Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Abiotiska faktorer Icke levande faktorer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Abiotiska faktorer Icke levande faktorer."— Presentationens avskrift:

1 Abiotiska faktorer Icke levande faktorer

2 Värme Är den viktigaste miljöfaktorn gällande organismers tillväxthastighet Största antalet arter påträffas i allmänhet i jordens varma regioner Kroppen reglerar temperaturen genom svettning och ihopdragande av blodkärl Genom stora temperaturskillnader har organismer utvecklat olika anpassningar för att klara av värme/kyla. Ge exempel!

3 Ljus Behövs för fotosyntesen Bara vissa bakterier kan leva utan ljus
Olika djur har anpassning genom olika ögon, ex människa, bläckfisk, katt. Ta reda på vilka dessa skillnader är. Vilka skillnader hos ögat finns hos rovdjur resp insekter? Dagslängden reglerar fåglars häckning och flyttning. Hur då? Olika djur har olika dygnsrytmer Ljus påverkar vår melatoninhalt. ” Melatonin kontrollerar kroppens temperatur, andra hormoner och sömn. För lite ljus gör att kroppen tillverkar för mycket melatonin också under dagen istället för kväll och natt. Melatonin under dagen ger trötthet och innebär kanske att mindre tillverkas av andra ämnen som serotonin. ” Ljus hjälper till att D-vitamin bildas i kroppen

4 Luft Luft innehåller olika gaser: N2 (kvävgas) – 78% O2 (syrgas) – 21%
Ar (argon) – 1% H2O (vattenånga) – 1%, växthusfaktor 0,1 CO2 (koldioxid) – 370 ppm, växthusfaktor 1 CH4 (metan) – 1,8 ppm, växthusfaktor 20 N2O (dikväveoxid) – 0,31 ppm, växthusfaktor 310 CCl2F2 (dikloridflourmetan, freon 12) – 0,053 ppb, växthusfaktor 8100

5 Vindar ger olika förutsättningar; det kan bli kallare, varmare, avdunstningen påskyndas, uttorknings sker snabbare Frön och djur kan transporteras långa vägar av vindarna Vindarna blandar luftmassan och dess ämnen, gör så att omblandningar i havet sker, vilket frigör näringsämnen

6 Vatten Alla organismer innehåller vatten
Vatten är en betydande komponent i fotosyntesen 3% av allt jordens vatten är sötvatten Salthalten i vattnet påverkar oftast organismer negativt, vissa arter har anpassat sig för att motverka detta, ge exempel Hur får djuren som ligger i ide vatten?

7 Mineralämnen Mineralämnen kommer från vår berggrund och deltar i det geokemiska kretsloppet Mineralämnen är livsviktiga för organismers kroppsfunktioner På växter t ex kan man se om den lider brist på ngt mineral Om vi människor får järnbrist transporteras syret i blodet sämre och vi blir trötta & hängiga

8 pH pH värdet mäter surt resp basikskt 1= mycket surt, 12=mycket basiskt Skalan är logaritmiskt d v s att det ökar tiofaldigt mellan varje steg De flesta organismer har sitt tillväxtoptimun vid pH 7 (neutralt) Granitberggrund ger oftast en surare miljö, medan kalkberggrund ”buffrar” gör det mer basiskt och motverka surhet Olika växter vill ha olika berggrund att växa på. T ex orkidéer vill oftast ha kalkrik mark


Ladda ner ppt "Abiotiska faktorer Icke levande faktorer."

Liknande presentationer


Google-annonser