Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur lagliga är kärnvapen  LAGAR OCH AVTAL  HUMANITÄR RÄTT  VAPENFÖRBUD 5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur lagliga är kärnvapen  LAGAR OCH AVTAL  HUMANITÄR RÄTT  VAPENFÖRBUD 5."— Presentationens avskrift:

1 Hur lagliga är kärnvapen  LAGAR OCH AVTAL  HUMANITÄR RÄTT  VAPENFÖRBUD 5

2 Lagar och avtal Provstoppsavtalet  Ska förbjuda provsprängningar.  Idag råder frivilligt uppehåll för provsprängningar (undantag Nordkorea).  Träder i kraft först då samtliga 44 kärnkraftsstater ratificerat avtalet. Dessa behöver ratificera avtalet: ① Indien ② Pakistan ③ Nordkorea ④ Egypten ⑤ Iran ⑥ Israel ⑦ USA ⑧ Kina

3 Lagar och avtal Icke-spridningsavtalet Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)  Ska förhindra att kärnvapen sprids till fler stater.  Internationell lag sedan 1970.  Det enda lagligt bindande åtagandet för nedrustning av kärnvapen. Endast stater som hade kärnvapen då avtalet trädde i kraft tillåts ha kärnvapen, ”P5”. USA, Storbritannien, Frankrike, Kina och Ryssland. Sedan dess har kärnvapen spridit sig även till Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea (ej medlemmar av NPT).

4 Lagar och avtal START-avtalet Strategic Arms Reduction treaty (START)  Omfattar endast USA och Ryssland.  Innebär ingen större minskning av arsenalerna.  Symboliskt värde. Visar på ”god ambition”.

5 Lagar och avtal Avtal om kärnvapenfria zoner  Frivilliga regionala avtal som förbjuder tillverkning, provsprängning, lagring, utplacering eller anskaffning av kärnvapen  Kärnvapenstater får ej anfalla en kärnvapenfri zon  Omfattar >50% av jordens landyta  99% av landytan på södra halvklotet  119 länder och 18 andra områden

6 Lagar och avtal Avtal för kontroll av klyvbart material Fissile Material Cut-Off Treaty (FMCT)  Finns ännu inte, har diskuterats sedan 1996.  Skulle förbjuda tillverkning av klyvbart material för vapenändamål.  Eventuellt även kontroll av existerande lager samt avveckling av dessa.

7 Hur lagliga är kärnvapen? Humanitärrättsliga principer  Distinktion  Proportionalitet  Försiktighetsåtgärder Stridsmetoder måste kunna skilja på civila och militära mål. Attack inte tillåtet om risken för skador på civila eller civil egendom är större än den militära fördelen. Båda parter ska akta civila, både den part som attackerar och den part som blir attackerad.

8 Hur lagliga är kärnvapen? Konventioner INTERNATIONELLA VAPENFÖRBUD 2008 Klustervapen 1997 Personminor 1993 Kemiska vapen 1972 Biologiska vapen 1925 Giftgas 1899 Dumdumkulor

9 Hur lagliga är kärnvapen? Användning av kärnvapen ”All användning av kärnvapen måste ske i enlighet med de folkrättsliga regler som är tillämpliga under väpnade konflikter, särskilt den internationella humanitära rättens regler.” "Hotet eller användning av kärnvapen skulle i allmänhet strida mot folkrättsliga regler tillämpliga i väpnade konflikter och i synnerhet de principer och regler om humanitär rätt.” INTERNATIONELLA DOMSTOLEN (1996)

10 Hur lagliga är kärnvapen? Användning av kärnvapen ”djupa oro över de katastrofala humanitära konsekvenserna av all användning av kärnvapen och bekräftar behovet av alla stater alltid följer gällande internationell rätt, inklusive internationell humanitär rätt.” MEDLEMSSTATERNA I ICKE-SPRIDNINGSAVTALET (2010)

11 Hur lagliga är kärnvapen? Användning av kärnvapen ”Vi har svårt att föreställa oss hur någon användning av kärnvapen skulle kunna vara i överensstämmelse med den internationella humanitära rättens regler. Staterna uppmanas att med skyndsamhet inleda förhandlingar om ett juridiskt bindande avtal som syftar till att totalt avskaffa och förbjuda kärnvapen.” INTERNATIONELA RÖDA KORS- OCH RÖDA HALVMÅNERÖRELSEN (2011)

12 Hur lagliga är kärnvapen? Innehav av kärnvapen  Inte lagligt för kärnvapenfria stater att bygga, köpa eller stjäla kärnvapen.  Stater som tillåts ha kärnvapen är enligt lag skyldiga att förhandla om kärnvapennedrustning.  Stater utanför icke- spridningsavtalet (Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea) bryter heller inte mot något internationellt avtal genom att ha kärnvapen. Internationella atomenergiorganet (IAEA)  Bistå fredlig användning av kärnteknik (energi och medicin)  Hindra att kunskap och material används för kärnvapen Internationella domstolen ”Alla stater är skyldiga att förhandla kring kärnvapennedrustning och förhandlingarna måste resultera i faktisk nedrustning.”


Ladda ner ppt "Hur lagliga är kärnvapen  LAGAR OCH AVTAL  HUMANITÄR RÄTT  VAPENFÖRBUD 5."

Liknande presentationer


Google-annonser