Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konflikter och hotbilder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konflikter och hotbilder"— Presentationens avskrift:

1 Konflikter och hotbilder

2 Vad är konflikt? ”I en konflikt blir det bråk och gräl innan man försöker lösa problemet”.

3 Vad är krig? ”Krig utbryter när ett land anfaller ett annat med vapen och det angripna landet gör motstånd”.

4 Läs s. 206

5 Tre typer av organiserat våld:
Statligt baserade konflikter och krig. T.ex. i Syrien. Icke-statliga konflikter. T.ex. i Nordirland 1968 – 2001. Ensidigt våld. T.ex. drogorganisationer mot befolkningen.

6 Orsaker till konflikter – Vilka finns i Syrien?
Pyskologi/biologi: Vi blir aggressiva om vi inte får vad vi vill ha. Påverkan av att vara i en grupp. Kamp om resurser. Geografiska: T.ex tillgång till hamn.

7 Orsaker till konflikter – Vilka finns i Syrien
Ledare i ett land försöker att förena deras folk mot en yttre gemensam fiende. Då kan missnöje med det egna landet minska. Se vilken aktör som är starkare.

8 Orsaker till konflikter – Vilka finns i Syrien?
Dagens internationella arena leder till krig: Om vi har suveräna stater kommer vi att ha krig. Andra tycker att samarbete mellan stater och andra aktörer kommer att leda till succé.

9 Läs s. 207

10 Folkrätt och Konfliktlösning
Viktigt att respektera internationella lagar och avtal – ingen internationell polis.

11 Internationella lagar och avtal. Reglerar mellan statliga relationer.
Folkrätt Internationella lagar och avtal. Reglerar mellan statliga relationer. Skrivna och oskrivna avtal. FN har lett till ökad folkrätt.

12 Haagkonventionen (användning av vapen).
Folkrätt Fredens folkrätt: T.ex. Barnkonventionen. Krigets folkrätt: Haagkonventionen (användning av vapen).

13 Olika sätt att komma fram till en lösning:
Konfliktlösning Olika sätt att komma fram till en lösning: Förhandling med neutral mellanhand. Påtryckning från internationell media. Diplomati: Påverkan genom dialog till att följa internationella överenskommelser.

14 Konfliktlösning FN:s säkerhetsråd:
Om de anser hot mot världsfred – FN:s medlemsstater kan agera militärt. Internationella domstolar: Permanenta – i Haag (Nederländerna) och Internationella brottmålsdomstolen. Tillfälliga – T.ex. Krigsförbrytartribunaler p.g.a forna Jugoslavien och Rwanda.

15 Läs s. 208

16 Hotbilder Inte bara krig och konflikter som hotar samhällen.
Länder kan ha olika hotbilder p.g.a. geografi, historia och ekonomisk situation.

17 Samhället är beroende av teknik, vad händer om någonting går fel?
Olika hotbilder: Teknisk sårbarhet Samhället är beroende av teknik, vad händer om någonting går fel? Naturkatastrofer och stora olyckor T.ex. Översvämningar eller sjukdomar. Det går att skydda sig mot dem, snarare än förhindra. Olyckor på grund av människan T.ex. p.g.a. säkerhetsbrist.

18 Kan skapa problem för jordbruk.
Olika hotbilder: Klimatförändringen Kan skapa problem för jordbruk. Internationell organiserad brottslighet: T.ex. mäniskohandel. Brottsligheten kan leda till osäkra samhällen.

19 Stater som bryter samman:
Olika hotbilder: Stater som bryter samman: Maktskifte kan leda till protester som sedan kan leda till t.ex. terroristgrupper.

20 Ned-eller upprustning:
Olika hotbilder: Ned-eller upprustning: I bra ekonomi kan länder skicka militärer för att bevara fred i andra länder. Kan minska när ekonomin blir sämre. Vissa länder använder ökad militär närvaro för att t.ex. motverka kriminella organisationer.


Ladda ner ppt "Konflikter och hotbilder"

Liknande presentationer


Google-annonser