Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekologi."— Presentationens avskrift:

1 Ekologi

2 EKOLOGI Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan
HUS LÄRAN OM Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.

3 Biosfären Där det finns liv. Jorden plus en del av atmosfären.

4 Ekosystem Ett område där levande varelser påverkar varandra i samspel med olika miljöfaktorer Biotiska Abiotiska faktorer faktorer (levande) (icke levande) ljus temperatur pH vatten Det är människan som gör avgränsningarna!

5 Ekosystem Ett område där levande varelser påverkar varandra i samspel med olika miljöfaktorer Biotiska Abiotiska faktorer faktorer (levande) (icke levande) ljus temperatur pH vatten Det är människan som gör avgränsningarna!

6 Individ Population Samhälle Ekosystem

7 Biotop och Habitat En biotop är en naturtyp, t ex en sjö, barrskog, lövskog eller våtmark. Vissa biotoper är skapade av människan, ex ängsmarken. Habitat är den delen av biotop där en viss art lever. Det kan finnas flera olika habitat i en biotop. Kalhygge Ängsmark Sjö Lövskog

8 Östersjömanet Djur blir som störst i de habitat de trivs bäst i!
Öronmaneter är större och vanligare på västkusten eftersom salthalten är högre där Djur blir som störst i de habitat de trivs bäst i!

9 Ekologisk nisch En arts behov, ”krav” på sin omgivning
Biotiska och abiotiska faktorer Artrika ekosystem har fler nischer Två arter kan inte leva inom exakt samma nisch (Gauses princip) Ex: Blåmesen och Talgoxen

10 Konkurrens

11

12

13

14

15

16

17

18 När flera näringskedjor ”korsar” varandra kallas det för en näringsväv

19 Näringspyramid

20 Näringspyramid Det finns många fler producenter än
Konsumenter och fler växtätare än köttätare. Det beror på att konsumenterna bara kan använda en del av energin till att växa. Resten går förlorat som rörelse, värme och avföring (85-90 %)

21

22 Nedbrytarna!

23 Kolets kretslopp

24 Vattnets kretslopp

25 Närsalters kretslopp (t ex kväve, fosfor, kalium)

26 Bärkraft Ett områdes bärkraft (toleransnivå)=
Hur många individer som kan leva inom området Beror på både abiotiska och biotiska faktorer Väder, vind, föda, predatorer.... Växlar från år till år

27 Bärkraft St Matthew Island, Berings hav 300 km från Alaska.
En grupp renar planterades in. Ett överflöd av lavar. Ett exempel på hur en population växer för snabbt. Hinner inte anpassa sig till miljöns resurser. Populationen går över ekosystemets bärkraft. En långvarig stabil population stannar under bärkraftsgränsen.

28 Bärkraft J-kurva

29 Bärkraft S-kurva

30 Resiliens Resiliens - Förmågan hos ett system att klara av olika sorters störningar och stress. För ett ekosystem, som en skog, kan det handla om att klara av till exempel stormar, bränder och föroreningar. Resiliens handlar också om systemens förmåga till återuppbyggnad och förnyelse efter att det påverkats av stress eller störning.

31 Minskad mångfald  mindre resiliens
Vi förenklar ekosystem för att maximera produktionen av några få ekonomiskt värdefulla resurser Ensidighet  färre ekosystemtjänster produceras Monokultur  ökad sårbarhet i samhälle och ekonomi (mindre resiliens)

32 Hos organismer i en näringskedja
Anrikning av gifter Hos organismer i en näringskedja

33 Alger (producenter) tar upp gifter och lagrar dem
”Giftet” symboliseras med en röd prick

34 Ett gäng plankton sveper in och äter algerna
Giftet lagras i organismerna

35 Småfiskar äter sedan dessa plankton
Giftet anrikas och lagras i fiskarnas fettvävnader

36 Större fiskar äter sedan dessa mindre fiskar
Giftet anrikas ännu en gång och lagras i deras vävnader

37 …och sen äter en ännu större rovfisk dessa mellanstora fiskar…
…och giftet…ja, ni förstår… Alltså, ju längre upp i näringskedjan, ju mer anrikas gifterna Toppkonsumenten, som äter mycket, får alltså i sig mest

38 …nu kan det ju vara så att vi människor fiskar upp denna godbit…
…och giftet då då? … Ja, ni förstår…

39 Alltså! Jämfört med hur energin minskar i varje steg av näringskedjan… …så är det precis tvärtom med miljögifter som ökar för varje steg i näringskedjan Slut i rutan

40


Ladda ner ppt "Ekologi."

Liknande presentationer


Google-annonser