Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekologi."— Presentationens avskrift:

1 Ekologi

2 Ekologi – Samspel & beroende

3 Biotop (naturtyp) Ekosystem – ett avgränsad område där samspelet mellan organismerna och omgivningen kan studeras

4 Faktorer som påverkar ett ekosystem
Icke levande Levande

5 Organismers omgivning

6 Faktorer som påverkar ett ekosystem
Icke levande Levande

7 Ekosystem Växtsamhälle Djursamhälle Producent Autotrof Karnivor
Herbivor Miljöfaktorer Nedbrytare Destruent

8 Nedbrytare Bryter ner döda djur och växtdelar så att delarna kan användas igen M M M Nedbrytare Jord med mycket mineraler

9 Ämnen

10 Näringskedja Förstahands- konsument Andrahands- Producent konsument
Tredjehands- konsument Toppkonsument

11 Näringspyramid

12 Näringspyramid i Trekanten?

13 Intervävda näringspyramider
näringspyramid + näringspyramid + näringspyramid + näringspyramid NÄRINGSVÄV

14 Människa  toppkonsument

15 Energipyramid Biomassa räv = 10 kg Biomassa kanin = 100 kg
Biomassa gräs = 1000 kg

16 Energi

17 Energiflöden 90 % 10 %

18 Populationer

19 Population – Födsel/Död
En blåmes får ungefär 8 ungar per år Hur många blåmesar finns det efter 7 generationer? 2 generationer 6 generationer 3 generationer 5 generationer 7 generationer 1 generation 4 generationer 32.768 4.096 512 64 1 8

20 Populationers storlek
Konkurrens inom arten Klimat Parasiter Rovdjur Föda

21 Arternas anpassningsförmåga
Läs text ur biologi boken! Svara på 9 frågor.

22 Frågor att besvara: 1) Vad kan växter konkurera om i ett ekosystem? 2) Vad kan konkurerar djur om i ett ekosystem? 3) Vad krävs för att ett ekosystem ska vara artrik? 4) Berätta om hur det naturliga urvalet leder till att arten anpassar sig? 5) Vad menas med en ekologisk nisch? 6) Vad kan hända om två arter har samma ekologiska nisch? 7) Ge exempel på artrika ekosystem med många olika nischer. 8) På vilka sätt kan växter anpassa sig för att klara torka och vintern? 9) På vilka sätt kan djur anpassa sig för att klara vintern?


Ladda ner ppt "Ekologi."

Liknande presentationer


Google-annonser