Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska FN-förbundet FN - globalt samarbete för hållbar utveckling Oktober 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska FN-förbundet FN - globalt samarbete för hållbar utveckling Oktober 2009."— Presentationens avskrift:

1 Svenska FN-förbundet FN - globalt samarbete för hållbar utveckling Oktober 2009

2 FN:s huvudkontor i New York

3 FN-stadgan Reglerar staters rättigheter och skyldigheter mot varandra – ett folkrättsligt instrument (traktat) Preciserar FN:s makt och befogenhet

4 FN:s organisation

5 FN:s generalförsamling

6 Öppnar i mitten av september Ett land – en röst Fattar beslut om FN:s arbete och budget Ca 170 frågor per år i sex utskott Beslut om möjligt med konsensus Resolutionerna ej juridiskt bindande 192 medlemmar

7 FN:s säkerhetsråd

8 5 permanenta medlemmar 10 medlemmar valda på två år Permanenta medlemmar har veto Beslut är bindande Beslutar om fredsbevarande insatser Sanktioner Tillfälliga krigsförbrytartribunaler

9 ECOSOC

10 54 medlemmar Samordnar det ekonomiska, sociala och humanitära arbetet Utför studier Ger rekommendationer Kontakt med NGO:s

11 FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon Administrativ roll Politisk roll 1946 - 1952 Tryggve Lie (Norge) 1953 - 1961 Dag Hammarskjöld (Sverige) 1962 - 1971 U Thant (Myanmar) 1972 - 1981 Kurt Waldheim (Österrike) 1982 - 1991 Javiér Peréz de Cuéllar (Peru) 1992 - 1996 Boutrous Boutrous-Ghali (Egypten) 1997 - 2006 Kofi Annan (Ghana) 2007 - Ban Ki-moon (Sydkorea)

12 Sekretariatet Alla FN-anställda ingår i sekretariatet FN-systemet – ca 50 000 personer 4 800 i New York Arbetet leds av generalsekreteraren

13 Internationella domstolen

14 Internationella domstolen ICJ –Ett av FN:s grundorgan –Avgör tvister mellan stater –Rådgivande uttalanden för FN-instanser –Beläget i Fredspalatset i Haag –15 domare

15 Internationella brottmålsdomstolen

16 Permanent Kan döma enskilda Folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser Belägen i Haag Internationella brottmålsdomstolen ICC

17 FN:s tre huvuduppgifter Fred, säkerhet och nedrustning Mänskliga rättigheter Utveckling och fattigdoms- bekämpning

18 FN:s tre huvuduppgifter Fred, säkerhet och nedrustning Utveckling och kampen mot fattigdom Mänskliga rättigheter

19

20 FN:s fredsbevarande styrkor tar ej ställning för en part få strider att upphöra möjliggöra förhandlingar

21

22 Millenniemålen 2015 Utrota fattigdom och svält Utbildning för alla Främja jämställdhet och öka kvinnors makt Minska barnadödligheten Minska mödradödligheten Stoppa spridningen av hiv/aids och malaria Försäkra en miljömässigt hållbar utveckling Ett globalt partnerskap för utveckling

23

24 Det första internationella dokument som erkänner alla människors lika värde och rättigheter Ligger till grund för en rad konventioner om mänskliga rättigheter (MR) Moraliskt bindande Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna

25 FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter

26 Inrättades 2006 Universell granskning av MR 47 medlemmar Rapporterar direkt till generalförsamlingen Viss skepsis Navanethem Pillay, Högkommissarie för mänskliga rättigheter FN:s råd för mänskliga rättigheter

27 Kärnkonventionerna Avskaffande av rasism (1965) Medborgerliga och politiska rättigheter (1966) Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1966) Avskaffande av diskriminering av kvinnor (1979) Avskaffande av tortyr (1984) Barnets rättigheter (1989) Migrantarbetares rättigheter (1990) Skydd mot påtvingade försvinnanden (2006) Funktionsnedsatta personers rättigheter (2006)

28 FN granskar Granskningskommittéer –En för varje kärnkonvention –Rapporteringsskyldighet för stater –Parallellrapportering Specialmekanismer –Tematisk granskning –Granskning av enskilda länder

29 FN och klimatkonventionen

30 1988 IPCC grundas – FN:s klimatpanel 1992 Klimatkonventionen 1997 Kyotoprotokollet (i kraft 2005) December 2009 Klimattoppmöte i Köpenhamn FN och klimatkonventionen


Ladda ner ppt "Svenska FN-förbundet FN - globalt samarbete för hållbar utveckling Oktober 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser