Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Insikt 2015 Söderköpings kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Insikt 2015 Söderköpings kommun"— Presentationens avskrift:

1 Insikt 2015 Söderköpings kommun
En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

2 Sammanfattning Söderköpings kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 63. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68. De serviceområden som företagarna är mest nöjda med är tillgänglighet och bemötande, både med ett index på 69. Minst nöjda är de med information och rättssäkerhet som ges betyg på 63. Företagarna i Söderköpings kommun ger varierande betyg till de tre myndighetsområden som har tillräckligt många svar för att kunna redovisa NKI-värden. Högst NKI får Serveringstillstånd med 72 och lägst NKI tilldelas Bygglov med 51. NKI-resultaten för områdena Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstillstånd i Söderköpings kommun ligger ungefär på samma nivå som riksgenomsnitten. Bygglov visar på en större differens med ett NKI-värde som är elva enheter lägre än genomsnittet. Detta resultat baseras dock endast på sju svar.

3 NKI och Index Bild: NKI samt betygsindex per serviceområde 2011, 2013 och 2015

4 NKI och Index per myndighetsområde
Tabell: NKI per myndighetsområde 2011, 2013 och 2015 Tabell: Betygsindex fördelat per myndighets- och serviceområde

5 Jämförelse med samtliga kommuner
Tabell: NKI och betygsindex, jämförelse med samtliga kommuner

6 Största skillnaderna i jämförelse med samtliga kommuner
Tabell: De fem enskilda frågor där Söderköpings kommun har bäst resultat i jämförelse med samtliga kommuner:

7 Största skillnaderna i jämförelse med samtliga kommuner
Tabell: De fem enskilda frågor där Söderköpings kommun har sämst resultat i jämförelse med samtliga kommuner:

8 Prioriteringsmatris Bild: Prioriteringsmatris för Söderköpings kommun
Söderköpings kommun har för få svarande företagare för att effektmått och R2-värde ska kunna beräknas. I prioriteringsmatrisen ersätts därför kommunens egna effektmått med effektmåtten för samtliga kommuner i undersökningen. Detta ger en bild av vad företagarna på nationell nivå tycker är viktigt, men inte vad företagarna i den egna kommunen anser, även om detta i många fall sammanfaller. Bild: Prioriteringsmatris för Söderköpings kommun


Ladda ner ppt "Insikt 2015 Söderköpings kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser