var intresserad av teologin i Luthers texter är lite oklart. Gustav Vasa beslagtog nämligen mark och stärkte sin egen makt, med hjälp av reformationen. I och med reformationen blir kyrkan blir underställd staten och dess marker och egendomar drogs in till staten, då ”kyrkans egendom, var folkets egendom” enligt Luther och därmed statens egendom, enligt kungen. ”Kyrkan ägdes inte av prästerna, utav folket i församlingarna”.

10 Vid Uppsala kyrkomöte fullbordas reformationen
Vid Uppsala kyrkomöte fullbordas reformationen antogs bekännelseskrifter av Lutherska läran talet innebar flera religionskrig, 30-åriga kriget bl.a., i försvar av den lutherska läran mot den katolska kyrkan. Upplysningen spinner vidare på rätten att själv söka kunskap. Alla var likvärdiga ”präster” inför Gud (demokratiska värden).

11 Konsekvenser? Kristendomen delas i två stora riktningar: Protestantism och Katolicism. Protestantismen har även flera mindre riktningar. Bibeln görs tillgänglig för allmänheten genom att översättas till flera språk. (De språk som talas av vanlig folk till vardags, i länderna.) ”Och hon ba: serr? Och jag ba: men sure-balla-bacon!”

12 Konsekvenser? Ett signum inom protestantismen är att den har ingen högste ledare (skillnad mot katolicism som har påven). Protestantismen erkänner inte Påven som kyrkans ledare ”överhuvud”. Det viktigaste inslaget i protestantiska kyrkor är predikan, läsning/tolkning av bibeln. Präster är enkelt klädda, kyrkorna enkelt inredda. Predikstolen är en viktig del av interiören i en kyrka

13 Protestantismen får så småningom spridning – fler länder konverterar sin statsreligion till protestantism.


Ladda ner ppt "Reformationen 1500-1600-tal."

Liknande presentationer


Google-annonser