Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FL 4 Den moderna världens ursprung. Globaliseringen fram till ca 1900 Marks Etnocentrism – tolka världen utifrån sin egen Eurocentrism: Europa, centrum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FL 4 Den moderna världens ursprung. Globaliseringen fram till ca 1900 Marks Etnocentrism – tolka världen utifrån sin egen Eurocentrism: Europa, centrum."— Presentationens avskrift:

1 FL 4 Den moderna världens ursprung

2 Globaliseringen fram till ca 1900 Marks Etnocentrism – tolka världen utifrån sin egen Eurocentrism: Europa, centrum Överlägsen kultur Européerna mer framgångsrika =>lyfts fram till universell tillämpbarhet

3 Globaliseringen fram till ca 1900 Marks Alternativt narrativ Tre begrepp blir centrala Historisk betingning Tillfällighet Konjunkturer

4 Globaliseringen fram till ca 1900 Marks – tre begrepp Historisk betingning Utveckling betingas av andra händelser och företeelser som inträffar samtidigt Europas tillväxt var ofrånkomlig, ett naturligt led i en historisk process FEL – utvecklingen betingades av utvecklingen i Asien, Kina och Islam

5 Globaliseringen fram till ca 1900 Marks – tre begrepp Tillfällighet Tillfälligheter påverkar utveckling T.ex. Skördeutfall Klimatförändringar Naturresursers (kol) lokalisering Epidemier (sjukdomar t. Amerika)

6 Globaliseringen fram till ca 1900 Marks – tre begrepp Konjunkturer ”När flera i övrigt oberoende tendenser förenas på sätt som gör att de samspelar och skapar ett unikt historiskt tillfälle” Kina: 1400-talet, silver som monetär bas Silverfyndigheter i Nya världen 1500- 1600-talen

7 Globaliseringen fram till ca 1900 Före industriella revolutionen Indien, Kina och Europa vardera ca 23 % av världens BNP Begränsad handel Låg befolkningsökning Balans?

8 Globaliseringen fram till ca 1900 Före industriella revolutionen Den biologiska regimen Försörjningen baserad på solens årliga energiflöde Mat, kläder, husrum, bränsle hämtades från samma källa. => En utvidgning av det ena ledde till brist i det andra

9 Globaliseringen fram till ca 1900 Den industriella revolutionen Övergång till lagrad energi – stenkol => befolkningen och produktions- krafterna kunde växa exponentiellt

10 Globaliseringen fram till ca 1900 Den industriella revolutionen Varför industriell revolution i England? Konventionell förklaring 1. Befolkningsdynamik. Små familjer, större överskott 2. Fria marknader, äganderätt

11 Globaliseringen fram till ca 1900 Den industriella revolutionen Kina då? Konventionell förklaring Befolkningsökning åt upp överskott Äganderätten ej säker

12 Globaliseringen fram till ca 1900 Den industriella revolutionen Varför industriell revolution i England? - Marks förklaring 1. Kina hade både befolkningsdynamik, fria marknader och fria bönder 2. Specialiserad regionalekonomi 3. MEN ekologin satte begränsningar

13 Varför industriell revolution i England? Även England nära en ekologisk kollaps 1600-1700-talen, avskogat Koltillgångar, bekvämt lokaliserad råvara, ny energikälla => jorden satte ej gräns längre Kolonierna: 1. Råvaruproducenter (”gratis energi”) 2. Avsättningsmarknader

14 Globaliseringen fram till ca 1900 Klyftan Klyftan började växa mellan Europa och övriga världen Indiskt opium till Kina via engelsmän => beroende Silvret ut från Kina till Europa och USA MEN också: England industri nu så effektiv att den konkurrerade ut Indiens textilindustri => Indien agrart igen

15 Globaliseringen fram till ca 1900 Klyftan tilltar under 1800-talet Politiken omformuleras England först att industrialiseras. Militärt stark. Förespråkade frihandel. Från 1850-talet en allmän industrialisering i Europa => tilltagande konkurrens. Nya sociala förhållanden, arbetarklass, tryck på regeringar, nationalstaternas tillväxt. Kapplöpningen om Afrika och Kina.

16 Globaliseringen fram till ca 1900 Klyftan tilltar Ekologi Befolkningstillväxt Plantagebruk – kontinuerliga förflyttningar Avskogningen i Kina, Indien, Latinamerika => större sårbarhet för bönderna Svaga regeringar, ointresserade koloniala förvaltningar


Ladda ner ppt "FL 4 Den moderna världens ursprung. Globaliseringen fram till ca 1900 Marks Etnocentrism – tolka världen utifrån sin egen Eurocentrism: Europa, centrum."

Liknande presentationer


Google-annonser