Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KULTURRÅDET Myndighet under Kulturdepartementet Ca 70 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KULTURRÅDET Myndighet under Kulturdepartementet Ca 70 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga."— Presentationens avskrift:

1

2 KULTURRÅDET Myndighet under Kulturdepartementet Ca 70 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga

3 KULTURRÅDETS UPPDRAG Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet och har till uppgift att med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen verka för kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder.

4 NATIONELLA KULTURPOLITISKA MÅLEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling

5

6 KULTURRÅDET GER STÖD TILL VERKSAMHETER INOM teater, dans, musik och annan scenkonst, litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och bibliotek, bild och form samt museer och utställningar, regional kulturverksamhet, samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur, samt andra kulturella ändamål

7 BESLUTADE BIDRAG 2015 Totalt beviljat belopp 1 987 781 kr

8 KULTURRÅDET SKA OCKSÅ verka för ökat internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom hela kulturområdet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn- och ungdomsperspektiv ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor ha ett samlat ansvar för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck

9 KULTURRÅDET SKA OCKSÅ administrera Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) prövar frågor om utställningsgarantier vara nationell kontaktpunkt för EU:s kulturprogram representera staten i dialog med landsting och kommuner kring kultursamverkansmodellen sprida information och kunskap om myndighetens verksamhet

10 STÖDFORMER INOM MUSIKOMRÅDET Verksamhetsbidrag till fria musikgrupper Turnébidrag till fria musikgrupper nationella och internationella turnéer Verksamhetsbidrag till musikarrangörer Projektbidrag till musikarrangörer Samverkan med komponister Fonogramstöd Främjandeorganisationer

11 STÖDFORMER INOM BILD- OCH FORMKONSTOMRÅDET Verksamhetsbidrag till utställningsarrangörer Utrustningsbidrag till kollektivverkstäder Verksamhetsbidrag till konsthantverkskooperativ Projektbidrag – nationella och internationella Främjandeorganisationer

12

13 STÖDFORMER INOM SCENKONSTOMRÅDET Kan sökas för produktion, presentation och främjande: Verksamhetsbidrag Nationella och internationella projektbidrag Internationella turnébidrag Internationella gästspel i Sverige Främjandeorganisationer

14 STÖDFORMER INOM LITTERATUR OCH LÄSANDE Litteratur- och läsandefrämjande insatser Litteraturstöd Översättningsstöd för svensk litteratur och dramatik Litteraturprojekt i utlandet Resebidrag till översättare av svensk litteratur och dramatik Kulturskrifter – produktions- och utvecklingsstöd Främjandeorganisationer

15 ANDRA STÖDFORMER FINNS INOM Fristäder Nationella minoriteters kulturverksamhet Skapande skola Regional kulturverksamhet

16 NY STÖDFORM FÖR KULTUREXPORT VEM KAN SÖKA? Professionella aktörer inom mellanledet, t ex förlag, curatorer, gallerier, agenter, presentatörer och producenter. FÖR VAD? Kostnader som främjar internationaliseringen av Litteratur och dramatik Scenkonst Bild- och formkonst

17 BIDRAG Vem/vilka kan söka? Verksamhet av professionell art (generellt) Juridisk person eller enskild näringsidkare med F-skattsedel Verksamhet som har även annan finansiering Verksamhet som inte har skulder hos Kronofogdemyndigheten eller är i likvidation eller konkurs

18 ANSÖKAN OCH BEREDNING Ansökan görs online Aktuella ansökningsperioder finns på hemsidan Ofta många ansökningar – var tydlig och låt gärna någon annan läsa ansökan För sent inskickade ansökningar avvisas Det går att komplettera Besluten kan inte överklagas Policy för mutor och jäv

19 REDOVISNING Till beviljat stöd följer villkor Förändringar i projekt- eller verksamhetsplanen måste kommuniceras till Kulturrådet Efter beviljat bidrag lämnas redovisning Omprövning kan behöva göras

20 KONTAKTA OSS GÄRNA! www.kulturradet.se www.kulturradet.se Telefon- och e-postadresser under respektive bidragsflik eller under KONTAKT Nyhetsbrev för aktuella utlysningar, under NYHETER KONTAKTA OSS GÄRNA! www.kulturradet.se www.kulturradet.se Telefon- och e-postadresser under respektive bidragsflik eller under KONTAKT Nyhetsbrev för aktuella utlysningar, under NYHETER


Ladda ner ppt "KULTURRÅDET Myndighet under Kulturdepartementet Ca 70 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga."

Liknande presentationer


Google-annonser