Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ahmad Azizi ahmad.azizi@botkyrka.se Presentation av genomförda paneler om: Boendefrågor, Folkhälsa och Hemkänsla oktober 2008-maj 2009 Ahmad Azizi ahmad.azizi@botkyrka.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ahmad Azizi ahmad.azizi@botkyrka.se Presentation av genomförda paneler om: Boendefrågor, Folkhälsa och Hemkänsla oktober 2008-maj 2009 Ahmad Azizi ahmad.azizi@botkyrka.se."— Presentationens avskrift:

1 Ahmad Azizi ahmad.azizi@botkyrka.se
Presentation av genomförda paneler om: Boendefrågor, Folkhälsa och Hemkänsla oktober 2008-maj 2009 Ahmad Azizi

2

3 Medborgarpanel 1 – boendefrågor Oktober 2008
Uppdragsgivare Botkyrka kommun Metod Onlineintervju Urval Kvinnor/män år boende i Botkyrka kommun  Bruttourval 662 st Nettourval 133 st Datainsamling oktober 2008 Källa: Zapera

4 Resultatredovisning Nedbrytningar: Kön
Åldersgrupp (18-34 år /35-49 år/ år) Stadsdel (alla kommundelar) Utbildning (Lägre utbildning/Högre utbildning= högskola)

5 12. Hur bor du i idag? Knappt hälften bor i lägenhet (hyresrätt eller bostadsrätt) och drygt hälften i någon form av hus. Dubbelt så många bor i hyreslägenhet som i bostadsrättslägenhet.

6 13. Vilken är den högsta utbildning du har gått?
Lägre utbildning Drygt 1 av 3 har en högre utbildning, dvs har studerat på högskola/universitet. Utbildningsnivå används som en nedbrytning i analysen av resultaten. Högre utbildning

7 14. I vilken stadsdel i Botkyrka kommun bor du?
Alby/Eriksberg/Fittja/Hallunda/Norsborg Undersökningen omfattar svar från personer i samtliga stadsdelar. Stadsdel används som en nedbrytning i analysen av resultaten 3 grupper. Tullinge Storvreten/Tumba/Vårsta/Grödinge

8 Öppna svar – vad man uppfattar som ett bra boende
1. Beskriv hur din bild av ett bra boende ser ut (tänk både på den egna bostaden och på miljön runt bostaden). Bas: Alla (133 respondenter). Exempel på faktorer som nämns: nära till naturen, trädgård, lite trafik, bra grannar, lugnt område, trygghet, upplysta gator/gångvägar, nära till kommunikationer, affärer, skola och dagis, bra lekmiljö för barn, nära fritidsaktiviteter, boende till rimlig kostnad, nära till stan, välskött område, ljust och lagom stort boende, lägenheter eller hus.

9 Öppna svar – det bästa med att bo i Botkyrka kommun 2
Öppna svar – det bästa med att bo i Botkyrka kommun 2. Vad tycker du bäst om med att bo i Botkyrka kommun? Bas: Alla (133 respondenter) Exempel på faktorer som nämns: Flest nämner närheten till naturen. Många nämner även närheten till stan/Stockholm, nära till ”allt”, i kombination med närhet till natur. Annat som nämns är mångkulturellt/blandad befolkning, billigt/prisvärt boende, bra kommunikationer och att man satsar på barn/äldre.

10 Öppna svar – det sämsta med att bo i Botkyrka kommun 3
Öppna svar – det sämsta med att bo i Botkyrka kommun 3. Vad tycker du sämst om med att bo i Botkyrka kommun? Bas: Alla (133 respondenter) Exempel på faktorer som nämns: Skillnader/motsättningar/olika prioriteringar för norra och södra Botkyrka (”stor och delad kommun”), hög kommunalskatt, för mycket invandring, segregation, kriminalitet, skadegörelse, arbetslöshet, kommunen har dåligt rykte.

11 4. Vad är särskilt viktigt för att du ska trivas i din kommun
4. Vad är särskilt viktigt för att du ska trivas i din kommun? Ange max 3 alternativ.

12 4. Vad är särskilt viktigt för att du ska trivas i din kommun
4. Vad är särskilt viktigt för att du ska trivas i din kommun? Ange max 3 alternativ. Nästan 7 av 10 tycker att det är särskilt viktigt att det är tryggt/säkert att bo i området och att kommunikationerna är bra, tätt följt av att det finns gott om grönområden. Nedbrytningar – skillnader mellan olika grupper: ”Bra skolor” nämns i högre grad av kvinnor (43%) och personer som är år (43%). ”Bra luftkvalitet...” nämns av fler som bor i Tullinge (27%), följt av de som bor i Alby/ Eriksberg/ Fittja/ Hallunda/ Norsborg (19%), men av ytterst få som bor i Storvreten/ Tumba/ Vårsta/ Grödinge (4%). ”Gott om affärer” nämns i högre grad av de som är år (21%) och de som bor i Alby/ Eriksberg/ Fittja/ Hallunda/ Norsborg (16%). ”Bra äldreomsorg/handikappomsorg” nämns nästan bara av de som bor i Tullinge (10%).

13 2,95 Viktigt/Mycket viktigt 32%
5. Hur viktigt är det för dig att det finns en blandning av olika typer av bostäder (t ex lägenheter, villor, radhus, parhus) i din stadsdel? Medelvärde 1(Helt oviktigt) – 5 (Mycket viktigt) 2,95 Viktigt/Mycket viktigt 32% Nära 1 av 3 tycker att det är viktigt med en blandning av olika typer av bostäder i deras stadsdel, samtidigt som ungefär lika många tycker det är oviktigt.

14 6. Vilken är din allmänna inställning till att hyresrätter omvandlas till bostadsrätter?
Medelvärde 1(Mycket negativ) – 5 (Mycket positiv) 2,64 Ganska/Mycket positiv 26% Så många som hälften är negativa till att hyresrätter omvandlas till bostadsrätter, att jämföra med 1 av 4 som är positiva.

15 7. Anser du att Botkyrka kommun behöver ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag?
Hela 3 av 4 anser att Botkyrka behöver ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag. Fler anser detta i Storvreten/ Tumba/ Vårsta/ Grödinge (83%) jämfört med de som bor i Tullinge.

16 8. Känner du dig som ”Botkyrkabo” eller ”stockholmare” eller både och?
Nära hälften känner sig både som Botkyrkabo och stockholmare. I Tullinge är det fler som främst känner sig som stockholmare (37%).

17 3,71 Viktigt/Mycket viktigt 64%
9. Hur viktigt är det för dig att Botkyrka kommun utvecklas när det gäller kultur, restauranger och övrigt utbud som brukar finnas i en stad? Medelvärde 1(Helt oviktigt) – 5 (Mycket viktigt) 3,71 Viktigt/Mycket viktigt 64% Nära 2 av 3 tycker det är viktigt att Botkyrka kommun utvecklas när det gäller det utbud som brukar finnas i en stad. Fler som tycker att detta är viktigt bland män (74%) och personer som bor i Alby/ Eriksberg/ Fittja/ Hallunda/ Norsborg (79%).

18 10. Vad uppskattar du mest, en välskött bostadsnära park/grönområde eller tillgång till orörd natur?
Hela 2 av 3 uppskattar främst att ha tillgång till orörd natur. Bland kvinnor är det ännu fler som föredrar orörd natur (73%).

19 3,34 Viktigt/Mycket viktigt 38%
11. Hur viktigt är det för dig att Botkyrka kommun bygger nya bostäder? Medelvärde 1(Helt oviktigt) – 5 (Mycket viktigt) 3,34 Viktigt/Mycket viktigt 38% Nära 4 av 10 tycker det är viktigt att Botkyrka kommun bygger nya bostäder. Personer som är 35 år eller äldre tycker i högre grad än unga att det är oviktigt (20%).


Ladda ner ppt "Ahmad Azizi ahmad.azizi@botkyrka.se Presentation av genomförda paneler om: Boendefrågor, Folkhälsa och Hemkänsla oktober 2008-maj 2009 Ahmad Azizi ahmad.azizi@botkyrka.se."

Liknande presentationer


Google-annonser