Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är ideologi och Statsskick. Definition Båten som metafor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är ideologi och Statsskick. Definition Båten som metafor."— Presentationens avskrift:

1 Vad är ideologi och Statsskick

2 Definition

3 Båten som metafor

4 Socialism, Liberalism och konservatism Historisk bakgrund och kontextualisering (samtidsförklaring) https://www.youtube.com/watch?v=i5dTB2ih WLI https://www.youtube.com/watch?v=i5dTB2ih WLI Upplysningen 1600-1700 talet Naturrätt=Alla fria och jämlika Kyrkan och ståndssamhället utmanas

5 Viktiga skiljelinjer Hur ska förändring ske Synen på statens uppgift Synen på jämlikhet Synen på rättvisa

6 Synen på förändring Förändring via reformer eller revolution? (Demokratisk process eller inte?) Sortera in olika ideologier

7 Praktiska skillnader mellan ideologierna

8

9 Men Miljöpartiet då… Miljödimensionen, Ekologism Vänster-Högerskalan Inte svart och vitt! T.ex. social-liberalism, national-konservatism

10 Politisk ideologi:LiberalismKonservatismSocialism Begrepp:Liber = friConservare = BevaraSocius = kamrat Central idé Människor ska ha politisk och ekonomisk frihet. Man ska ha rätt att tycka, säga och tro vad man vill. Man ska ha rätt att välja yrke, starta företag och skaffa sig egendom. Det är viktigt att värna om traditioner. Förändringar får ske men man måste bevara den grund som samhället vilar på. Utveckling bör ske långsamt och försiktigt. Människor ska vara jämlika. Om alla individer ges lika förutsättningar har de samma möjlighet att lyckas. Historisk bakgrund: Liberalismen föddes i England och Frankrike under slutet av 1700-talet bland ländernas borgerskap (medelklass). Man var emot tidens skråväsende som gav ett skrå monopol på tillverkningen av en viss vara. Man var emot orättvisorna inom jordbruket där livegna bönder utnyttjades av adeln. Liberalismen slog igenom i Franska revolutionen. Konservatismen uppstod som en motpol till liberalismen. Man var upprörda över Franska revolutionen. Socialismen växte fram i 1800-talets industrisamhälle. Man förde de fattiga och arbetarnas talan. Man var mot utnyttjandet av arbetarna och krävde bättre villkor och demokratiska rättigheter för arbetarna. Fackföreningar som arbetade för arbetarnas rättigheter bildades. Hur ser man på människan? Människor kan utveckla ett samhälle som passar de flesta. Man fokuserar på den enskildas rätt… t.ex. rätt att ha en egen åsikt o.s.v. Människan är svag och oförnuftig och behöver hjälp och vägledning. Det är naturligt att några tjänar lite och andra tjänar mycket. Gruppen är viktigare än individen när det gäller att utveckla samhället. Om alla får glädje av de framsteg samhället gör, inte bara ett fåtal, blir hela samhället fulländat. Hur ser man på staten? Statens uppgift är att skydda medborgarnas intressen och rättigheter. Staten ska ha så få uppgifter som möjligt och så långt det går lämna personer och företag ifred. Men det är ok att staten gör ingrepp för att hjälpa dem som har det svårast. Staten är viktig! Den behövs för att skydda individerna. Det behövs en stark stat som kan upprätthålla lag och ordning. Utan en stark stat blir det anarki och kaos! En stark stat har varit en förutsättning för att genomföra de reformer av samhället som krävs för att det ska bli mer jämlikt, t.ex. barnbidrag, socialbidrag etc. Men utopin var från början att staten till slut skulle bli överflödig. Ekonomi Man är för fri konkurrens och att marknadskrafterna ska styra. Man vill avskaffa tullar och andra handelshinder. Staten ska inte äga företag. (T.ex. vattenfall). Respektera individens äganderätt via lagar. Företag ska få utvecklas fritt utan statens inblandning. Respektera äganderätten. Man är kritisk till privat ägande och förespråkar statlig ägande. Gäller särskilt verksamheter kopplade till välfärden/viktiga samhällsfunktioner såsom skola, vård, kollektivtrafik. Politiska partier som bygger stora delar av sin politik på ideologierna Folkpartiet, Centerpartiet, Moderaterna (idag historiskt med konservativa) Kristdemokraterna, SverigedemokraternaVänsterpartiet, Socialdemokraterna (historiskt mycket starkare koppling till socialismen, idag med drag av liberalism i t.ex. ekonomisyn)

11 Jobba med ideologierna Hur ser deras drömsamhälle ut? Hur ser vägen dit ut? Diskutera och anteckna! -Vilka motioner (förslag på lagändringar/nya lagar) kan ev. riksdagsledamoter tänkas lägga fram? (Utgå ifrån ämnena i ditt arbetshäfte ”Analysera och värdera ideologier övning 2.”) -Hur skulle ett samhälle styrt av ”…” se ut? Vad skulle förändras i detta samhälle? Ge konkreta exempel och motivera med hjälp av fakta! (Tänk gärna kring individers rättigheter, statens inblandning, skatter, rättvisa, jämställdhet, olika gruppers möjligheter)

12 Skillnader mellan olika demokratiska politiska system - Vem är det som har den verkliga makten? -Hur hänger valsystemen ihop med antalet partier, och vilken typ av partier som finns i de olika länderna? T.ex. Mindre partier, enfrågepartier, feministiska partier, miljöpartiers möjligheter etc. -Vad är skillnaden mellan majoritetsval och proportionellt valsystem? Källa: Nationalencyklopedin http://assets.ne.se/animation/packages/images/ovningar/sa-styrs- sverige/politik_stor.jpg


Ladda ner ppt "Vad är ideologi och Statsskick. Definition Båten som metafor."

Liknande presentationer


Google-annonser