Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teknikupphandling Börje Nord En teknikupphandling är en anbudsprocess som ska stimulera och skynda på utveckling och användning av effektivare teknik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teknikupphandling Börje Nord En teknikupphandling är en anbudsprocess som ska stimulera och skynda på utveckling och användning av effektivare teknik."— Presentationens avskrift:

1 Teknikupphandling Börje Nord En teknikupphandling är en anbudsprocess som ska stimulera och skynda på utveckling och användning av effektivare teknik. Meningen är att få fram nya produkter, system eller processer som tillgodoser köparnas krav bättre än de produkter, system och processer som redan finns på marknaden.

2 Teknikupphandling Förstudie Beställargrupp Kravspecifikation Anbud Vinnare/utvärdering Test / demo Upphandling Infospridning

3 Beställargrupp Beställargruppen formulerar de krav som de vill att produkten, systemet eller processen ska uppfylla. Kravnivåerna kan eventuellt tas fram med hjälp av olika experter inom området. Kraven kan innefatta allt ifrån energieffektivitet, pris, service och underhåll till miljö, ergonomi och utseende.

4 Utvärdering av anbud Om anbuden uppfyller kravspecifikationen kan myndighet bidra med hela eller del av merkostnaden jämfört med ett befintligt billigare system med sämre energieffektivitet Om anbuden inte uppfyller kravspecifikationen kan myndigheten initiera ett utvecklingsprojekt Om anbuden (eller delar av dem) uppfattas som tekniskt oprövade kan det finnas behov av att testa dem i form av demonstrationsprojekt

5 Fler teknikupphandlingar för industrin behövs ( Fokus har varit på bostäder och lokaler) Ingen upphandling senaste 6 åren Industrin svarar för ca 40 % av totala energianvändningen Komponenter som t ex elmotorer är redan mycket effektiva Industrin har mängder av energikrävande system Alla system kan effektiviseras

6 Förstudie teknikupphandling Kylvattensystem Förstudie rapporterad i april 2011 Teknikupphandla ett trådlöst ”kit” för att demonstrera hur mätningar av t ex flöden, tryck, temperaturer, eleffekter etc. kan ske på ett kostnadseffektivt sätt med trådlös teknik Preliminär beställargrupp bildad Fortsatta aktiviteter till hösten Fler företag är välkomna - kontakta Börje Nord

7 Beställarnätverk är viktiga för Teknikupphandlingar nätverken BEBO och BELOK finns sedan många år för bostäder och lokaler Det behövs ett Beställarnätverk för Processindustrin, BePro


Ladda ner ppt "Teknikupphandling Börje Nord En teknikupphandling är en anbudsprocess som ska stimulera och skynda på utveckling och användning av effektivare teknik."

Liknande presentationer


Google-annonser