Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkelt är effektivt! UA Investment Örebro

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkelt är effektivt! UA Investment Örebro"— Presentationens avskrift:

1 Enkelt är effektivt! UA Investment Örebro 2015-10-08
Niklas Larsson Marknadsansvarig Tel: 08 – E-post:

2 Spiltan Fonder AB Spiltan Fonder i korthet
Förvaltar ca 20 miljarder kronor Fonderna finns på de flesta fondtorg och i Premiepensionen Verksamma sedan 2002 Tio anställda Ägs av Investment AB Spiltan och personalen ”Detta fondbolag står på spararnas sida med ett spännande utbud, enkelhet och sunt förnuft”

3 Våra fonder Aktiv aktieförvaltning Spiltan Aktiefond Sverige
Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Passiv aktieförvaltning Spiltan Aktiefond Investmentbolag Aktiv ränteförvaltning Spiltan Högräntefond Spiltan Räntefond Sverige

4 Sammanfattning av aktiefondmarknaden
Avgift 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,2% 0,0% Spiltan Fonders Aktivt förvaltade fonder ”Dolda indexfonder” Aktiv förvaltning Indexfonder Spiltan Fonders Passivt förvaltade fond Passiva val Aktiva val

5 Övergripande investeringsfilosofi
Sunt förnuft enligt Spiltan Fonder: Vi fokuserar på bolag och inte på aktiekurser Aktiv förvaltning är inte att följa förändringar i index eller byta ut portföljen hela tiden. Aktiv förvaltning är att jobba med grundlig analys och att våga ta egna beslut! Passiv förvaltning ska vara billig och smart.

6 Bolag vi gillar! Sektorer och branscher vi undviker
Prospekteringsbolag – t.ex. gruvor, olja och andra råvaror. Forskningsbolag – t.ex. inom biotech och ny teknik. Förhoppningsbolag – t.ex. inom IT, läkemedel eller annan ny ännu ej etablerad teknik/produkt/tjänst. ”Utbud & Efterfrågan-bolag” – d.v.s. bolag vars framtid styrs av tillgång/efterfrågan på en underliggande råvara. Men vad köper vi? Och vad är ett Spiltan-bolag? 1. Verksamhet man förstår 5. Stabilt kassaflöde 2. Förutsägbar verksamhet 6. Ärlig och rationell ledning 3. Långsiktigt uthållig verksamhet 7. Stabil historik 4. Höga marginaler

7 Spiltan Aktiefond Stabil
Avkastning hittills i år: +12,4 % (SIXPRX +3,9 %) Avkastning sedan start ( ): +429%* (SIXPRX: +351%*) och till lägst risk av alla Sverigefonder. Medel: Sektorfördelning: 50% värdebolag, 35% investmentbolag och 15% absolut avkastning. Aktivt förvaltad - placerar i bolag oavsett storlek! Koncentrerad portfölj med innehav Förvaltningsavgift: 1,5% *Gäller efter avgifter för perioden: –

8 God avkastning till låg risk
Portföljfördelning 50% Värdebolag – ”Bra bolag” 35% Investmentbolag 15% Absolut avkastande Bra bolag ger god avkastning vid uppgång Stabil portfölj ger motståndskraft vid nedgång

9 Spiltan Aktiefond Sverige
Avkastning hittills i år: +13,9 % (SIXPRX: +3,9 %) Avkastning sedan start ( ): +462 % (SIXPRX +351 %)* Målsättning: Att slå Stockholmsbörsen (SIXPRX) Medel: Aktivt förvaltad Sverigefond Koncentrerad portfölj med innehav Bolag vi gillar får stor vikt i fonden och vi struntar i index! Placerar i bolag oavsett storlek! Förvaltningsavgift: 1,5% * Tidsperioden –

10 Spiltan Aktiefond Småland
Avkastning hittills i år: +13,0 % (SIXPRX +3,9 %) Avkastning sedan start ( ): +187%* (SIXPRX: +111%*) Målsättning: Att vara bättre än Stockholmsbörsen (SIXPRX) Utmärkelse: Top Performer 3 år = Bästa Sverigefond enligt Lipper! Medel: Målet är att ha ca 60% i bolag med anknytning till Småland. Aktivt förvaltad - placerar i bolag oavsett storlek! Arbetar med ett lokalt nätverk för att hitta de bästa bolagen. Förvaltningsavgift: 1,5% *Gäller efter avgifter för perioden: –

11 Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Avkastning hittills i år: +8,9 % (SIXPRX: +3,9 %) Avkastning sedan start ( ): +128% (SIXPRX: +82%)* Målsättning: Bättre än indexfonder/Stockholmsbörsen Medel: En koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag Investmentbolagen är aktiva ägare i sina underliggande portföljbolag. Passivt förvaltad (målvikter för ingående bolag) Lägst förvaltningsavgift (0,2%) av aktiefonder på öppna marknaden *Gäller efter avgifter för perioden: –

12 Passiv portfölj med aktiva ägare
Investor 27% Industrivärden 27% Kinnevik 10% Lundbergs 10% Ratos 4% Latour 4% Melker Schörling 4% ICA 4% Creades 1,5% Svolder 1% Öresund 0,5% Bure Equity 0,5% Traction 0,5% Investmentbolag är: Långsiktiga ägare Aktiva ägare Tillför kunskap och resurser till portföljbolagen

13 Läsarnas favoritfond 2012 & 2013
Spiltan Aktiefond Investmentbolag har blivit utvald två år i rad av Privata Affärers läsare. ”Man får en aktiv placering till priset av en indexfond. Till skillnad mot många andra fonder där man får en indexfond till priset av en aktiv fond.” Christer Svensson i Växjö

14 Spiltan Räntefond Sverige
Avkastning hittills i år: +1,2 % (SSVX: -0,1 %) Förräntningstakt 1 år framåt ca +0,8% Avkastning sedan start ( ): +25,9% * (SSVX: +10,7 %*) Målsättning: Överträffa SSVX Medel: Kort räntefond som placerar i räntepapper utgivna i svenska kronor med en genomsnittlig löptid på maximalt 2 år. Marknadens lägsta förvaltningsavgift om 0,1% *Gäller efter avgifter för perioden: –

15 Spiltan Högräntefond Avkastning hittills i år: +3,4 % (Spiltan Räntefond Sverige +1,2%) Nuvarande avkastningstakt 1 år framåt: ca 3,4 % efter avgift. Mål: Dubbelt så bra avkastning som Spiltan Räntefond Sverige Investerar i nordiska företagsobligationer. Kan även investera i värdepapper med betydande ränteinslag såsom t.ex. konvertibler och preferensaktier. Räntelöptiden är flexibel från noll upptill tio år. Valutasäkrad i svenska kronor. Förvaltningsavgift: 0,75 % per år

16 Spiltan Fonders förvaltare
Erik Brändström, VD samt ansvarig förvaltare av Spiltan Aktiefond Stabil och Aktiefond Investmentbolag. Erfarenhet: 26 år Pär Andersson, ansvarig förvaltare av Spiltan Aktiefond Sverige, Småland och Dalarna. Erfarenhet: 20 år Jörgen Wärmlöv, analytiker samt assisterande förvaltare Erfarenhet: 6 år Lars Lönnquist, ansvarig förvaltare för Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond Erfarenhet: 29 år Nicklas Segerdahl, assisterande förvaltare Erfarenhet: 2 år

17 Tack för uppmärksamheten!
Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Faktablad kan beställas från Spiltan Fonder: eller hämtas på Niklas Larsson Marknadsansvarig Tel: 08 – E-post:


Ladda ner ppt "Enkelt är effektivt! UA Investment Örebro"

Liknande presentationer


Google-annonser