Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2016

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2016"— Presentationens avskrift:

1 Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2016

2 Om undersökningen Metod: En postal enkät (8 sidor) skickades ut tillsammans med ett portofritt svarskuvert samt ett brev undertecknat av kommundirektör Mattias Jansson. I brevet fanns även inloggningsuppgifter samt en personlig kod som gav respondenterna möjlighet att besvara undersökningen via webben på svenska, engelska, arabiska, spanska, finska eller turkiska. Det erbjöds även en möjlighet att svara på frågorna per telefon. Urval: Från invånarregistret har 5000 av kommunens medborgare i åldern 16 år och uppåt slumpats fram. Svaren har i efterhand viktas för att motsvara faktisk fördelning vad gäller kön och stadsdel. Utskick och påminnelser: Första utskick: Påminnelse 1 (med vykort): Påminnelse 2 (fullständigt utskick): Antal svar: 1619 st

3 Index För varje fråga (skala 1-5) beräknas först ett vanligt medelvärde. Detta medelvärde skalas därefter om till ett tal mellan 0 till 100, för att vara lättare att jämföra. Exempelvis: Medelvärde 5,0 blir index 100 och medelvärde 1,0 blir index 0. Indexnivåerna klassificeras därefter enligt följande indelning: 0   – 49 = mycket lågt 50 – 59 = lågt 60 – 69 = godkänt 70 – 79 = högt 80 –      = mycket högt

4 Att leva och bo i Botkyrka

5 Att leva och bo i Botkyrka
Indexklassificering: 0 – 49 = Mycket lågt 50 – 59 = Lågt 60 – 69 = Godkänt 70 – 79 = Högt 80 – = Mycket högt Att leva och bo i Botkyrka Frågorna är mätta på en femgradig skala vars medelvärde har skalats om till Index Index Kommentar: Medborgarna är nöjda med att bo i Botkyrka, index är 67 vilket är ett klart godkänt resultat. Det är också många som vill rekommendera Botkyrka till vänner och bekanta (index 66). I stort är medborgarna nöjda med sin kommun och trivs bra.

6 Att leva och bo i Botkyrka
Indexklassificering: 0 – 49 = Mycket lågt 50 – 59 = Lågt 60 – 69 = Godkänt 70 – 79 = Högt 80 – = Mycket högt Att leva och bo i Botkyrka Frågorna är mätta på en femgradig skala vars medelvärde har skalats om till Index Index Kommentar: Medborgarna anser att det finns ett stort utbud av olika boendeformer, att det är tryggt i stadsdelen och man får ett gott bemötande. Dock är det inte tryggt att åldras och det upplevs också svårt för medborgarna att vara med och påverka i kommunala frågor, samt att genomföra nya idéer och initiativ.

7 Att leva och bo i Botkyrka
Indexklassificering: 0 – 49 = Mycket lågt 50 – 59 = Lågt 60 – 69 = Godkänt 70 – 79 = Högt 80 – = Mycket högt Att leva och bo i Botkyrka Frågorna är mätta på en femgradig skala vars medelvärde har skalats om till Index Index Kommentar: Naturområdena är mycket uppskattade och det anses att det finns mycket tillgängligt för medborgarna i Botkyrka. Det finns också stora möjligheter till motion/fysiska aktiviteter och fritidsintressen. Tillgången till idrottsevenemang och kulturevenemang är också god.

8 Kännedom och besök inom kultur och fritid

9 Känner du till och har besökt följande:
% Kommentar: Hågelby, Lida och Biblioteken är de mest välkända och också de mest besökta kultur- och fritidsställena. Minst kända och besökta är Mångkulturellt centrum, Botkyrka konsthall och Subtopia.

10 Känner du till och har besökt festivalen ”Vi är Botkyrka”:
% Kommentar: Festivalerna är inte så välbesökta, enbart 7-17% säger sig ha besökt någon av festivalerna. Över 60% säger att de inte känner till Scensommar Tullinge, och de andra festivalerna har en kännedom runt 50%.

11 Känner du till Botkyrka Kulturskola?
Män Kvinnor Kommentar: 36% anger att de känner till Botkyrka Kulturskola. Svaren skiljer sig åt mycket vad gäller kön. 44% av kvinnorna känner till Kulturskolan medan enbart 29% av männen.

12 Nöjdhet med anläggningar inom kultur och fritid

13 Hur nöjd är du med följande anläggningar inom kultur och fritid?
Indexklassificering: 0 – 49 = Mycket lågt 50 – 59 = Lågt 60 – 69 = Godkänt 70 – 79 = Högt 80 – = Mycket högt Hur nöjd är du med följande anläggningar inom kultur och fritid? Frågorna är mätta på en femgradig skala vars medelvärde har skalats om till Index Index Kommentar: Biblioteken är mest populära, därefter Folkets Hus i Hallunda och motionsspåren. Samtliga anläggningar är omtyckta och får ett godkänt betyg.

14 Hur nöjd är du med följande när det gäller Biblioteken i Botkyrka?
Indexklassificering: 0 – 49 = Mycket lågt 50 – 59 = Lågt 60 – 69 = Godkänt 70 – 79 = Högt 80 – = Mycket högt Hur nöjd är du med följande när det gäller Biblioteken i Botkyrka? Index Frågorna är mätta på en femgradig skala vars medelvärde har skalats om till Index Kommentar: Biblioteken får generellt ett högt betyg i alla avseenden. Allra högst betyg får bemötandet. Kvinnor är något mer nöjda än män.

15 Hur nöjd är du med följande när det gäller Tumbascenen?
Indexklassificering: 0 – 49 = Mycket lågt 50 – 59 = Lågt 60 – 69 = Godkänt 70 – 79 = Högt 80 – = Mycket högt Hur nöjd är du med följande när det gäller Tumbascenen? Index Frågorna är mätta på en femgradig skala vars medelvärde har skalats om till Index Kommentar: Tumbascenen får generellt ett högt betyg i alla avseenden, utom möjligen priset. Allra högst betyg får bemötandet. Kvinnor är något mer nöjda än män.

16 Hur nöjd är du med följande när det gäller Folkets Hus i Hallunda?
Indexklassificering: 0 – 49 = Mycket lågt 50 – 59 = Lågt 60 – 69 = Godkänt 70 – 79 = Högt 80 – = Mycket högt Hur nöjd är du med följande när det gäller Folkets Hus i Hallunda? Index Frågorna är mätta på en femgradig skala vars medelvärde har skalats om till Index Kommentar: Folkets Hus i Hallunda får generellt ett högt betyg i alla avseenden, utom möjligen priset. Kvinnor är något mer nöjda än män.

17 Hur nöjd är du med följande när det gäller Botkyrka konsthall?
Indexklassificering: 0 – 49 = Mycket lågt 50 – 59 = Lågt 60 – 69 = Godkänt 70 – 79 = Högt 80 – = Mycket högt Hur nöjd är du med följande när det gäller Botkyrka konsthall? Index Frågorna är mätta på en femgradig skala vars medelvärde har skalats om till Index Kommentar: Botkyrka konsthall får generellt ett relativt högt betyg i alla avseenden. Allra högst betyg får bemötandet.

18 Hur nöjd är du med följande när det gäller Fittjabadet?
Indexklassificering: 0 – 49 = Mycket lågt 50 – 59 = Lågt 60 – 69 = Godkänt 70 – 79 = Högt 80 – = Mycket högt Hur nöjd är du med följande när det gäller Fittjabadet? Index Frågorna är mätta på en femgradig skala vars medelvärde har skalats om till Index Kommentar: Fittjabadet får ett knappt godkänt betyg i alla avseenden, utom vad gäller lokalerna som anses vara underkända.

19 Hur nöjd är du med följande när det gäller Storvretsbadet?
Indexklassificering: 0 – 49 = Mycket lågt 50 – 59 = Lågt 60 – 69 = Godkänt 70 – 79 = Högt 80 – = Mycket högt Hur nöjd är du med följande när det gäller Storvretsbadet? Index Frågorna är mätta på en femgradig skala vars medelvärde har skalats om till Index Kommentar: Storvretsbadet får ett godkänt betyg i alla avseenden, med ett något lägre betyg på lokaler och utbud. Högst betyg får bemötande.

20 Hur nöjd är du med följande när det gäller Botkyrka rackethall?
Indexklassificering: 0 – 49 = Mycket lågt 50 – 59 = Lågt 60 – 69 = Godkänt 70 – 79 = Högt 80 – = Mycket högt Hur nöjd är du med följande när det gäller Botkyrka rackethall? Index Frågorna är mätta på en femgradig skala vars medelvärde har skalats om till Index Kommentar: Botkyrka rackethall får ett godkänt betyg i alla avseenden, utom priset. Högst betyg får bemötande. Kvinnor ger ett något lägre betyg än män.

21 Hur nöjd är du med följande när det gäller motionsspåren i Botkyrka?
Indexklassificering: 0 – 49 = Mycket lågt 50 – 59 = Lågt 60 – 69 = Godkänt 70 – 79 = Högt 80 – = Mycket högt Hur nöjd är du med följande när det gäller motionsspåren i Botkyrka? Index Frågorna är mätta på en femgradig skala vars medelvärde har skalats om till Index Kommentar: Motionsspåren i Botkyrka får ett högt betyg i alla avseenden, utom för tryggheten där framför allt kvinnor ger ett lägre betyg.

22 Hur nöjd är du med följande när det gäller idrottsanläggningarna i Botkyrka?
Indexklassificering: 0 – 49 = Mycket lågt 50 – 59 = Lågt 60 – 69 = Godkänt 70 – 79 = Högt 80 – = Mycket högt Index Frågorna är mätta på en femgradig skala vars medelvärde har skalats om till Index Kommentar: Idrottsanläggningarna i Botkyrka får ett godkänt betyg i alla avseenden. Högst betyg får bemötande, och lägst betyg ges till lokalerna.

23 Viktighet för verksamheter inom kultur och fritid

24 Indexklassificering:
0 – 49 = Mycket lågt 50 – 59 = Lågt 60 – 69 = Godkänt 70 – 79 = Högt 80 – = Mycket högt Hur viktigt är det för dig att Botkyrka kommun har följande verksamheter? Index Frågorna är mätta på en femgradig skala vars medelvärde har skalats om till Index Kommentar: Biblioteken är mycket viktiga, även fritidsgårdar samt kultur för barn och unga. Den minst viktiga verksamheten är konsthallen. Kvinnorna anser i något högre grad än män att de kulturella verksamheterna är viktiga.

25 Nöjdhet med kommunala verksamheter

26 Verksamheter inom Botkyrka kommun Hur nöjd är du med....
Indexklassificering: 0 – 49 = Mycket lågt 50 – 59 = Lågt 60 – 69 = Godkänt 70 – 79 = Högt 80 – = Mycket högt Verksamheter inom Botkyrka kommun Hur nöjd är du med.... Frågorna är mätta på en femgradig skala vars medelvärde har skalats om till Index Index Kommentar: Kultur-, fritids- och friluftsaktiviterna får höga betyg. Det finns mycket att sysselsätta sig med och vara engagerad i, och dessa verksamheter är uppskattade. Låga betyg får däremot äldreomsorgen, renhållning, bilvägar, snöröjning och skolverksamheten.

27 Verksamheter inom Botkyrka kommun
Indexklassificering: 0 – 49 = Mycket lågt 50 – 59 = Lågt 60 – 69 = Godkänt 70 – 79 = Högt 80 – = Mycket högt Verksamheter inom Botkyrka kommun Frågan är mätt på en femgradig skala vars medelvärde har skalats om till Index Index Kommentar: Totalt sett får verksamheten i Botkyrka kommun ett underkänt betyg. Det kan tyckas konstigt eftersom många fritidsverksamheter är så uppskattade, men det hänger ihop med att de verksamheter som påverkar nöjdheten mest har ett lågt betyg. Då framför allt äldreomsorgen och skolverksamheten.

28 Nöjdhet med kommunikationen i Botkyrka

29 Kommunikationen i Botkyrka kommun
Indexklassificering: 0 – 49 = Mycket lågt 50 – 59 = Lågt 60 – 69 = Godkänt 70 – 79 = Högt 80 – = Mycket högt Kommunikationen i Botkyrka kommun Frågorna är mätta på en femgradig skala vars medelvärde har skalats om till Index Index Kommentar: Kommunikationen och informationen i Botkyrka får ett betyg som är ej godkänt då det har ett index strax under 60.

30 Har du totalt sett den information du behöver om kommunen och dess verksamheter?
% Kommentar: runt 70% svarar att de har den information de behöver eller att de åtminstone delvis har den. 17% svarar nej och 13% vet ej.

31 Nöjdhet med kontakten med Botkyrka kommun

32 Om haft kontakt med Botkyrka kommun:
Hur snabbt fick du svar eller återkoppling? % Kommentar: en fjärdedel anger att de fick svar direkt vid kontakten med Botkyrka kommun. 15% säger att det tog 7 dagar eller mer.

33 Om haft kontakt med Botkyrka kommun:
Indexklassificering: 0 – 49 = Mycket lågt 50 – 59 = Lågt 60 – 69 = Godkänt 70 – 79 = Högt 80 – = Mycket högt Om haft kontakt med Botkyrka kommun: Frågoaa är mätt på en femgradig skala vars medelvärde har skalats om till Index Index Kommentar: vid kontakt med Botkyrka kommun når kommunens hantering av frågan inte riktigt upp till ett godkänt betyg.

34 Nöjdhet med möjlighet att påverka

35 Möjlighet att påverkan i Botkyrka kommun
Indexklassificering: 0 – 49 = Mycket lågt 50 – 59 = Lågt 60 – 69 = Godkänt 70 – 79 = Högt 80 – = Mycket högt Möjlighet att påverkan i Botkyrka kommun Frågan är mätt på en femgradig skala vars medelvärde har skalats om till Index Index Kommentar: det är ett väldigt lågt betyg på medborgarnas upplevda möjligheter att påverka Botkyrka kommuns verksamhet. Detta är också något som i stor grad styr nöjdheten med att leva och bo i kommunen.

36 Hälsa och välbefinnande

37 Hälsa och välbefinnande i Botkyrka kommun
Indexklassificering: 0 – 49 = Mycket lågt 50 – 59 = Lågt 60 – 69 = Godkänt 70 – 79 = Högt 80 – = Mycket högt Hälsa och välbefinnande i Botkyrka kommun Frågorna är mätta på en femgradig skala vars medelvärde har skalats om till Index Index Kommentar: generellt sett så är medborgarma i Botkyrka nöjda med sitt liv och de anser sig också har ett gott allmänt hälsotillstånd.

38 Slut


Ladda ner ppt "Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2016"

Liknande presentationer


Google-annonser