Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ISM – Institutet för stressmedicin Utgångspunkt: VGR:s riktlinjer för FHV 2014 FHV NySam Lägesrapport PU 2016-03-16 Ewa Wikström och Annemarie Hultberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ISM – Institutet för stressmedicin Utgångspunkt: VGR:s riktlinjer för FHV 2014 FHV NySam Lägesrapport PU 2016-03-16 Ewa Wikström och Annemarie Hultberg."— Presentationens avskrift:

1 ISM – Institutet för stressmedicin Utgångspunkt: VGR:s riktlinjer för FHV 2014 FHV NySam Lägesrapport PU 2016-03-16 Ewa Wikström och Annemarie Hultberg Syfte Design Tid: 2013-09 – 2016-09

2 ISM – Institutet för stressmedicin Reflektioner, analys och resultat relaterat till processtödsträffarna o Samverkan och samarbete har kommit olika långt o Kontextens betydelse o Olika stöd och legitimitet o Delaktiga chefer en viktig förutsättning o Det krävs mer utbildningsinslag om ett gemensamt språk skall utvecklas. o Nya villkor kräver omställning och anpassning o Pendla mellan praktik och teori. Deltagande förvaltningar: Alingsås lasarett, Folktandvården, Kungälvs sjukhus, Regionteater Väst, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och Skaraborgs sjukhus (SkaS). Hälsan & arbetslivet (samtliga enheter)

3 ISM – Institutet för stressmedicin Hur ser samarbetsmodeller ut mellan FHV, HR, och linjechefer? Samarbetet ser mkt olika ut i olika organisationer Återkommande forum för samarbete har skapats Roller och förväntningar har förtydligats Arbetsmiljöarbetet och samarbetet får ta plats i vissa förvaltningar men inte i andra Olika aktörer är knutna till olika auktoritet (chefer på olika hierarkiska nivåer. HR på olika hierarkiska nivåer, Företagshälsovården med olika starka professioner).

4 ISM – Institutet för stressmedicin  Hur kan en intern företagshälsovård användas som en strategisk resurs i förebyggande och hälsofrämjande insatser? FHV en Strategisk resurs men… - i första hand i det rehabiliterande, till viss del förebyggande - i första hand på individnivå, till viss del gruppnivå - men inte på organisationsnivå - och inte hälsofrämjande FHV erbjuder färdiga verktyg, utan hänsyn till kontext Bristande legitimitet för FHV:s expertkunnande i hälsofrämjande och i viss utsträckning i förebyggande Att lära från det framgångsrika exemplet - rehabilitering

5 ISM – Institutet för stressmedicin Några reflektioner Det finns brist på tillgängliga föreställningar och handlingsstrategier när det gäller att arbeta med hälsofrämjande insatser och organisatoriska aspekter både hos chefer, företagshälsovården och HR. Det räcker inte bara med tid utan det gäller också att man vet vad man ska göra. Politiker och strategisk ledning har en viktig roll – frågan behöver flyttas uppåt

6 ISM – Institutet för stressmedicin INDIVIDGRUPPORGANISATION REHABILITERANDE FÖREBYGGANDE HÄLSOFRÄMJANDE Grad av förändring eller artskillnad? X

7 ISM – Institutet för stressmedicin Fortsatt intervention Utveckla föreställningar om vad och hur: Interaktiv utbildning i förebyggande och hälsofrämjande ur ett organisationsperspektiv Det går inte bara att driva förändringen nerifrån och upp. Det behövs också ett top-down arbete. Det finns begränsningar med ”bottom-up” om det inte kombineras med ”top-down” speciellt om du ska utveckla något som inte direkt kommer från redan gjorda erfarenheter eller befintliga föreställningar och metoder (inte mer av samma sak, det handlar om att perspektiv-skifte krävs) Aktuell uppdatering om FHV NySam på ISMs hemsida


Ladda ner ppt "ISM – Institutet för stressmedicin Utgångspunkt: VGR:s riktlinjer för FHV 2014 FHV NySam Lägesrapport PU 2016-03-16 Ewa Wikström och Annemarie Hultberg."

Liknande presentationer


Google-annonser