Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S AMHÄLLSEKONOMI. Ordet ekonomi betyder hushållning -alltså att få det man har att räcka till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S AMHÄLLSEKONOMI. Ordet ekonomi betyder hushållning -alltså att få det man har att räcka till."— Presentationens avskrift:

1 S AMHÄLLSEKONOMI

2 Ordet ekonomi betyder hushållning -alltså att få det man har att räcka till.

3 L ITE E KONOMISK HISTORIA Naturahushållning - så levde man under ca 10 000 år – det man behövde tillverkade man själv eller böt till sig. Industriella revolutionen – började i Storbritannien under senare delen av 1700- talet. Nu börjar varor masstillverkas. På 1800-talet arbetar de flesta i Europa med någon form av tillverkning (jordbruk, fiske, industri) Idag arbetar de flesta inom serviceyrken (bank, utbildning, it, sjukvård)

4 S AMHÄLLSEKONOMI Lite förenklat kan man dela upp samhällsekonomin i tre delar: Privatekonomi (privatpersoner och hushåll) Företagens ekonomi (företag) Offentliga ekonomin (stat, kommun och landsting)

5 P RIVATEKONOMI Rör de inkomster och utgifter du som enskild person har. Inkomsterna kan vara lön, bidrag, pension och ränta (från utlånade pengar till banken). De största utgifterna är kostnad för bostad, mat, el med mera. Det här har ni pratat mycket om på hemkunskapen så det gör vi inte mer här!

6 F ÖRETAGENS EKONOMI Ett företag kan tillverka saker eller erbjuda tjänster (ex. banker lånar ut pengar). För att ett företag ska fungera krävs det vissa saker så kallade produktionsfaktorer. Produktio ….what?!

7 PRODUKTIONSFAKTORER Arbetskraft Det krävs att det finns någon som gör själva arbetet. Material Det krävs material, eller från början råvaror, för att man ska kunna tillverka. Realkapital. Det krävs också att man har tillgång till verktyg eller maskiner för att tillverka en vara.

8 FORTS. P RODUKTIONSFAKTORER Kunskap Ju mer komplicerade produkter, desto mer kunskap krävs det av arbetskraften. Pengar Med pengar kan man skaffa de saker som behövs för produktion

9 V AD AVGÖR DÅ VAD FÖRETAGEN ERBJUDER ?

10 E FTERFRÅGAN OCH UTBUD Konsumenter efterfrågar varor som de har behov, lust till, och nytta av. Deras agerande styrs av priset, kvaliteten och andra möjliga köp. Konsumenter vill överlag göra en bra affär.

11 Kurvan visar hur vi konsumenter beter oss på marknaden. När priserna sjunker, stiger efterfrågan på varor. Ett lägre pris ökar vår köplust. När priserna stiger minskar efterfrågan. Ett högt pris gör att vi tänker efter innan vi beslutar oss om vi ska köpa varan eller ej.

12 De som säljer varor/tjänster måste tjäna pengar på sin verksamhet, därför styrs deras agerande av vad de får betalt för sin vara. Kurvan visar att ju högre priset är desto mer lockande är det för dem att bjuda ut sina varor/tjänster på marknaden – utbudet ökar. Skulle priset däremot sjunka, så avtar deras intresse för att producera och sälja varan eller tjänsten.

13 JÄMNVIKTSPRISET Köparen vill betala så lite som möjligt för en produkt medan säljaren vill få så bra betalt som möjligt. Det gör att jämviktspriset hamnar någonstans mitt emellan vad säljaren vill ha och vad köparen helst vill betala. Jämviktspriset uppstår alltså i skärningspunkten mellan utbud och efterfrågan

14 O LIKA TYPER AV ÄGANDE I FÖRETAG Privatägda företag Kooperativa företag Offentligt ägda företag

15 P RIVATÄGT FÖRETAG Den största och vanligaste produktionsformen i Sverige Kan vara olika stora: ex målaren som driver ett litet företag som ende anställd, små och medelstora företag upp till företag som har flera tusen anställda. Det kan finnas en ägare men ju större företaget är ju vanligare är det med fler ägare Vanliga privata företagsformer är: Aktiebolag, handelsbolag och enskild firma

16 AKTIER En aktie är ett andelsbevis som har ett visst angivet pris. Ex: Det finns 1000 aktier i ett företag. Varje aktie kostar 1000 kr. Köper du en aktie så blir du ägare till en tusendel av företaget. Om alla aktier säljs så får företaget in 1 000 000 kr som de investerar för. Pengarna satsas så att företaget förhoppningsvis växer och blir bättre och tjänar mer pengar. Utdelning på aktier - går företaget bra – hög utdelning går föregaget sämre – lägre utdelning. Aktier säljs på aktiebörsen.

17 MULTINATIONELLA BOLAG Kallas också för transnationella, eller globala företag Företagen har kontor och fabriker i många olika länder Företagen blir ofta större och större p g a att företag slås ihop eller köps upp av andra företag. Ex: Volvo, (köpts upp av Ford) SAAB, (köpts upp av GM) och Astra (köpts upp av Zeneca)

18 KOOPERATIVA FÖRETAG Bygger från början på att människor slog sig ihop för att gemensamt driva någon företagsamhet. Konsumentkooperationen – började i slutet av 1800-t. Ex: Coop-forum och Coop- konsum Producentkooperationen – ex: jordbrukare Föräldrakooperativ – ex: dagis

19 OFFENTLIGT ÄGDA VERKSAMHETER Offentligt ägd verksamhet drivs av stat, landsting eller kommun De flesta som är anställda inom offentlig verksamhet sysslar med tjänster

20 EKONOMISKA SYSTEM Enkelt ekonomiskt krestslopp

21 S TÖRRE EKONOMISKA KRETSLOPPET :

22 B ANKERNAS ROLL : Bankerna mycket viktiga i det ekonomiska kretsloppet. Företagen måste ha tillgång till finanskapital för att kunna producera De pengar som bankerna lånar ut är i princip de pengar som spararna sätter in. De som lånar får betala utlåningsränta och de som sparar får inlåningsränta. Utlåningsräntan är högre än inlåningsräntan

23 Mellanskillnaden kallas för räntegap Räntegapet är bankens vinst – används till att betala löner och hyror mm. Riksbanken är statens centralbank och den enda bank som får ge ut pengar. Övriga banker kan sätta in eller låna pengar från riksbanken. Riksbankens ränta påverkar övriga bankers ränta. Nu har vi en mycket låg ränta i Sverige … hur låg?


Ladda ner ppt "S AMHÄLLSEKONOMI. Ordet ekonomi betyder hushållning -alltså att få det man har att räcka till."

Liknande presentationer


Google-annonser