Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges politiska system Parti och ideologi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges politiska system Parti och ideologi"— Presentationens avskrift:

1 Sveriges politiska system Parti och ideologi

2 Politik Politik finns i allt Vissa har mer makt än andra
Makt är nödvändigt för förändring

3 Våra grundlagar Demokrati- Makten är delad 4 grundlagar
Regeringsformen- att vi har rättigheter och att vi får bla rösta Successionsordningen- tronföljden-monarki- ingen politisk makt Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetslagen

4 Ideologier ”En samling idéer som beskriver hur ett bra samhälle ska se ut” Konservatism- förändra samhället långsamt och försiktigt. Tradition, historia, kultur och religion. En stark stat Liberalism- Friheter och möjligheter. Staten ska ha lite makt Socialism- Minska ekonomiska skillnader. Stark stat som tar från de rika och ger till de fattiga.

5 Parti Höger- konservativa- Kristdemokraterna och Moderaterna
Vänster- socialistiska- Vänsterpartiet och Socialdemokraterna Mittenfältet- Liberala- Miljöpartiet och Folkpartiet Sverigedemokraterna

6 Så styrs Sverige Riksdag Landsting Kommun
Statsskick- på vilket sätt Sverige styrs utifrån de grundlagar vi har

7 Kommun Skola, vård, renhållning m.m
Kommunens inkomster: Kommunalskatt, statliga bidrag och avgifter Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnden

8 Landsting Sjukvården Landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen

9 Riksdag Folket väljer politiker till riksdagen 349 riksdagsledamöter
Val vart fjärde år 18 år och svensk medborgare Proportionellt valsystem- mandat Riksdagen fattar beslut om nya lagar Riksdagen fattar beslut om statsbudgeten Riksdagen kontrollerar regering och myndigheter Talman- ordförande i riksdagen Motion(riksdag) och Prepostion (regering) - Förslag till riksdagen Arbetet görs i utskotten

10 Regering Styra Sverige Ministrar
Regeringskansliet: statsrådsberedningen(hjälp)och departementen(experter) Olika regeringar Majoritetsregering(mer än hälften i riksdagen) Minoritetsregering(söka stöd i olika frågor) Koalitionsregering(allianser) Samlingsregering(kris och katastrofer) Regeringen måste ha riksdagens stöd

11 Regeringens uppgifter
Regeringen lämnar förslag till riksdagen Regeringen ser till att riksdagens beslut genomförs Regeringen ansvarar för utrikespolitiken- företräda Sverige i EU Regeringen leder förvaltningen- (utnämna högre tjänstemän samt hur läroplanen ska användas)

12 Europeiska Unionen Medlem 1995
Frihandel- Inga tullar, bo och arbeta vart vi vill De fyra friheterna: varor, tjänster, människor och pengar kan fritt passera mellan medlemsländerna- Den inre marknaden Beslut i EU påverkar Sverige

13 Vem bestämmer i EU Ministerrådet- samtliga länders ministrar som fattar beslut Kommissionen - ansvarar för att ministerrådets beslut genomförs Parlamentet- ledamöter som får lämna synpunkter EG domstolen- lösa konflikter mellan medlemsländerna samt tolka lagar som styr samarbetet i unionen Eu finansieras av EU länderna


Ladda ner ppt "Sveriges politiska system Parti och ideologi"

Liknande presentationer


Google-annonser