Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lokalt intressepolitiskt arbete - påverkan på hemmaplan Annica Nilsson 3 oktober

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lokalt intressepolitiskt arbete - påverkan på hemmaplan Annica Nilsson 3 oktober"— Presentationens avskrift:

1 Lokalt intressepolitiskt arbete - påverkan på hemmaplan Annica Nilsson 3 oktober 2016 www.attention-riks.se 1

2 Disponering av tiden 9.00-11.20 9.00-9.10 Presentationsrunda 9.10 – 9.45 Genomgång – tips på hur man kan arbeta intressepolitiskt 9.45-10.00 Diskussioner i mindre grupper, sex personer i varje grupp 10.00 – 10.30 Fikapaus 10.30 – 10.40 Fortsatta diskussioner 10.40 -11.05 Redovisning 11.05 - 11.20 Tips och samtal om arbetsmarknadskampanjen www.attention-riks.se 2

3 Vad är påverkansarbete? Påtala brister och ställa krav på förbättringar för våra målgrupper informera, ställa krav och uppvakta beslutsfattare Glöm inte tjänstemännen! Svara på remisser Delta i brukarråd/referensgrupper Driva projekt och delta i projekt Samarbeta med andra i gemensamma frågor www.attention-riks.se 3

4 Mål: Förbättra livssituationen för personer med NPF -Skolan -Arbetsmarknaden -Vården -Stödet till familjerna -Socialtjänstens stöd -Hjälpmedel -Kultur- och fritidsaktiviteter -Transportfrågor www.attention-riks.se 4

5 Hur ska man börja? Ideellt arbete – svårt att få tiden att räcka till – lagom ambitionsnivå Börja med något enkelt - potential att påverka Tillvarata medlemmarnas intressen och kompetens Tydligt avgränsad fråga (t.ex. anpassad fritidsverksamhet, bättre anhörigstöd) Involvera andra – fördela uppgifter – se potentialen i andra Attentions intressepolitiska program som grund www.attention-riks.se 5

6 Vilken instans - kommun eller landsting? Ta reda på grundläggande fakta: Vilken instans är rätt att vända sig till? När ska beslut fattas? Ta reda på fakta, ring någon som vet – myndigheterna har serviceskyldighet. Begär att få ut allmänna handlingar Vad tycker andra om beslutet? www.attention-riks.se 6

7 Kommun eller landsting? Strategi Driva egna projekt och delta i projekt tillsammans med andra föreningar och samarbetspartners. Tycker andra som du – kan ni göra saker tillsammans? Fokusera energin mot ett speciellt mål Öka kompetensen hos dig själv Skapa formella samarbeten www.attention-riks.se 7

8 Bygg en stabil grund - Välj ut en eller två frågor att driva - Ta reda på vad lagstiftning, styrdokument, allmänna råd säger - Skriv en rapport, innehåll: enkätresultat + förslag eller använd Attentions enkätrapporter - Finns det rapporter och undersökningar som stödjer ställningstagandet? Vad säger tillsynsmyndigheterna, t.ex. Skolinspektionen? - Kartlägg ställningstaganden, inkl. andra organisationer – bjud in till träffar - Utse talesperson - Upprätta en plan för påverkan www.attention-riks.se 8

9 Sök allianser – starkare tillsammans Sök samarbete med de närmaste, t.ex. andra funktionshindersorganisationer. Ofta finns gemensamma intressen. Sök oväntade allianser Tycker andra som du – kan ni göra saker tillsammans? Hitta minsta gemensamma nämnare Var beredd att kompromissa Utbyt tjänster Lyft fram allmänintresset, t.ex. ekonomiska vinster (t.ex. Ingvar Nilssons rapporter) www.attention-riks.se 9

10 Strategi Bjud in till informationsträffar i föreningen Knyt kontakter, både med beslutsfattare och andra nyckelpersoner – bjud in till temakvällar Bjud in dig själv, begär möte Ta upp frågan i alla möjliga sammanhang, t.ex. i brukarråd Var nyanserad i din kritik, beröm det som är bra Angrip frågan från olika perspektiv Sprid informationen och få fler att föra fram samma kritik/lösning (tjänstemän, politiker, myndigheter) Alliera dig – berör frågan också andra? www.attention-riks.se 10

11 Dela din kunskap Svara på remisser/kommentera riktlinjer/vägledningar Be någon som är insatt i frågan att läsa Beskriv på vilket sätt våra grupper skulle påverkas av förslaget och föreslå andra lösningar Beröm det som är bra Var nyanserad i din kritik Erbjud din hjälp när något är på gång www.attention-riks.se 11

12 Exempel 1 Minskning av anslagen till elever med särskilda behov i Stockholm har beslutats under våren När höstterminen börjar slår flera skolor larm om att de inte har råd med samma undervisning som tidigare Mobilisering av föräldrar och ”kända personer” Föreningar/förbund tar kontakt med varandra och gör gemensamma uttalanden, tar kontakt med politikerna Samlande av fakta. Kontakt med riksmedia, lärarförbund, lokal media för att sprida ”rätt” fakta Kontakt med alla politiker i utbildningsnämnden Skolborgarrådet backar på sitt förslag. www.attention-riks.se 12

13 Exempel 2 Signaler om försämringar på psykiatrin i ett landsting En organisation begärde möte med verksamhetschef Möte genomfördes, men man tyckte inte att man fick svar på frågorna Skrivelse till kliniken angående frågor som fortfarande inte besvarats eller besvarats konstigt Oseriöst svar från kliniken Ny skrivelse till kliniken med kopia till hälso- och sjukvårdschef och ansvarig politiker Anmälan till patientnämnden av medlem www.attention-riks.se 13

14 Strategi - Media Via media – debattartiklar och insändare, tipsa och förklara för journalister Identifiera och skapa kontakter med journalister Personer som vill medverka i intervjuer/reportage Skicka pressmeddelanden På en blogg kan man ge mer fyllig information Facebook och Twitter Folkrörelsekampanjer, namninsamlingar, aktioner Bokbord på biblioteket www.attention-riks.se 14

15 Workshop - diskussionsgrupper Har du/ni varit med om ett framgångsrikt påverkansarbete? Berätta och diskutera! Vad var det som gjorde att det blev lyckat? Vad hade ni i backspegeln velat eller kunnat göra annorlunda? Skriv ned 5-6 viktiga aktiviteter som ni gjorde som blev viktiga för utfallet. Berätta om dem www.attention-riks.se 15

16 Stort tack för er medverkan! Frågor eller funderingar: Annica.nilsson@attention-riks.se www.attention-riks.se 16


Ladda ner ppt "Lokalt intressepolitiskt arbete - påverkan på hemmaplan Annica Nilsson 3 oktober"

Liknande presentationer


Google-annonser