Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kolonialism/Imperialism

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kolonialism/Imperialism"— Presentationens avskrift:

1 Kolonialism/Imperialism

2 Begreppen Kolonialism – av latinet Colonia=nybygge – ett system där stater erövrar, kontrollerar och exploaterar områden som ligger utanför det egna territoriet. Med kolonialism menar man att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna landområdet. Syftet med kolonialismen var främst att främja handeln. Imperialism – av latinet imperium=stort välde – Ett lands utrikespolitiska strävan att kontrollera andra länder och områden såväl politiskt som ekonomiskt.

3 Den tidiga kolonialismen
Slutet av 1400-talet börjar Europa erövra andra områden. (Amerika) Européerna lyckades inte i Asien då de ansågs underlägsna både kineser och indier Vasco da gama, Diaz, Columbus m fl

4 Andra våg av kolonialism
Storbritannien skapade den nya imperialismen. Länderna Tyskland, Italien och Belgien var drivande i den nya imperialismen. Även Frankrike kom att bli en viktig aktör. Spanien och Portugal hade också en del i kolonialisering. Under 1700-talet koloniserades delar av världen, t ex Australien. Men inte Afrika, där använde man människorna som slavar som skickades till Amerika för att arbeta på de olika plantagen. Vinst för européerna

5 Metoder – förutsättningar
Ny teknik som gör kolonialisering möjlig. Nya vapen, maskingevär Medicin – kinin Ångbåtar/skepp Telegrafen Samarbete med lokala makthavare som konkurrerade med andra ledare. MILITÄRT ÖVERTAG

6 VAD? De industrialiserade länderna (stormakterna) tar över hela världen. erövrade européerna områden där det sammanlagt bodde 120 miljoner människor. Kapplöpning om områden i framför allt Afrika och Sydostasien.

7 DRIVKRAFTER – fem motiv
Utrikespolitiska motiv statussymbol Nationalism

8 EKONOMISKA MOTIV Industrin krav – hålla industrin igång
Säljer produkter utanför Europa Importerar billiga råvaror

9 INRIKESPOLITISKA MOTIV
En splittrad nation Stärka nationalismen – rädd för revolution –Vad bra vi är!!! Se vad vi har gjort, (erövrat andra delar av världen) Skapa gemensam fiende utåt

10 HUMANITÄRA MOTIV - legimiterande
Urbefolkningen ska kristnas och civiliseras Den vite mannens börda är den ”tyngd” som européerna har i att försöka utbilda, förbättra och hjälpa de ”lägre” utvecklade människorna. (Vi gör något bra!)

11 Charles Darwin Charles Darwin Den som är starkast överlever
Den mest lämpade staten ska vara den som lägger andra länder under sig. .

12 RASISTISKA MOTIV olika människor olika bra
Charles Darwin Den som är starkast överlever Den mest lämpade staten ska vara den som lägger andra länder under sig. Carl von Linné Indelning av människor

13 Varför? De vanligaste förklaringarna!
Den växande industrin i Europa behövde råvaror och nya marknader för sina varor. Motsättningarna mellan Europas stormakter ökade i slutet av århundradet. Att skaffa nya områden i främmande världsdelar var ett sätt att visa makt och styrka. Européerna ansåg att de stod för en högre kultur som de hade ett ansvar att sprida till så många som möjligt. Ett viktigt inslag i denna kultur var kristendomen. Det gick lättare att sprida kristendomen i områden som européerna hade erövrat. De europeiska länderna hade visat sin duglighet och styrka. Därför ansåg de att de hade rätt att lägga under sig svagare länder och områden.

14 Triangelhandeln 1700-talet

15 Imperialism – att vissa länder försöker växa på bekostnad av andra så att de själva blir större, starkare och rikare. 1800-talet – Europeiska länder som vill utöka sin makt och rikedom Afrika och Sydostasien

16 Konsekvenser t ex Indien
Redan under 1700-talet bråkade SB och Frankrike om Indien. SB var starkast och kom att härska Indien med hjälp av indier som var ”anställda”. Under brittiskt styre anpassades Indien efter brittiska mönster t ex skolsystem och språk.

17 Konsekvenser – Afrika Redan på 1600-talet fanns européer vid Afrikas kuster Kapplöpning om Afrika under 1800-talet Afrika delades upp, kartan ritades om, splittrade många byar. Människor blev utnyttjade Naturtillgångar blev skövlade Många dödades vid uppror


Ladda ner ppt "Kolonialism/Imperialism"

Liknande presentationer


Google-annonser