Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Flodkulturer och antika världar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Flodkulturer och antika världar"— Presentationens avskrift:

1 Flodkulturer och antika världar
Från jägare till civiliserade samhällen

2 Syfte Syftet med detta arbetsområde är att vi ska ta reda på orsakerna till hur det kom sig att vi en gång började bygga och bo i städer? När började vi leva så som vi lever idag, hur gick det till och var någonstans på jorden växte de första civilisationerna fram? Vi ska öva på att resonera om vilka orsakerna var till att det växte fram flodkulturer och vilka konsekvenser det ledde till.

3 Hur Vi kommer att ha föreläsningar och gruppdiskussioner
Vi kommer att arbeta utifrån texthäften. I häftet kommer vi att läsa och svara på frågor. Till vissa avsnitt i häftet finns det video-klipp med quizz, dessa kan man använda sig av för att öva hemma.

4 Från jägare till jordbruk
Ca 7000 år sedan Odla och producera mat Konsekvenser: Bofast Maten räckte längre Fler slapp svälta Kunde ägna sig åt handel, teknik & bygge

5 Vad är en flodkultur? Samhälle där man lärt sig utnyttja floden
Bevattning Transport Handel När människan blev bofast uppstod det flodkulturer på många ställen i världen

6 De fyra flodkulturerna

7 De fyra flodkulturerna

8 Flodkulturerna uppstår
Ca 3000 f.kr (5000 år sedan) Samarbetade kring odlingen Samarbetade kring bevattningen Grävde vattenkanaler Fler kunde göra annat

9 Hur en flodkultur uppstod

10 Mesopotamien En av de första flodkulturerna Eufrat & Tigris
Stora städer växte fram Ur och Uruk Stora riken Sumer, Babylonie & Assyrier

11 Religion i Mesopotamien
Gudarna var mycket viktiga Prästerna var de som kunde kommunicera med gudarna Astrologi – vad ska hända? Gudarna var oberäkneliga, som floderna Enki – stor Gud som höll borta syndafloden Föregångare till Bibliska berättelse

12 Kilskrift i Mesopotamien
Skriften utvecklades för att hålla reda på jordbruket, vem som hade gjort vad osv Fuktiga lertavlor Svårt att skriva – särskild utbildning och ett särskilt yrke – skrivare Tack vare kilskriften har vi spännande källor Källa: ungfakta.se

13 Sociala strukturer Det avancerade jordbruket ledde till nya yrken som
Hantverkare, fiskare, skrivare osv Det olika yrkena ledde till olika samhällsgrupper: Härskare Präster Borgare Hantverkare Slavar

14 Samhällspyramiden De olika yrkena fick olika status Samhällspyramiden
Längst ner var många människor – låg status Längt upp var det få människor – hög status Hur har vi det idag?

15 Mesopotamiens geografi
Ligger i Mellanöstern, Iran & Irak Runt floderna var det torrt – bevattning Längre ner var det sumpmarker - diken Eufrat Flöt lugnt fram Tigris Översvämmade lätt och var oberäknelig

16 Mesopotamiens geografi
Uppsplittrat och svårt att ena – därför att: Området i norr och i söder var som en labyrint av Byggnationer Dammar Kanaler Diken

17 Krig i Mesopotamien Eftersom området var så uppsplittrat, uppdelat och svårt att ena - Ledde det till att det skapades många små stadsstater (egna riken) Ledde till konflikter och krig

18 Olika riken och länder i Mesopotamien
Sumererna – hjulet, skriften Akkaderna – spred den mesopotamiska kulturen till medelhavet Babylonien – kronan på verket, stort handelscenter Assyrierna

19 Egypten

20 Nilens flodkultur Nilen flyter fram lugnt och långsamt
Översvämmar regelbundet Slammet gav stora odlingar Transport och kommunikation – stort enat rike!

21 Sociala strukturer Effektivt jordbruk – folk kunde syssla med annat
Handel, teknik, skrivare, hantverkare Ledde till fyra samhällsgrupper; Faraon – kung & Gud Ämbetsmän Bönder – skatt och dagsverk Slavar

22 Religion i Egypten Faraon var son till Ra
Lyx och överflöd var mycket viktigt Mumier – viktigt att bevara kroppen för livet efter döden Isis och Osiris – dödsgudar Viktigt att offra till gudarna

23 Tutankhamun Dog ung – bara 19 år Född 1358 f.kr Död 1339 f.kr
Graven upptäcktes 1922 av en engelsman Tester har visat att Tutankhamuns föräldrar var syskon Ville hålla blodet rent

24 Sfinx Lejons kropp och människas huvud Vaktade gravar
Byggdes omkring 2700 f.kr (4500 år sedan) Byggdes alltid i par – var är den andra?! Sfinxen i Giza

25 Hieroglyfer Bilder och tecken som kombineras
Skrevs på väggar, ofta i gravar – men oftast på papyrus Papyrus är gjort av vass och håller länge Viktiga historiska källor

26 Pyramiderna Cheops pyramid Ca 4500 år sedan 2,3 miljoner stenblock
Skulle skydda Cheops grav

27 Pyramiderna i Giza

28 Jämförelse av flodkulturerna
Gemensamt: Alla växte fram kring floder Ungefär samtidigt, 3000 år fkr (5000 år sedan)

29 Jämförelse av flodkulturerna
Gemensamt: Utvecklade jordbruket Utvecklade nya yrken Utvecklade nya samhällsklasser Utvecklade nya uppfinningar Utvecklade skriftspråk

30 Jämförelse av flodkulturerna
Olikheter: Mesopotamien gick under efter inre strider Egypten blev antagligen invaderade av ett sjöfolk


Ladda ner ppt "Flodkulturer och antika världar"

Liknande presentationer


Google-annonser