Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Flykting-, invandrings-, samt mångkulturellt arbete inom Röda Korset

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Flykting-, invandrings-, samt mångkulturellt arbete inom Röda Korset"— Presentationens avskrift:

1 Flykting-, invandrings-, samt mångkulturellt arbete inom Röda Korset

2 Flyktingarbetet utgör kärnan i Röda Kors federationen
Den grundläggande uppgiften för den internationella Röda Kors-federationen är att hjälpa och skydda de mest utsatta i alla skeden längs rutterna för den internationella migrationen. Den internationella Röda Kors-/Halvmåne-federationen är med och tar emot flyktingar på olika håll i världen (människor som varit tvungna att fly från sina hem såväl på grund av krig och konflikter som på grund av naturolyckor). I många europeiska länder är Röda Korset med och tar emot asylsökande. Den grundläggande uppgiften är att hjälpa de mest utsatta, såsom asylsökande och flyktingar. Utgångspunkten i verksamheten är våra principer varav den viktigaste är respekt för mänsklighet och de mänskliga rättigheterna. Vi hjälper myndigheterna, men vår utgångspunkt är oberoende. Med andra ord fastställer vi själva principerna för vår verksamhet.

3 Flyktingarbetet utgör kärnan i Röda Kors-federationen
Finlands Röda Kors hjälper myndigheterna: Mottagande av kvotflyktingar och asylsökande + beredskap Hjälp i familjeåterföreningsprocesser Sökande efter försvunna familjemedlemmar (personefterforskning/RFL) Stöd för integration med hjälp av frivilligverksamhet Attityd- och påverkansarbete Avtal med inrikesministeriet/Migrationsverket: beredskap, mottagande, familjeåterförening, verksamhet som stöder integration. Avtal med arbets- och näringsministeriet: Förebyggande av rasism och etnisk diskriminering, goda etniska förhållanden, främjande av integration. Regionala intentionsavtal i fortsättningen mellan distriktsbyråerna och NTM-centralerna gällande massinvandring. Samarbetsavtal med FN:s flyktingorganisation UNHCR: FRK representerar vid behov UNHCR i Finland FRK stöder myndigheterna vid behov när det gäller att höja kapaciteten för mottagande av asylsökande: – utbyggnad av befintliga asylförläggningar – anläggande och upprätthållande av nya enheter – enheter för nödinkvartering Massinvandring (över asylsökande): organisering av mottagande vid organisationscentralerna (inkvartering i första skedet, registrering av nyanlända) Samarbetspartner: Migrationsverket och NTM-centralerna

4 FRK:s frivilliga 103 gånger på flygfältet,
1 114 kvotflyktingar mottagna Finlands Röda Kors svarar för mottagandet av kvotflyktingar och hänvisningen av dem till kommuner vid ankomsten till landet. Frivilliga är med och tar emot flyktingar på flygfältet. En anställd vid centralbyrån svarar för återförening av kvotflyktingarnas familjer. Han eller hon ser till researrangemangen efter att Migrationsverket har beviljat uppehållstillstånd samt ger råd och handleder i frågor som gäller familjeåterföreningen.

5 Restoring Family Links (RFL)
Efterforskning av personer (tracing) och Röda Korsets meddelanden (RC Messages) är en del av återförenandet av flyktingarnas familjeband (Restoring Family Links): I Finland 300/400 efterforskningar, 100 meddelanden årligen Mother and son reunited through RFL

6 Mot rasism! motrasism.fi
Finlands Röda Kors tar ställning mot all slags diskriminering och rasism i all sin verksamhet. Frivilliga och anställda ordnar verksamhet mot rasism året om, till exempel träningsringar mot rasism, handlednings- och rådgivningstjänster för personer som utsatts för rasism, diskussionscirklar. Verksamheten mot rasism kulminerar i mars när man kring FN:s dag mot rasism den 21 mars ordnar evenemang mot rasism. Mer information: (www.eirasismille.fi) och på Facebook Ei rasismille! motrasism.fi

7 Integration – vad är det?
Integration innebär den personliga process som en människa genomgår när han eller hon flyttar till ett nytt land och en ny kultur. processen framskrider på ett personligt sätt för varje människa och i hennes egen takt Integration är även en dubbelriktad process som förutsätter växelverkan och samarbete med den övriga befolkningen. Under processen sker ändringar och inlärning i båda riktningarna. Det kräver stöd från medborgarsamhället.

8 Frivilligverksamhet som stöd för integration/FRK
Främjande av integration 3–5 år MYNDIGHETER Grundläggande information om Finland/ för alla som flyttar till Finland Inledande kartläggning/TE-byrån eller kommunen Integrationsplan/TE-byrån eller kommunen Integrationsutbildning/ Arbetskraftspolitiskt eller frivilligt Första hjälpen-grupp Grundkurs i vänverksamhet Insamlare under Hungerdagen Vän- verksamhet Avtal, Dialoger, Planer, Samarbete, Informering, Arbetspraktik Läger och utflykter Aktiviteter och deltagande Reddie Kids -handledare Internationella klubbar Läxklubb/ Läxhjälpen Medlem i avdelningens styrelse Främjande av integration Tredje sektorn/FRK Språkklubbar (diskussionsklubbar) Medlem i en verksamhetsgrupp Boende- hjälp STÖD, VERKSAMHET, DELTAGANDE i olika skeden av processen. FRÅN HJÄLPBEHÖVANDE TILL HJÄLPARE.


Ladda ner ppt "Flykting-, invandrings-, samt mångkulturellt arbete inom Röda Korset"

Liknande presentationer


Google-annonser