Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Basala hygienrutiner och klädregler. Skaraborgs Sjukhus Ökad smittspridningsrisk Mottagliga individer Hög antibiotikabelastning Sjukhus Mycket människor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Basala hygienrutiner och klädregler. Skaraborgs Sjukhus Ökad smittspridningsrisk Mottagliga individer Hög antibiotikabelastning Sjukhus Mycket människor."— Presentationens avskrift:

1 Basala hygienrutiner och klädregler

2 Skaraborgs Sjukhus Ökad smittspridningsrisk Mottagliga individer Hög antibiotikabelastning Sjukhus Mycket människor på liten yta med olika sjukdomar och behandlingar

3 Skaraborgs Sjukhus Vårdrelaterade infektioner, VRI Drabbar 10 % av patienterna inom sluten vård. Innebär ett stort lidande Ger minskat förtroende för sjukvård Orsakar cirka 750 000 extra vårddagar till en kostnad av cirka 6,5 miljarder kronor

4 Skaraborgs Sjukhus Ersätter SOSFS 2007:19

5 Skaraborgs Sjukhus

6 Arbetskläder Arbetskläderna ska ha korta ärmar(sluta ovanför armbåge). Arbetskläderna ska bytas dagligen, eller vid behov oftare. Tillhandahålls av arbetsgivaren Används endast på arbetsplatsen Vi spänner musklerna i kortärmat!

7 Skaraborgs Sjukhus Tumavtryck

8 Skaraborgs Sjukhus Händerna Händerna och underarmarna ska vara fria från armbandsur, smycken, bandage, förband, stödskenor eller motsvarande.

9 Skaraborgs Sjukhus Ringar

10 Skaraborgs Sjukhus Klockarmband

11 Skaraborgs Sjukhus

12 Piercing

13 Skaraborgs Sjukhus Hår och skägg Långt hår och skägg ska fästas upp Om huvudduk används ska den fästas upp eller vara instoppad under arbetskläderna Foto/styling Susanne Thunberg

14 Skaraborgs Sjukhus Hårstrån

15 Skaraborgs Sjukhus Kontaktsmitta Kontaktsmitta via händerna är den vanligaste av alla smittvägar

16 Skaraborgs Sjukhus Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, eller något annat medel med motsvarande effekt, omedelbart före och efter varje direktkontakt med en patient.

17 Skaraborgs Sjukhus Naglar Kortklippta Inget nagellack Inga lösnaglar

18 Skaraborgs Sjukhus Innan handtvätt

19 Skaraborgs Sjukhus Efter tvätt med tvål/vatten

20 Skaraborgs Sjukhus Efter handdesinfektion

21 Skaraborgs Sjukhus Infekterade sår hos personal OBS! Arbeta inte direkt med patienter om du har en bakteriell infektion på händer eller underarmar (sårinfektion, infekterade nagelband). Arbeta inte med mathantering

22 Skaraborgs Sjukhus Händerna ska desinfekteras både före och efter användning av handskar

23 Skaraborgs Sjukhus Händerna ska, om de är synligt smutsiga, tvättas med vatten och flytande tvål innan de desinfekteras

24 Skaraborgs Sjukhus Vid vård av en patient med gastroenterit ska händerna alltid tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion.

25 Skaraborgs Sjukhus Händer som har tvättats ska vara torra innan de desinfekteras

26 Skaraborgs Sjukhus Skyddsförkläde Ett engångsförkläde av plast eller en skyddsrock ska användas, om det finns en risk för att arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material Plastförklädet minskar klädburen smitta med 30-50 ggr

27 Skaraborgs Sjukhus Handskar Skyddshandskar för engångsbruk ska användas vid kontakt med eller risk för kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. Hel hud är bästa handsken! Kemikalier påverkar handskmaterialet

28 Skaraborgs Sjukhus Skyddshandskarna ska tas av direkt efter ett arbetsmoment och bytas ut mellan olika arbetsmoment. Växla aldrig mellan smutsigt till rent moment med samma handskar!

29 Skaraborgs Sjukhus Visir Flergångsvisir Används som personligt skydd vid risk för stänk - droppsmitta mot ansiktet. Ska finnas lättillgängligt. Engångsvisir Visir är komplement till basala hygienrutiner

30 Skaraborgs Sjukhus Med enkla metoder kan mycket lidande och många liv sparas! Basala hygienrutiner, sjukvårdens skyddsnät!

31 Skaraborgs Sjukhus Punktdesinfektion Allt spill av smittsamt material och kroppsvätskor torkas upp direkt. Ansvaret har den vårdpersonal som är med i den aktuella situationen Torka först upp spill / stänk med torkpapper. Desinfektera därefter ytan med ett alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid.

32 Skaraborgs Sjukhus Ytdesinfektion Alkoholbaserat desinfektions- och rengöringsmedel Används för upptorkning av spill på mindre ytor Ev. föremål Snabb inverkningstid

33 Skaraborgs Sjukhus VirKon Hållbarhetstid:5 dagar Inverkningstid:Ca 10 min (Torrt) Eftersköljning:vid behov, vattenfuktad torkduk Dosering: 1% (1påse/1l vatten) Vid punktdesinfektion av stora ytor och vid slutstäd. Använd flitigt i ”calici-tider”. Clostridium diff.

34 Skaraborgs Sjukhus Vid städning och desinfektion skall ytan alltid behandlas mekaniskt. GNUGGA!

35 Skaraborgs Sjukhus E- utbildning i Basala hygienrutiner

36 Skaraborgs Sjukhus www.vardhandboken.se

37 Skaraborgs Sjukhus


Ladda ner ppt "Basala hygienrutiner och klädregler. Skaraborgs Sjukhus Ökad smittspridningsrisk Mottagliga individer Hög antibiotikabelastning Sjukhus Mycket människor."

Liknande presentationer


Google-annonser