Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ahmad Azizi ahmad.azizi@botkyrka.se Presentation av genomförda paneler om: Boendefrågor, Folkhälsa och Hemkänsla oktober2008-maj2009 Ahmad Azizi ahmad.azizi@botkyrka.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ahmad Azizi ahmad.azizi@botkyrka.se Presentation av genomförda paneler om: Boendefrågor, Folkhälsa och Hemkänsla oktober2008-maj2009 Ahmad Azizi ahmad.azizi@botkyrka.se."— Presentationens avskrift:

1 Ahmad Azizi ahmad.azizi@botkyrka.se
Presentation av genomförda paneler om: Boendefrågor, Folkhälsa och Hemkänsla oktober2008-maj2009 Ahmad Azizi

2 Medborgarpanel 3 - Hemkänsla Maj 2009

3 Information om undersökningen
Metod Onlineintervju Urval Kvinnor/män år boende i Botkyrka kommun Nettourval 102 genomförda intervjuer Datainsamling Maj 2009 Källa: YouGov (Zapera)

4 Frågeställningar Fråga 1. Tänk på ordet hemkänsla. Vad är hemkänsla för dig och vad betyder det för dig? Fråga 2. Vad är viktigt för dig för att du ska känna dig respekterad av andra för den du är? Fråga 3. Vad är viktigt för att du ska känna hemkänsla där du bor? Nämn gärna flera olika saker som är viktiga för din hemkänsla. Fråga 4. Hur viktigt är följande för att just du ska känna hemkänsla där du bor? Fråga 5. I vilken grad känner du hemkänsla där du bor idag? Fråga 6. Finns det något som skulle få dig att känna en starkare hemkänsla i Botkyrka? Fråga 7. Hur bor du i idag? Fråga 8. Vilken är den högsta utbildning du har gått? Fråga 9. I vilken stadsdel i Botkyrka kommun bor du?

5 Bakgrunds variabler Rubrik Underrubrik Kön Kvinna Man Ålder 18-34 35-49 50-54 Stadsdel (Q9) Alby/Eriksberg/Fittja/Hallunda/Norsborg Tullinge Storvreten/Tumba/Vårsta/Grödinge Utbildning Lägre utbildning & annan Högre utbildning

6 Vad hemkänsla innebär Fråga 1. Tänk på ordet hemkänsla. Vad är hemkänsla för dig och vad betyder det för dig? Bas: Samtliga (n=102) Det flest kopplar ihop med hemkänsla är trygghet, i sitt hem men även i området. Man vill kunna slappna av och känna lugn och ro. Många nämner även att hemkänsla är att trivas där man bor, att det är mysigt samt att familjen är viktig. Trygghet (41st) Trivsel (24st) Familj (11st) Mysigt (11st)

7 Viktigt för att känna sig respekterad
Fråga 2. Vad är viktigt för dig för att du ska känna dig respekterad av andra för den du är? Bas: Samtliga (n=102) Att bli hörd/lyssnad på (23st) Många nämner att det är viktigt att känna att andra verkligen lyssnar på vad man har att säga (även om de inte håller med), att man får vara sig själv samt att ens åsikter respekteras. Man nämner också att det är viktigt med ärlighet, att visa hänsyn och att inte bli dömd av andra. Att bli hörd/lyssnad på (23st) Att få vara sig själv (17st) Åsikter respekteras (10st)

8 Faktorer för att känna hemkänsla (öppet) – sid 1/2
Fråga 3. Vad är viktigt för att du ska känna hemkänsla där du bor? Nämn gärna flera olika saker som är viktiga för din hemkänsla. Bas: Samtliga (n=102) Centralt för att känna hemkänsla där man bor är trygghet, både i hemmet och i omgivningen. Andra viktiga faktorer är att komma väl överens med grannarna, att ha närhet till natur och grönområden, samt att det är rent och prydligt i området. Flera nämner även att de vill ha det lugnt och tyst, att familjen är viktig, samt att personliga föremål kan bidra till hemkänsla (se citat på nästa sida). Trygghet (40st) Trygghet (40st) Natur/grönt (22st)

9 Faktorer för att känna hemkänsla (öppet) – sid 2/2
Fråga 3. Vad är viktigt för att du ska känna hemkänsla där du bor? Nämn gärna flera olika saker som är viktiga för din hemkänsla. Bas: Samtliga (n=102) Rent/prydligt (20st) - att det är prydligt och att alla respekterar varandras "revir", att alla bryr sig om hur området ser ut Lugnt/tyst (12st) Inga störande moment utanför eller nära som buller, trafik och bråkiga grannar. Mina saker (12st) - Att ha saker som jag är van vid i min närhet - Att man tar med sig nåt hemifrån. Kudde, täcke. - Inredning och en sjysst säng Nära familjen (10st) Familjen, grannarna, omgivningen och att det finns service i närheten. Trivsel (9st) Att jag trivs med mina grannar och med omgivningen.

10 De tre faktorer som medborgarna tycker är viktigast för att känna hemkänsla är: en bostad som man trivs i, att det är rent och snyggt samt att man upplever att det är lugnt och tryggt. Andra viktiga faktorer är bra grannar, bra kommunikationer samt närhet till natur och skog.

11 De tre faktorer som medborgarna tycker är viktigast för att känna hemkänsla är: en bostad som man trivs i, att det är rent och snyggt samt att man upplever att det är lugnt och tryggt (se bild på föregående sida). Fler instämmer i att en blandning av människor och åldrar är viktigt för hemkänslan, jämfört med den andel som lägger vikt vid att det finns människor i ens egen ålder och som liknar en själv.

12 Medelvärde 1 (Ingen hemkänsla alls) – 5 (Stark hemkänsla)
3.87 Svar 4+5: 72% Drygt 1 av 4 känner en stark hemkänsla där de bor idag (svarsalternativ 5) och endast 10% känner liten eller ingen hemkänsla (svarsalternativ 1+2).

13 Faktorer som kan ge ökad hemkänsla i Botkyrka
Fråga 6. Finns det något som skulle få dig att känna en starkare hemkänsla i Botkyrka? Bas: Samtliga (n=102) Tryggare (20st) - Att inte behöva oroas för inbrott och att mitt barn inte hamnar i fel sällskap. Mer bekämpning mot kriminaliteten. Rusta upp området (13st) Bättre säkerhet. Bättre renhållning. Mindre daltande med arbetslösa och socialbidragstagare. Skapa kommunala jobb som löser säkerheten och renhållningen och betala lön istället för bidrag. Främst nämns ökad trygghet (exempelvis genom minskad kriminalitet och bättre belysning kvällstid) som ett sätt att skapa starkare hemkänsla i Botkyrka, följt av att på olika sätt rusta upp delar av kommunen och förbättra renhållningen. Närmare vänner (6st) Jag studerar inte i Botkyrka och de flesta av mina vänner bor inne i stan, Om all min släkt flyttade hit skulle det vara optimalt. Om jag kände fler människor i området.

14 Drygt hälften bor i lägenhet (hyresrätt eller bostadsrätt) och knappt hälften i någon form av hus.

15 Lägre utbildning Högre utbildning Totalt 40% har en högre utbildning, dvs har studerat vidare efter gymnasiet. Utbildningsnivå används som en nedbrytning i analysen av resultaten.

16 Alby/Eriksberg/Fittja/Hallunda/Norsborg
Tullinge Storvreten/Tumba/Vårsta/Grödinge Undersökningen omfattar svar från personer i samtliga stadsdelar. Stadsdel används som en nedbrytning i analysen av resultaten (3 grupper, se ovan).

17 Vägning av data Bas Ovägt Bas Ovägt % Bas Vägt Bas Vägt% Total 102
Bas Ovägt Bas Ovägt % Bas Vägt Bas Vägt% Total 102 100% Kön Kvinna 68 66.67% 50 49.21% Man 34 33.33% 52 50.79% Ålder 18-34 år 29 28.43% 35 34.60% 35-49 år 49 48.04% 33.44% 50-64 år 24 23.53% 33 31.97%


Ladda ner ppt "Ahmad Azizi ahmad.azizi@botkyrka.se Presentation av genomförda paneler om: Boendefrågor, Folkhälsa och Hemkänsla oktober2008-maj2009 Ahmad Azizi ahmad.azizi@botkyrka.se."

Liknande presentationer


Google-annonser