Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Örebro län. 291 012 människor bor i Örebro län (151231) Örebro144 200 Karlskoga 30 283 Lindesberg 23 562 Kumla 21 154 Hallsberg 15 509 Askersund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Örebro län. 291 012 människor bor i Örebro län (151231) Örebro144 200 Karlskoga 30 283 Lindesberg 23 562 Kumla 21 154 Hallsberg 15 509 Askersund."— Presentationens avskrift:

1 Region Örebro län

2 291 012 människor bor i Örebro län (151231) Örebro144 200 Karlskoga 30 283 Lindesberg 23 562 Kumla 21 154 Hallsberg 15 509 Askersund 11 151 Nora 10 502 Degerfors 9 543 Lekeberg 7 942 Hällefors 7 032 Laxå 5 656 Ljusnarsberg 4 928 Örebro län

3 Region Örebro läns verksamheter Hälso- och sjukvård med klinisk forskning Tandvård Regionala utvecklingsfrågor

4 Politisk organisation Regionens politiska organisation består av ett regionfullmäktige med 71 ledamöter, en regionstyrelse samt två övergripande nämnder: Regional tillväxt Samhällsbyggnad Dessutom två fokusnämnder: Kultur bildning och ideella sektorn Miljö och klimatfrågor

5

6 Mandatfördelning SMSDVFPKDMPC Örebro läns Södra6221111115 Örebro läns Västra5211 9 Örebro-Lekeberg13732333236 Örebro läns Norra5221 111 291385444471

7 Samverkan med länets kommuner Samverkan mellan regionen och kommunerna är avgörande för att åstadkomma en god regional utveckling. I Region Örebro län finns ett regionalt samverkansråd. Det säkerställer en mötesplats och kontaktyta mellan region- och kommunföreträdare.

8

9 Verksamhetsorganisation

10 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvården är en dominerande del av Region Örebro läns uppdrag. Område närsjukvård väster Område närsjukvård norr Område närsjukvård Örebro Område närsjukvård söder Område medicin och rehabilitering Område opererande och onkologi Område thorax, kärl och diagnostik Område habilitering och hjälpmedel Område psykiatri

11

12 Folktandvården Ger tandvård till mer än 90 procent av länets barn och ungdomar och drygt 40 procent av länets vuxna. Folktandvården har också en jourklinik som har öppet alla dagar året runt. 23 kliniker inom allmäntandvård Mobil tandvårdsklinik Jourklinik för hela Örebro län 3 kliniker inom sjukhustandvård 8 kliniker inom specialisttandvård Tandtekniskt laboratorium Folkhälsoenhet med uppsökande verksamhet och generella insatser Kunskapscentrum för Äldres Munhälsa Odontologisk utbildningsenhet Odontologisk forskningsenhet

13

14 Regional utveckling Uppdraget är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. Det viktigaste verktyget är den regionala utvecklingsstrategin som är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Regional utveckling arbetar med frågor inom: Näringslivsutveckling Välfärd och folkhälsa Utbildning och arbetsmarknad Energi och klimat Kultur och ideell sektor Trafik och samhällsplanering

15

16 Regionkansli Regiondirektör Planering och administration Ekonomi HR Hållbar utveckling Kommunikation Hälso- och sjukvård – beredning och uppdrag Regiondirektörens stab utgörs av regionkansliet. Uppdraget är att stödja den politiska organisationen och regiondirektören.

17

18 Patientnämnden Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården och tandvården. Patientnämndens uppdrag gäller Region Örebro och länets kommuner.

19

20 Bolag

21 Företagshälsa och tolkförmedling Bedriver verksamhet gemensam för Örebro läns landsting, Kumla kommun och en del av Örebro kommun. Företagshälsovård Tolk- och översättarservice, språktolkning 44 anställda

22

23 Regionservice Är Region Örebro läns serviceorganisation som erbjuder tjänster och produkter till verksamheterna. Områden –Administrativ utveckling och service –Försörjning –Kundtjänst –Fastigheter –IT –Medicinsk teknik

24

25 Anställda Januari 2016. Tillsvidare- och visstidsanställda. Administratör363 Andra yrkesgrupper inom Hälso- o sjukvård192 Arbetsterapeut o hjälpmedelskonsulent150 Behandlingsassistent25 Biomedicinsk analytiker284 Biträdespersonal Hälso- o sjukvård20 Chef437 Elevassistent14 Handläggare535 Ingenjör/tekniker/hantverkare282 Kock/kallskänka/köksbiträde111 Kurator/familjerådgivare/annat kurativt arbete212 Läkare1 087 Lärare och annan pedagog97 Medicinsk vårdadministratör506 Psykolog/PTP-psykolog164 Sjukgymnast/fysioterapeut261 Sjuksköterska – allmän1 409 Specialist-ssk/barnmorska/röntgen-ssk1 327 Städerska189 Tandhygienist94 Tandläkare138 Tandsköterska o ortodontiassistent259 Tandtekniker o tandvårdsbiträde28 Teckenspråkstolk107 Trädgårdsarbetare/trädgårdstekniker21 Undersköt/skötare/barnsköt/ambulanssjukv1 255 Vaktmästare o förrådsarbete85 Totalt9 652

26 Könsfördelning Januari 2016 Av landstinget 9 652 anställda är 7 564 kvinnor 2 088 män

27 Anställda per förvaltning December 2015. Tillsvidare- och visstidsanställda. Hälso- och sjukvård7 764 Regionservice862 Folktandvård80 Regional utveckling287 Regionkansli115 Företagshälsa och tolkförmedling44 Totalt9 652

28 Budget 2016 Verksamhetsomslutning 2016 på 10 miljarder kronor Inga externa lån Likvida medel avsatta för framtida pensionsutbetalningar på 2,2 miljarder kronor Likvida medel avsatta för framtida investeringar 700 miljoner kronor

29 Verksamhetsbudget - nettoram per styrelse/nämnd Mnkr Regionfullmäktige17 Regionstyrelsen7 542 varav Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 5 381 mnkr Hälsovalsenheten 1 438 mnkr Nämnd för samhällsbyggnad444 Nämnd för regional tillväxt223 Gemensam nämnd för företagshälsovård och tolk19 Summa8 245

30 Nya satsningar 2016 Nämnden för samhällsbyggnad får ökad budget för satsningar inom kollektivtrafiken, t.ex. utökad trafik i västra och södra länet totalt 12,3 mnkr

31 Nya satsningar 2016 Nämnden för regional tillväxt får ökad budget bl.a. för fortsatt satsning på Örebro läns museum folkhögskolekurs för personer med förvärvad hjärnskada totalt 3,4 mnkr

32 Nya satsningar 2016 Ramförstärkning till hälso- och sjukvården 95 mnkr Regionstyrelsen får ökad budget för flera satsningar, t.ex. anpassning till nationella riktlinjer i hälso- och sjukvård ombyggnation och personalförstärkning på neonatalavdelning, USÖ Centrum för sällsynta sjukdomar, USÖ KBT på nätet e-hälsa totalt 40 mnkr

33 Verksamhetsbudget


Ladda ner ppt "Region Örebro län. 291 012 människor bor i Örebro län (151231) Örebro144 200 Karlskoga 30 283 Lindesberg 23 562 Kumla 21 154 Hallsberg 15 509 Askersund."

Liknande presentationer


Google-annonser