Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolledardagen 2013-02-06 Platsen var Birger Jarl i Stockholm Jag var där och Eva-Lis Sirén Men även Ann-Marie Begler, GD Skolinspektionen Hennes råd till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolledardagen 2013-02-06 Platsen var Birger Jarl i Stockholm Jag var där och Eva-Lis Sirén Men även Ann-Marie Begler, GD Skolinspektionen Hennes råd till."— Presentationens avskrift:

1 Skolledardagen 2013-02-06 Platsen var Birger Jarl i Stockholm Jag var där och Eva-Lis Sirén Men även Ann-Marie Begler, GD Skolinspektionen Hennes råd till landets skolledare: ”Följ inte skolinspektionens rapporter, följ elevernas behov”

2 Rektors ledarskap Skolinspektionen Kvalitetsgranskning – Rapport 2012:1 Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Det betyder att rektor måste ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband mellan insats och resultat

3 Educational leadership is all that is about to interpret the goals and describe activities for goal achievement in relation to the national objectives in school and to improve school results so that each student reaches as far as possible in their learning development. This means that the principal must have knowledge and competence to interpret the mission, put it in teaching, manage and control learning processes, and to create understanding among employees for the connection between effort and results Rector's Leadership Swedish Schools Inspectorate - Report 2012 : 1

4 Målstyrning VärdegrundsmålKunskapsmål Demokrati, alla människors lika värde,Ämnen jämställdhet mm Skolans styrningSkolans ledning och personal Måluppfyllelse Vision Professionella prioriteringar - Kontroll på resultaten

5 Discuss in your group Ho w do you define " educational leadership " ? What are the views in your country? What is needed from us school leaders´ to raise achievement among our students? What to do?

6 TALIS 2013 Table 3.2 Principals' leadership Percentage of lower secondary education principals who report having engaged "often" or "very often" in the following leadership activities during the 12 months prior to the survey Observe instruction in the classroom Danmark 17,1 %15 - 22 Finland10,7 % 2 - 12 Island15,1 %17 - 27 Norge21,2 %29 - 30 Sverige27,8 %21 - 38 Alberta81,1 % England39,7 % http://dx.doi.org/10.1787/888933043416 PISA 2006 och 2012 Mathematics


Ladda ner ppt "Skolledardagen 2013-02-06 Platsen var Birger Jarl i Stockholm Jag var där och Eva-Lis Sirén Men även Ann-Marie Begler, GD Skolinspektionen Hennes råd till."

Liknande presentationer


Google-annonser