Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om stöd till företag Länsstyrelsen Västernorrland Margit Bäckman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om stöd till företag Länsstyrelsen Västernorrland Margit Bäckman."— Presentationens avskrift:

1 Information om stöd till företag Länsstyrelsen Västernorrland Margit Bäckman

2 Länsstyrelsen Västernorrland Har uppdrag att samordna statliga intressen i länet och är en länk mellan regeringen och länets kommuner och dess invånare Arbetar med frågor som rör hela samhället och dess medborgare Vi finns i Härnösand med lokalkontor i Ånge och Örnsköldsvik Landshövding Bo Källstrand Ca 260 anställda

3 Stöd till företag  Länsstyrelsen kan lämna bidrag till företag som vill investera och växa (anställa)  Bidrag/stöd har funnits sedan 1960-talet i olika former och syftar bland annat till att utjämna lägesnackdelar  Länet indelat i olika stödområden (A och B samt glesbygd resp landsbygd)  Bidrag kan beviljas upp till 50 %, vanligtvis 25 % av en investering  Länsstyrelsen beslutar om ca 120 milj kronor per år (företagsstöd och projektmedel)

4 Generella villkor ( regionalt bidrag till företagsutveckling)  Minst 50% av sysselsättning/lön i företaget  För små och medelstora företag med färre än 250 anställda och antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 50 milj Euro eller balansomslutning som motsvarar högst 42 milj Euro  Max bidrag till ett företag är 1,2 milj kronor under en period av tre skatteår (räkenskapsår)  Registrerat företag, ej privatperson  Begränsningar för vissa branscher, lokal konkurrens  Bidrag utbetalas i efterhand mot redovisning av nedlagda kostnader  Ej bidrag till utgifter för normala driftskostnader

5 Konsultcheck  Kan användas för att anlita extern konsult.  Uppdraget ska vara av strategisk betydelse för företaget (extra ordinär insats).  Som uppdrag kan godkännas ledarutbildning för företagsledare (VD)  Max andel bidrag är 50%, dock högst 150 000 kronor.  Kan sökas av företag i hela landet.  Begränsningar för vissa branscher, lokal konkurrens.

6 Mikrobidrag  Bidrag oftast till mindre företag/nystartade företag  Bidrag till marknadsföring, investeringar i inventarier mm  Max bidrag 50%, för investering som uppgår till högst 60 000 kronor oavsett stödområde.  Ej Sundsvalls tätort  Begränsningar för vissa branscher, lokal konkurrens

7 Investeringsstöd  Upp till 1,2 milj kronor i bidrag under en period av tre skatteår (räkenskapsår)  Bidrag till investeringar i byggnader, maskiner, marknadsföring, produktutveckling etc  25 – 50 % i bidrag, varierar med lokalisering mm.  Ej möjligt i Sundsvalls tätort  Stöd större än 1,2 milj kronor är möjliga i RIS (regionalt investeringsstöd)

8 Samverkansprojekt  Minst 3 företag i samverkan, mindre företag  Investeringar och arbeten som inte kan genomföras utan samverkan – MERVÄRDEN  Kan sökas av företag i hela landet Innovationsbidrag  Stöd för produktutveckling med teknisk höjd  Egen tid och externa kostnader  Hanteras av ALMI Företagspartner Mitt AB, beslutas av länsstyrelsen Kommersiell service  Hemsändningsbidrag  Investeringar  Servicebidrag

9 Utökade stödmöjligheter - kompetensutveckling  Bidrag till företag som vill genomföra en inventering av befintlig kompetens i företaget (konsultcheck med max 150 000 kr i bidrag)  Bidrag till genomförande av utbildning (25-50%, för kostnader upp till totalt 500 000 kr)  Kursavgifter  Tid  Resor och boende

10 Tveka inte att ta en kontakt med oss om du vill veta mer Margit Bäckman 0611-349054 margit.backman@lansstyrelsen.seargit.backman@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/vasternorrland


Ladda ner ppt "Information om stöd till företag Länsstyrelsen Västernorrland Margit Bäckman."

Liknande presentationer


Google-annonser