Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NAFTA: ett exempel på marknads-regionalism

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NAFTA: ett exempel på marknads-regionalism"— Presentationens avskrift:

1 NAFTA: ett exempel på marknads-regionalism
Kan Nord/Syd integrera sig?

2 Bakgrund Mexico-USAs relation->inspiration på politisk organisation-ett alternativ till Europa USAs territoriell expansion på bekostnad av Mexico Mexico som objekt för USAs ekonomisk expansion

3 Mexico-USA-territoriella problem

4 NAFTA-bakgrundsförutsättningar
Mexico efter den Mexikanska revolutionen: nationalism-anti-USA, självständig utrikespolitik, stark protektionism-IS strategi sökande efter egen industrialisering-relation med andra länder-->3e V ledarskap-NIEO 1981-skuldkrisen-slut på protektionism-början på nyliberaliseringen

5 Vägen till NAFTA Sen i början på 50 talet växer USAs investeringar i Mex 1965-Maquiladoras och biltillverkningsavtal 80 talets neoliberalisering-öppnande till GATT (sen-WTO), privatisering-->USAs investeringar växer behov--> att garantera investeringar för att komma ur krisen, EU inte intresserade i ett frihandelsavtal

6 NAFTA-avtalet Frihandelsavtal med sidoavtal: arbetsvillkor, miljö-->ingen strävan efter en mer avancerad integration Att minska tullavgifterna för industriella varor-sen för jordbruksvaror Att garantera en bra investeringsmiljö

7 Motivationer bakom avtalet
Mexico: att garantera investeringar som en väg ur krisen För USA-att överföra arbetskraftsintensiva industrier till Mexico, att undvika en återgång till nationalismen i Mexico Kanada-att garantera USAs investeringar/marknad-svag intresse i Mexico

8 Problem med NAFTA Brist på liknande förutsättningar-asymmetrin permanentas USA försätter med protektionismen, speciellt inom jordbruket ingen diskussion kring fri arbetskraftsinvandring sidoavtal-bara spel för gallerierna, några rättegångar utan konsekvenser

9 NAFTA: konsekvenser Nationella industrierna (konsumtionsvaror) som skapades i Mexico försvinner jordbruket-beroende av import fr USA, de senaste liberaliseringar-->kollaps total för jordbruket i Mexico-->stor missnöje bland bönderna arbetsintensiva industrier i USA flyttar till Mexico Nya subregionala tendenser: Södra USA+ N. Mexico, S.Mexico-exkluderad

10 NAFTA: några ekonomiska resultat
Ekonomiska: Mexico-total beroende av USA (idag: allvarliga konsekvenser av USAs nedgång) Maquiladoras: : 89% ökning Handel: Mex exporterar: 1994: 30 (US miljard doll), : 170 Investeringar till Mexico--> 1994: 46, 2000:11

11 NAFTA: andra resultat maquiladoras model av industrialisering-export i Mexico nya bonderörelser i Mexico nya sociala rörelser-transkontinentala nätverk mot NAFTA och mot FTAA

12 NAFTA- några slutsatser
Ett misslyckat integrations projekt? Är frihandel tillräcklig för att sätta igång en regionalintegration? Alternativ: återvänd till protektionismen? NAFTA som modell för FTAA-->reaktioner: Hemispheric Social Alliance


Ladda ner ppt "NAFTA: ett exempel på marknads-regionalism"

Liknande presentationer


Google-annonser