Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015 TRYGGHET OCH SKYDD Flyktingar behöver ett hem. 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015 TRYGGHET OCH SKYDD Flyktingar behöver ett hem. 2015."— Presentationens avskrift:

1 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Flyktingar behöver ett hem. 2015

2 TRYGGHET OCH SKYDD Antalet asylsökande ökar Det kan komma upp till 30 000- 50 000 asylsökande till Finland i år (enligt inrikesministeriet) Tidigare har antalet som kommer varit cirka 3000-4000 personer per år. De nyanlända placeras i förläggningar för att vänta på att deras fall behandlas. Det ökade antalet asylsökande innebär att nya förläggningar måste inrättas. Röda Korset grundar mottagningsenheter på anmodan av migrationsverket.

3 2015 TRYGGHET OCH SKYDD FRK:s förläggningar i Finland I juni i år hade FRK sex förläggningar Situationen 26.11: 92 förläggningar, 43 håller på att öppnas eller förhandlingarna pågår Inkvarteringskapacitet 26.11: 16 400 Flyktingsluss i Torneå öppnades 22.9 (registrering av asylsökande) Det har kommit nästan 30 000 asylsökande (från årets början). Ursprungsländer Irak, Somalia, Afghanistan, Albanien, Syrien Över 10 000 nya frivilliga har anmält sig under hösten

4 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Asylprocessen Migrationsverket beviljar inte den sökande asyl eller uppehållstillstånd och fattar beslut om att den sökande ska avvisas. Polisen meddelar den sökande om beslutet och ansvarar för verkställande av avvisningsbeslutet. Efter att ha fått ett negativt beslut kan den sökande söka ändring i beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Man kan söka ändring i förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen (HFD) om HFD beviljar besvärstillstånd. Inlämnande av ansökan till gränsbevaknin gsmyndigheten eller polisen Polisen utreder den sökandes inresa i landet, resrutt och identitet. Den sökande bor på en asylförläggning eller i privat inkvartering. Asylintervju Positivt beslut: den sökande får stanna i Finland Positivt Negativt TRYGGHET OCH SKYDD

5 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Hur fungerar systemet? Förläggningen erbjuder invånarna inkvartering och bastjänster (social- och hälsovård) Mottagningspenningen är 316,07 € (inga måltider) eller 92,64 € (förläggningen serverar mat) i månaden. Förläggningen erbjuder tolk- och översättnings- tjänster för asylsökande. Klienterna är skyldiga att delta i arbets- och studieverksamhet. Asylsökande får jobba när 3-6 månader har gått från deras ankomst.

6 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Ersättningar som utbetalas till kommuner Staten ersätter kommunerna för utgifter som orsakas av åtgärder för att hjälpa invandrare bli hemmastadda i enlighet med lagen om främjande av integration (kapitel 6).

7 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Förläggning på orten

8 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Förläggning på orten Förläggningen eller mottagningsenheten anställer personal att driva verksamheten Man kan ta kontakt med de anställda om verksamheten orsakar störning på orten Frivilligverksamhet som engagerar dem som bor på förläggnignen är ytterst välkommet Frivilliga kan t.ex. ordna språkklubbar, barnverksamhet, vänverksamhet, idrotts- och spelmöjligheter samt matlagningsklubbar.

9 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Förläggning på orten Röda Korset ordnar även framöver informationsmöten om förläggningen Volontärerna får utbildning och handledning i sina uppgifter

10 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Volontärer leker med barn på en förläggning.

11 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Lokala uppgifter Antal platser på förläggningen Antal anställda Hur hälsovård, socialfrågor och skola ordnas

12 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Terminologi Migrant En person som flyttar till ett annat land i hopp om ett bättre liv, på grund av jobb, studier eller en relation Asylsökande En person som ansöker om asyl i ett land hen har anlänt till och som anser sig uppfylla kraven för att definieras som flykting: risk att mista liv eller frihet, förföljelse. Flykting En person som uppfyller förutsättningarna för flyktingstatus enligt Genèvekonventionen och som beviljas asyl av mottagarlandet.

13 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Varifrån kommer de asylsökande?

14 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Varifrån kommer de asylsökande? Flest asylsökande har kommit till Finland från Irak, Somalia, Albanien och Afghanistan. Dessutom bl.a. Syrien och Nigeria. Irak: Våldet är som värst sedan året 2006/2007 1/2014 – 4/2015 utsattes mer än 44 000 civila för våldsdåd I slutet av juli 2015 var mer än 8,6 miljoner människor i behov av humanitärt bistånd I Irak finns 3,2 miljoner interna flyktingar och mer än 250 000 flyktingar från Syrien Röda Korset bistod under år 2014 mer än två miljoner människor Syrien Under fyra år av konflikt har mer än 240 000 människor dödats och över en miljon sårats I Syrien finns 7,6 miljoner interna flyktingar och av dem är hälften barn I grannländerna finns över 4 000 000 flyktingar Den humanitära situationen är dyster: mer än 12,2 miljoner människor bedöms vara i behov av hjälp; av dem är 5,6 miljoner barn Det ytterst dåliga säkerhetsläget gör det svårt eller omöjligt för hjälpen att nå fram

15 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Varifrån kommer de asylsökande? Medelhavsområdet Antalet människor som anländer till Europa ökar kraftigt Fram till i juli i år har 87 000 människor anlänt till Italien, framför allt från Eritrea och Syrien Fram till augusti hade 200 000 människor anlänt till Grekland, de flesta till små turistöar Röda Korset erbjuder de nyanlända mat, dryck, hygienartiklar, hälsovårdstjänster och psykiskt stöd samt hjälp med registrering och att hitta borttappade familjemedlemmar Somalia: En utdragen konflikt som pågått i över 20 år Hälften av befolkningen, cirka 3,2 miljoner människor, är utan bastjänster, mer än en miljon är i behov av livsmedelsbistånd 1,1 miljoner interna flyktingar Svårt att få hjälpen att nå fram på grund av den osäkra situationen Röda Korset hjälper i landet bl.a. i fråga om livsmedelstrygghet, rent vatten och hygien. Röda Korset gav också 421 500 människor medicinsk vård under år 2014.

16 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Läget i Grekland Mer än 200 000 människor har anlänt till Grekland, framför allt till öarna.

17 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Läget i Makedonien Makedoniska Röda Korset tar hand om människor som vandrar från Grekland mot Serbien.

18 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Läget i Serbien Som värst har nästan 10.000 människor per dag anlänt till Serbien för att fortsätta sin färd mot Ungern.

19 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Läget i Ungern 140 000 har registrerat sig. Hur många som har passerat genom Ungern är okänt.

20 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Läget i Österrike Österrikiska Röda Korset har dagligen tagit hand om tusentals människor vid gränsen mot Ungern.

21 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Läget i Italien Mellan Italien och Nordafrika har cirka 2 000 människor drunknat i år. Antalet som har överlevt är cirka 87 000.

22 2015 TRYGGHET OCH SKYDD För mänsklighet: alla har likadana mänskliga rättigheter Röda Korsets uppgift är att hjälpa de mest utsatta Flyktingar behöver internationell hjälp och skydd Organisationen har erfarenhet och kunnande Varför är Finlands Röda Kors med?

23 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Vi gör vårt bästa Man ordnar regelbundet infomöten för invånarna på asylförläggningarna -> man presenterar regler och seder Det finns bevakning och personal vid enheterna Invånarna vid enheterna vill inte ha problem -> det har sina konsekvenser Vi gör vårt bästa så att alla ska ha det bra. Berätta vad vi kan göra bättre. Varför är Finlands Röda Kors med?

24 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Vad kan en vanlig medborgare göra? Vi kan inte göra något åt de här sakerna: Krig och konflikter i avgångsländerna Finlands internationella avtal Enstaka människors beslut om att flytta Men: Vi kan välja om vi ska förhålla oss positivt eller negativt till människor Eller ska vi skapa en hotfull atmosfär? Om vi hälsar och ler, svarar de på samma sätt Vill vi att de ska le mot oss eller vara rädd för oss? Båda är nervösa

25 2015 TRYGGHET OCH SKYDD Tack för att du bryr dig!


Ladda ner ppt "2015 TRYGGHET OCH SKYDD Flyktingar behöver ett hem. 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser