Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedelsbehandling vid multipel skleros (MS) - behandlingsrekommendation Ett konsensusdokument från expertmöte 26-27 mars 2015, anordnat av Läkemedelsverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedelsbehandling vid multipel skleros (MS) - behandlingsrekommendation Ett konsensusdokument från expertmöte 26-27 mars 2015, anordnat av Läkemedelsverket."— Presentationens avskrift:

1 Läkemedelsbehandling vid multipel skleros (MS) - behandlingsrekommendation Ett konsensusdokument från expertmöte 26-27 mars 2015, anordnat av Läkemedelsverket

2 LäkemedelssubstansPreparatnamnAdministreringssättDos Interferon beta-1aAvonexi.m. injektion30 mg en gång per vecka Interferon beta-1aRebifs.c. injektion44 mg tre gånger per vecka Pegylerat interferon beta-1aPlegridys.c. injektion125 mg en gång varannan vecka Interferon beta-1bBetaferons.c. injektion250 mg varannan dag Interferon beta-1bExtavias.c. injektion250 mg varannan dag GlatirameracetatCopaxones.c. injektion 20 mg dagligen eller 40 mg tre gånger per vecka DimetylfumaratTecfideraperoralt240 mg två gånger dagligen TeriflunomidAubagioperoralt14 mg en gång dagligen FingolimodGilenyaperoralt0,5 mg en gång dagligen NatalizumabTysabrii.v. infusion300 mg var fjärde vecka AlemtuzumabLemtradai.v. infusion12 mg dagligen under två behandlingscykler om fem respektive tre dagar, med ett års intervall 2

3 3

4 Genomgång ny kunskap Vilket är det centrala budskapet i rapporten/riktlinjen? – Modern läkemedelsbehandling vid Multipel Skleros skall individualiseras och följas upp aktivt eftersom det numera finns ett stort antal behandlingsalternativ med olika för- och nackdelar. 4

5 Genomgång ny kunskap Hur gör vi i landstinget i dag? – Låg- och intermediäraktiv behandling hanteras i öppenvård på respektive sjukhus. CLV har fortfarande ett antal patienter som hör till LL eftersom där tidigare saknats fast neurologbemanning. – Högaktiv intravenös behandling är centraliserad till Medicinska Dagvården, CLV 5

6 Genomgång ny kunskap Vad av det vi gör bör vi fortsätta med? – Majoriteten av de rekommenderade behandlingarna används redan idag i Kronoberg. Vad av det vi gör bör vi sluta göra? – Vi använder idag mer fingolimod och mindre alemtuzumab än riksgenomsnittet. Huruvida detta är ”rätt” eller ”fel” är mer osäkert. 6

7 Genomgång ny kunskap Vad bör vi eventuellt införa? – Vår uppföljning i Svenska MS-registret är inte fullständig och bör säkras. – Vi har haft en oroväckande stor personalomsättning av både neurologer och MS- utbildade sjuksköterskor de senaste åren och bemanningen för MS-vården måste resursplaneras och säkras. 7

8 Genomgång ny kunskap Vilka befintliga riktlinjer behöver eventuellt uppdateras? – Socialstyrelsen har nationella riktlinjer för MS (och Parkinson) ute på remiss under 2016. Hela MS- vården i Region Kronoberg kommer att behöva uppdateras utifrån dessa och detta är ett signifikant projekt. 8

9 Genomgång ny kunskap Vad är prioriteringen (enligt prioriteringsmall) på det som bör införas – Rimligen hög – varje patient skall ha en individuellt anpassad behandling. 9

10 Genomgång ny kunskap Förväntade effekter? – En effektivare läkemedelsbehandling har visats minska handikapputvecklingen och således – utöver de uppenbara positiva effekterna för patienterna – minska behovet av sjukskrivning och kommunal vård/omsorg. – Vi har nog redan idag väsentligen nått en mättnadsnivå vad gäller läkemedelskostnader och nya dyra behandlingar väntas ersätta befintliga dyra behandlingar. Patientgruppen ökar något varje år eftersom antalet nyinsatta behandlingar överstiger de avslutade. 10


Ladda ner ppt "Läkemedelsbehandling vid multipel skleros (MS) - behandlingsrekommendation Ett konsensusdokument från expertmöte 26-27 mars 2015, anordnat av Läkemedelsverket."

Liknande presentationer


Google-annonser