Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Satsschema - Hur använder man det?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Satsschema - Hur använder man det?."— Presentationens avskrift:

1 Satsschema - Hur använder man det?

2 Syfte? Satsschemat är en hjälp när det gäller att lära sig svenskans ordföljd. Varje satsdel har sin bestämda plats i schemat. Schemat visar i vilken ordning satsdelarna brukar komma i en sats. Observera att alla satser inte innehåller alla satsdelar!

3 Satsschema för huvudsatser
Vad/ vem? Ofta subjekt, adverbial 2 och objekt. Funda-ment Verb1 Subjekt Sats- adverbial Verb 2 Komple-ment Objekt/Predi--kativ Adver-bial Jag Ä äter glass. inte glass Igår såg jag en drake Gillar skulle du vilja gå mig? hem Hur? Var? När? Verb i presens, preteritum el. imperativform. Vem, vilka eller vad som gör verb 1. Verb i infinitivform, perfekt och pluskvamperfekt. Påverkar betydelsen i satsen.

4 Fundamentet Den första positionen i satsschemat kallas för fundament.
I fundamentet kan man placera vilken satsdel som helst. Oftast står subjektet, ett tidsuttryck eller objektet där. I ja och nej frågor är fundamentet tomt.

5 Verb 1 På andra plats kommer alltid ett verb i presens (läser), preteritum (läste) eller i imperativform (läs!) Meningen är inte fullständig utan verb 1.

6 Subjekt Subjektet talar om vem, vilka eller vad som gör det som verb1 talar om. Subjektet är oftast ett substantiv eller ett pronomen. När subjektet inte är placerat i fundamentet står det direkt efter verb1. Det är ingen fullständig mening utan subjekt om det inte är en uppmaning t.ex. ”Läs!”

7 Satsadverbial Satsadverbialet påverkar betydelsen i hela satsen och är oftast obetonat. Det vanligaste satsadverbialet är inte. Andra vanliga SA är: alltid, oftast, ibland, genast, till sist, absolut, väl, nog, kanske, antagligen, bara, egentligen, också, ju, naturligtvis…

8 Verb 2,3,4 o.s.v.) Här placeras verb i infinitivform, i perfekt eller i pluskvamperfekt: (att) svara (har) svarat (hade) svarat

9 Partikel En partikel är ett kort betonat ord som hör ihop med verbet och ofta förändrar dess betydelse. ”vanligt” verb: Hälsa på Nils. Betydelse: säg hej till honom! Partikelverb: Hälsa på Nils. Betydelse: besök honom.

10 Fortsättning partikel
I satsschemat hör partikeln till samma ruta som verbet tillhör. Ytterligare betydelseskillnader: håller av = bryr sig om håller i = släpper inte håller om = kramar håller på med något = sysslar med något

11 Objekt Objekt svarar på frågan: vad/ vem + verb1 + subjekt?
Exempel: Hon köpte båten är meningen. Ställ frågan: vad köpte hon? – båten – båten är objekt. Objektet kan vara ett substantiv, ett pronomen, ett infinitiv eller en bisats.

12 Adverbial Det beskriver t.ex. tid, plats eller orsak.
Adverbialen är uppdelade i följande: Sättsadverbial (hur?): Hon skriver bra. Rumsadverbial (var?): Vi träffades hemma. Tidsadverbial (när?): Han ringde igår.


Ladda ner ppt "Satsschema - Hur använder man det?."

Liknande presentationer


Google-annonser