Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordningsförbundet Göteborg Nordost 1. Samordningsförbundet 2 Struktur – Lagen om finansiell samordning Beslutsfattare – Styrelse, chefer och politiker.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordningsförbundet Göteborg Nordost 1. Samordningsförbundet 2 Struktur – Lagen om finansiell samordning Beslutsfattare – Styrelse, chefer och politiker."— Presentationens avskrift:

1 Samordningsförbundet Göteborg Nordost 1

2 Samordningsförbundet 2 Struktur – Lagen om finansiell samordning Beslutsfattare – Styrelse, chefer och politiker från de olika myndigheter – Förbundschef

3 Syfte 3 Individen skall uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete Undvika onödig rundgång eller gråzon mellan myndigheter

4 Syfte 4 Utveckla fungerande samverkan mellan myndigheter Effektivare samlad resursanvändning.

5 Samordningsförbundet 5 Grupper – Beredningsgrupp, chefer från de olika myndigheterna – Styrgrupp – Chefsgrupp för Nordost

6 Samordningsförbundet 6 Nätverk – Göteborgs nätverk – VG nätverk – Nationella rådet – NNS (Nationella Nätverket för Samordningsförbundet)

7 Teamen i nordöstra Göteborg 7 Handläggarteam Vårdcentralsteam DINO Ungdomscentrum Angered

8 Teamen i nordöstra Göteborg 8 PMG Aktiv Hälsoutvecklare

9 Vem styr vad? 9 Hemorganisationer Styrelse Berednings- gruppen Styrgrupper Team

10 Invånare Nordöstra Göteborg Medelålder är 33 år Medelålder 16-64 är 37 år 47% utlandsfödda Förvärvsfrekvens är 60% Arbetslöshet 7,2% Andel som är sjukskriven 0,2% Medellivslängd Bidragsberoende 17% Ohälsotal 37 Göteborg Medelålder 38,9 Medelålder 16-64 är 37 år 25% utlandsfödda Förvärvsfrekvens är 75% Arbetslöshet 3,8% Andel som är sjukskriven 2,1% Medellivslängd Bidragsberoende 7% Ohälsotal 25 10

11 Hur ser det ut i samverkan – målgrupp? 11 1000 personer registrerade i SUS 60 % är kvinnor Medianålder 37 eller 42 år Under 10 % är mer än 55 år Mer än hälften har högst grundskola – ju yngre, desto sämre? Två tredjedelar ej födda i Sverige? Median tid i offentlig försörjning <2 eller <4 år Kvinnor har längre tid i offentlig försörjning Slutsatser?

12 Vilka resultat får vi i Samordningsförbundet Gbg NO – resultat ur SUS 2015 för individinriktade insatser

13 13 Antal avslutade ärenden och avslutsanledningar per insats 2015

14 14 Kommentar till resultaten i SUS 2015 Män högre grad till arbete Vad händer på Aktiv? Fortsatt rehabilitering=stegförflyttning eller rundgång? Hur gick det för dem med max tid i offentlig försörjning – 91 personer? Vad kostar varje nytt arbete/studier i samverkan? Finns det andra sätt att mäta det vi gör? Kan vi göra samverkan effektivare?

15 Vart är vi på väg 15 Ta bort eller lägga till insatser Utvärdera insatserna Ledning och styrning

16 Ledning och styrning 16 Avtal mellan myndigheter Avtal mellan personal och myndigheter Kravspecifikation för personal

17 Ledning och styrning 17 Vision Mål Målgrupp

18 Utvärdering av insatser 18 Nyttan av insatser Effekten av insatserna Insatser kopplade till vision och mål

19 Ta bort och/eller lägga till insatser 19 Kopplad till utvärderingen av insatserna Kopplad till vision och mål

20 20 ”Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas.” (Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)


Ladda ner ppt "Samordningsförbundet Göteborg Nordost 1. Samordningsförbundet 2 Struktur – Lagen om finansiell samordning Beslutsfattare – Styrelse, chefer och politiker."

Liknande presentationer


Google-annonser