Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationssystem om arbetsmiljö För en säkrare och effektivare arbetsplats.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationssystem om arbetsmiljö För en säkrare och effektivare arbetsplats."— Presentationens avskrift:

1 Informationssystem om arbetsmiljö För en säkrare och effektivare arbetsplats

2 Införandeplan IA-systemet Detta dokument innehåller information, förslag på aktiviteter och beslutspunkter som stöd genom införandets fyra faser. 1.Förstudie 2.Planering 3.Genomförande 4.Avslut Tips! Visa presentationen som bildspel så får du tillgång till alla länkar och stöddokument.

3 1. Förstudie  Information, presentation, kundreferenser och demo av IA-systemet kan du hämta här IA-systemetIA-systemet  Gå igenom checklista härhär  Formulera syfte och mål med användningen av IA-systemet  Ta beslut  Tillsätt projektgrupp

4 Checklista Vilka händelsetyper ska IA användas till t ex tillbud, riskobservation, miljö? Ska IA användas för riskhantering, t ex skyddsrond? Hur ska vi rapportera (t ex ska mobilapp & ightlänkar användas för rapportering)? Projektgrupp, Vilka ska ingå? Process kring externa anmälningar Försäkringskassan / TFA / Arbetsmiljöverket? Import av händelser, användare och organisation? Om ja, hämta integrationsdokumentet WCF tjänster. Dela detta med er IT-avdelning så tidigt som möjligt.WCF tjänster Möjlighet att logga in med Single sign-on? Hur ser organisationsträdet och ansvaret ut? Internationella enheter, Koncern? Pilottest eller inte? Lokala administratörer, superanvändare och support? Beslut, Ja/Nej till att införa IA-systemet? Avtal inskickat? Avtal och bilagor kan du hämta via denna länk AnslutningsavtalAnslutningsavtal

5 2. Planering  Tidplan förslagsmall för tidslinjeförslagsmall för tidslinje  Budget  Pilot  Skapa filer och börja testa importer (händelser, användare och organisation). WCF tjänster WCF tjänster  Intern support  Internkommunikation & utbildning  Aktiviteter skapa din aktivitetslista härskapa din aktivitetslista här Behöver ni hjälp med konfiguration, utbildning eller annat hör av er till oss: Support och generella frågor: iasupport@afaforsakring.seiasupport@afaforsakring.se Utbildning: iautbildning@afaforsakring.seiautbildning@afaforsakring.se

6 Dag 1 Händelse klar Initial konfiguration Justeringar efter utvärdering Pilot Information om IA, t.ex. på intranätet Information om piloten Utbildning av övriga chefer och skyddsombud Utbildning av superanvändare, enhets- administratörer och internutbildare Utbildning av chefer, skyddsombud och andra som ingår i piloten Information om varför och hur man använder IA till alla anställda Tidslinje för införandet av IA-systemet Beslut att införa IA- systemet Tillsätta projektgrupp Utvärdering av piloten och beslut om fortsättning START BESLUT SYSTEM KOMMUNIKATION UTBILDNING

7 Aktivitetslista Besluta vilka aktiviteter som ska genomföras, när och vem som ska ansvara för dem. Involvera viktiga funktioner såsom informationsansvariga, utbildningsplanerare m fl så tidigt som möjligt Kommunikation: När, var och vem? Utbildning: När, var och vem? Integration: Import av organisation, chefer? Konfiguration: När och vem ansvarar? Pilottest: När, vilket bolag/avdelning? ---- ----- Etc…

8 3. Genomförande Använd informationsportalen och manualen  Kör ev import av organisation och användare WCF tjänsterWCF tjänster  Utbildning av superanvändare och administratörer  Konfiguration av systemet med stöd av steg för steg dokumentation "Kom igång med IA-systemet""Kom igång med IA-systemet"  Pilottest  Utbildning chefer & skyddsombud  Information till samtliga medarbetare  Kvalitetssäkra innan lansering – om ni vill, stäm av konfiguration med iasupport@afaforsakring.se iasupport@afaforsakring.se  Go Live!!

9 4. Avslut och Uppföljning  Säkra fortsatt förvaltning  Håll arbetsmiljöarbetet igång  Ta upp på Arbetsmiljömöten  Interna statistik- och analysgrupper  Nätverksgrupper och externa branschgrupper


Ladda ner ppt "Informationssystem om arbetsmiljö För en säkrare och effektivare arbetsplats."

Liknande presentationer


Google-annonser