Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mer utmanande än någonsin att vara rådgivare. - Vilken kurva ska spararna ligga på?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mer utmanande än någonsin att vara rådgivare. - Vilken kurva ska spararna ligga på?"— Presentationens avskrift:

1 Mer utmanande än någonsin att vara rådgivare. - Vilken kurva ska spararna ligga på?

2 Svenskars fondförmögenhet 2011 (Källa: Fondbolagens förening) Totalt 1900 miljarder kronor Aktiefonder57% Blandfonder20% Hedgefonder2% Obligationsfonder10% Penningmarknadsfonder11% Svenskar är ett aktiesparande folk. Låt oss se hur det har gått sedan millennieskiftet.

3 Utveckling olika index sedan millennieskiftet till 31 augusti 2011

4 Svenska börsen (SIX PRX) inkl utdelningar = 45% Som en Sverigefond.

5 Utveckling olika index sedan millennieskiftet till 31 augusti 2011 Världsindex (MSCI Net) inkl utdelningar i SEK = -22% Som en Globalfond.

6 Utveckling olika index sedan millennieskiftet till 31 augusti 2011 Kortränteindex OMRX-TBILL = 38% Som en penning- marknadsfond.

7 Utveckling olika index sedan millennieskiftet till 31 augusti 2011 Obligationsindex OMRX-TBOND = 94% Som en obligationsfond.

8 Utveckling olika index sedan millennieskiftet till 31 augusti 2011 Index svenska hedgefonder = 95% Vad är detta? Perioder då man varit besviken på hedgefonder. Som en multistrategifond.

9 Bra tillfälle att allokera om i höst. Totalt 1900 miljarder kronor AktiefonderAktiefonder57%57% BlandfonderBlandfonder20%20% Hedgefonder2% Obligationsfonder10% Penningmarknadsfonder11% Endast 2% av vårt fondsparande ligger på den här kurvan. Varje svacka har historiskt varit ett köptillfälle.

10 Bakgrund och fakta Aktie-Ansvar. •Ett av Sveriges äldsta fondbolag. •1965:Aktie-Ansvar grundas av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen. •1999: Stenbeckkoncernen genom Invik & Co. AB. •2007: Isländska Milestone. •2009: Aktie-Ansvars ledning Stefan Carlenius och Stefan Nilsson samt Garantum. •Oberoende från storbankerna. • 15 anställda. •Förvaltar cirka 8 miljarder totalt varav hälften i hedgefonder.

11 Efter finanskrisen år 2008 fick vi viktig feedback från sparare och rådgivare…

12 Önskelista. •Multistrategi. •Daglig handel. •Inga dubbla avgifter.

13 Graal Total – en familj av Graalfonder. Ett unikt partnerskap mellan ledande hedgefondsförvaltare i Norden.

14 Graal Total •De ingående Graalfonderna likaviktas i normalläget. •Inga avgifter utgår i Graal Total. •De ingående Graalfonderna har i genomsnitt cirka 1,5% fast förvaltningsavgift och 20% resultatbaserat arvode.

15 Konsten att göra en rak kurva. OBS! Grafen är per årsskiftet. Årets utveckling uppdateras dagligen på www.graaltotal.se

16 Mål med Graal Total •Dubbla kapitalet inom 10 år, dvs 7% per år i genomsnitt. •Få, helst inga, år med negativ avkastning. •Låg risk med en standardavvikelse väsentligt lägre än 10%. •Avkastning ska över tid vara skild från aktier och räntor.

17 Månadsrapporter inkl förvaltarkommentarer finns på www.graaltotal.se

18 Graal Total finns tillgänglig hos följande samarbetspartners

19 Multistrategifonden Graal Total. • Ett unikt partnerskap mellan ledande hedgefondsförvaltare i Norden. • Multistrategifond. • Spridning långa och korta positioner i aktier, räntor, valutor och råvaror. • Spridning av modellstyrd och diskretionär förvaltning. • Daglig handel. • Inga dubbla avgifter. • Minst sparbelopp är tusen kronor. • Finns hos ett flertal fondförsäkringsbolag och fondplattformar.

20

21 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara långsiktigt och gärna regelbundet. Kontaktuppgifter Aktie-Ansvar Postadress: Box 55659 102 15 Stockholm Kontor:Engelbrektsgatan 3 Stockholm Telefon:08-588 811 00 E-post:info@aktieansvar.se Internet:www.aktieansvar.se

22 Appendix.

23 Graal Total. Utveckling sedan 28 juni 2002 – 31 augusti 2011 Avkastning per år i genomsnitt Risk/standardavvikelse • Multistrategifond som i dagsläget har fyra fonder: - Graal Trendhedge - Graal Kvanthedge - Graal Marknadsneutral - Graal Aktiehedge • Ett unikt partnerskap mellan ledande hedgefonds- förvaltare i Norden. • Spridning långa och korta positioner i aktier, räntor, valutor och råvaror. • Spridning av modellstyrd och diskretionär förvaltning. • Låg korrelation med traditionella aktie- och räntefonder över tid. • Daglig handel. • Inga dubbla avgifter. • Finns hos ett flertal fondförsäkringsbolag och fondplattformar. • Ansvariga förvaltare är Stefan Nilsson och Stefan Carlenius, Aktie-Ansvar. • Fondstart 1 oktober 2010. Pro forma från 28 juni 2002.

24 Graal Trendhedge. Utveckling sedan 28 juni 2002 – 31 augusti 2011 Avkastning per år i genomsnitt Risk/standardavvikelse • Systematisk trendföljande strategi inom följande tillgångsslag: - Börser - Räntor - Valutor - Råvaror • Förvaltningsstrategin benämns managed future eller Commodity Trading Advisors (CTA). • Låg korrelation med traditionella aktie- och räntefonder över tid. • Ansvariga förvaltare är Martin Estlander med team, Estlander & Partners Ab (Finland). • Fondens strategi har funnits sedan 1991 då Estlander grundades. Estlander har inget år med negativ avkastning, totalt drygt 13% i genomsnittlig årsavkastning sedan 1991. • Fondstart 1 oktober 2010. Pro forma från 28 juni 2002.

25 Graal Marknadsneutral. Utveckling sedan 28 juni 2002 – 31 augusti 2011 Avkastning per år i genomsnitt Risk/standardavvikelse • Fonden har en portfölj bestående av amerikanska aktier som identifieras via en unik urvalsprocess som baseras på kundnöjdhetsundersökningar på 300.000 amerikanska konsumenter. Utgångspunkten är att nöjdare kunder har en positiv påverkan på ett företags resultat och kassaflöde och därmed aktiens utveckling. Aktieportföljen skyddas, hedgas, via terminer på det amerikanska aktieindexet S&P500-index. • Förvaltningsstrategin benämns marknadsneutral aktiehedgefond. • Ansvariga förvaltare är Carl Skogsborg och Fredrik Severin, S&S Asset Management AB. • Fondens förvaltningsstrategi är beprövad sedan 2000. • Fondstart 1 oktober 2010. Pro forma från 28 juni 2002.

26 Graal Aktiehedge. Utveckling sedan 28 juni 2002 – 31 augusti 2011 Avkastning per år i genomsnitt Risk/standardavvikelse • Fonden har en fundamental syn på aktievärdering och placerar företrädesvis i svenska företag med god balans- och resultaträkning. Förvaltarna uppskattar även bolag som har förmåga att dela ut pengar till aktieägarna i form av hög direktavkastning. Fonden har möjlighet att vara negativt exponerad mot börsen men har oftast en viss, men begränsad, positiv nettoexponering mot aktiemarknaden. • Förvaltningsstrategin benämns lång/kort aktiehedgefond. • Ansvariga förvaltare är Stefan Carlenius och Peter Dombos, Aktie-Ansvar AB. • Fondens förvaltningsstrategi är beprövad sedan 2002. • Fondstart 1 oktober 2010. Pro forma från 28 juni 2002.

27 Graal Kvanthedge. Utveckling sedan 28 juni 2002 – 31 augusti 2011 Avkastning per år i genomsnitt Risk/standardavvikelse • Fundamental ansats som utgår från ekonomisk teori där forskning identifierat ett antal faktorer som styr värdet inom följande områden: - Börser - Räntor - Valutor - Tillgångsslag • Förvaltningsstrategin benämns Global Tactical Asset Allocation (GTAA). • Låg korrelation med traditionella aktie- och räntefonder över tid. • Ansvariga förvaltare är Igor Yelnik och Mattias Jansson, IPM Informed Portfolio Management AB. • IPM grundades 1998 och förvaltar cirka 55 miljarder kronor åt drygt 50 av Europas största och mest sofistikerade institutionella investerare. IPM är i internationella sammanhang flerfaldigt prisbelönat för sin förvaltning. • Fondstart 1 oktober 2010. Pro forma från 28 juni 2002.


Ladda ner ppt "Mer utmanande än någonsin att vara rådgivare. - Vilken kurva ska spararna ligga på?"

Liknande presentationer


Google-annonser