Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NIVÅ: GRUNDLÄGGANDE MÅLGRUPP: ÄMNESLÄRARE FART: ¼- DÅ EN MER LÅNGSIKTIG LÄROPROCESS ÄR AV VIKT Högskolan i Gävle 1 Uppdragsutbildning 7,5 hp – kurs för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NIVÅ: GRUNDLÄGGANDE MÅLGRUPP: ÄMNESLÄRARE FART: ¼- DÅ EN MER LÅNGSIKTIG LÄROPROCESS ÄR AV VIKT Högskolan i Gävle 1 Uppdragsutbildning 7,5 hp – kurs för."— Presentationens avskrift:

1 NIVÅ: GRUNDLÄGGANDE MÅLGRUPP: ÄMNESLÄRARE FART: ¼- DÅ EN MER LÅNGSIKTIG LÄROPROCESS ÄR AV VIKT Högskolan i Gävle 1 Uppdragsutbildning 7,5 hp – kurs för ämneslärare

2 Efter avklarad kurs skall studenten kunna: Redogöra för, och ha förståelse för flerspråkiga elevers språkliga förutsättningar och behov i det flerspråkiga klassrummet. Redogöra för och ha förståelse för kunskapsutvecklande arbetssätt i det flerspråkiga klassrummet med stöd i forskning. Förstå hur utvecklingen av kultur och identitet påverkar skolframgång för individen i en flerspråkig kontext. Få förståelse för vardags- och skolrelaterat språk och dess påverkan på kunskapsutveckling i det flerspråkiga klassrummet. Analysera och urskilja olika aspekter av kunskapsutveckling i det flerspråkiga klassrummet. Praktiskt tillämpa olika teorier och metoder för språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i det flerspråkiga klassrummet. Jämföra och kritiskt granska olika aspekter av språk- och kulturbegreppet i förhållande till samhälle och skola. Jämföra och praktiskt tillämpa olika teorier och metoder kring språkutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet. Högskolan i Gävle 2 Skolframgång i det flerspråkiga klassrummet, 7,5 hp

3 Upplägg Högskolan i Gävle 3 Kursen ges delvis på plats på Högskolan i form av inneträffar eller om det praktiskt går att lösa träffar ute i kommunerna  Delvis inneträffar:  Ca en inneträff varannan månad med ¼ fart-kurs.  En 7,5 hp-kurs omfattar således ca 3 inneträffar  Justering av detta går naturligtvis att lösa utifrån inkomna önskemål. Föreläsningar ges löpande via länk under momenten. Examination sker både skriftligt och muntligt. Löpande uppgifter sker oftast löpande under momentens gång. Föreläsningar ges också via länk löpande under kursen. Löpande uppgifter som i stort sett handlar om praktisk tillämpning men även teoretiska, didaktiska kopplingar till det flerspråkiga klassrummet fokuseras. Praktisk tillämpning/studier/tester utgår bland annat från följande litteratur:  Framgång genom språket (Löthagen, Lundenmark, Modigh)  Språkinriktad undervisning (Hajer, Meesstringa)


Ladda ner ppt "NIVÅ: GRUNDLÄGGANDE MÅLGRUPP: ÄMNESLÄRARE FART: ¼- DÅ EN MER LÅNGSIKTIG LÄROPROCESS ÄR AV VIKT Högskolan i Gävle 1 Uppdragsutbildning 7,5 hp – kurs för."

Liknande presentationer


Google-annonser